ФЕДОНЮК ЛАРИСА ЯРОСЛАВІВНА

    У 1997 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І. Я. Горбачевського з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

    Кандидат медичних наук з 2003 року.

    Кандидатська дисертація на тему: «Морфофункціональні зміни в паренхімі нирок при адаптації організму до клітинного зневоднення» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

    Вчене звання доцента присвоєно у 2005 році.

    Доктор медичних наук з 2010 року.

    Докторська дисертація на тему: «Структурна організація змін клапанного апарату при набутих вадах серця» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

    Вчене звання професора присвоєно у 2012 році.

    Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:
  • Морфологічні закономірності ремоделювання та структурно-функціональні особливості внутрішніх органів за умов клітинного зневоднення;
  • Гістоархітектоніка передсердно-шлуночкових клапанів серця та морфологічні аспекти сухожилкових струн і кровоносних судин клапанів серця в пренатальному та постнатальному періодах онтогенезу.
    Є автором і співавтором близько 300 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 4 патенти на корисну модель, 5 підручників, 7 посібників, 4 рацпропозиції.

    Є науковим керівником трьох дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Comments