Дисертації

Дисертації, виконані під керівництвом проф. Л. Я. Федонюк

1. Чихира О.В. 

«Морфологічні зміни селезінки за умов хронічної ендогенної неопластичної інтоксикації (експерементальне дослідження)».

Дисертації, які виконануються під керівництвом проф. Л. Я. Федонюк

1. Пентелейчук Н.П.

Структурна організація сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця у плодів, новонароджених і дітей грудного віку.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія.

2. Семенюк Т.О.

Морфологічні особливості клапанів серця в пренатальному періоді розвитку, дітей віком до 1 року та у людей зрілого віку.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

3. Малик Ю.Ю.

Гістоархітектоніка сухожилкових струн мітрального клапана людей у нормі та при малих аномаліях серця.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

 

Дисертації, виконані працівниками нашої кафедри.

1. Федонюк Л. Я.

«Морфофункціональні зміни в паренхімі нирок при адаптації організму до клітинного зневоднення» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (2003 рік).

2. Бігуняк Т. В.

«Морфофункціональний стан ліофілізованих ксенодермотрансплантатів та особливості регенераторних процесів опікових ран при їх застосуванні» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (2003 рік).

3. Подобівський С. С.

«Твердокрилі надродини Bostrichoidea фауни України» за спеціальністю 03.00.09 – ентомологія (1993 рік).

4. Ярема О. М.

«Морфологічні особливості ремоделювання тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (2013 рік).

5. Привроцька І. Б.

«Особливості оксидативного метаболізму за експериментального гострого панкреатиту та шляхи корекції» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (2015 рік).

6. Гливка Н. Б.

«Вплив кверцетиновмісних сполук на стан печінки та нирок при експериментальному цукровому діабеті з ожирінням» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (2015 рік).

7. Ружицька О. Ю.

 «Особливості ремоделювання структур тонкої кишки при дії кадмію на організм тварин різного віку» за спеціальністю  14.03.01 – нормальна анатомія (2016 рік).

Дисертації, які виконуюються нашими працівниками на даний час.

1. Фурка О. Б.

«Оксидативний статус і стан захисних систем організму щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету типу 2 ».


Comments