Конференції, семінари

1.            Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії», присвяченій 75-річчю від дня народження професора В. І. Проняєва ( м. Чернівці, 24-26 березня 2016 року):

-              Федонюк Л.Я., Семенюк Т.О., Пентелейчук Н.П., Малик Ю.Ю. «Особливості ультрамікроскопічної будови стулок передсердно-шлуночкових і заслінок шлуночково-судинних клапанів серця дорослих людей в нормі»

-              Л.Т. Котляренко, О.М. Ярема, О.М. Олещук  «Гістологічна перебудова порожньої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом»

2.            Науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи. (м. Тернопіль, 22–23 квітня 2016 року):

-              Федонюк Л.Я., Котляренко Л.Т., Ярема О.М., Привроцька І.Б., Ружицька О.Ю., Гливка Н.Б., Фурка О.Б., Биць І.Д.  «Біологічні мутагени чинники, що викликають мутації»

3.            XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) (м. Тернопіль, 12–13 травня 2016 року):

-              Федонюк Л. Я., Ярема О. М., Недошитко Х. Ю., Гливка Н. Б. «Проведення підсумкового заняття на кафедрі медичної біології як показник якості навчального процесу»

-              Федонюк Л. Я., Бігуняк Т. В. «Запровадження методу пошуково-дослідницьких проектів у роботі студентського наукового гуртка на кафедрі медичної біології»

4.            Науково-практична конференція за участі міжнародних спеціалістів  «Індивідуальна анатомічна мінливість органів, систем, тканин людини та її значення для практичної медицини і стоматології», присвяченої 80-річчю з дня народження професора М. С. Скрипнікова у рамках святкування 95-річчя з дня заснування ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава, 18–20 травня 2016 року):

-              Олещук О. М., Федонюк Л. Я., Довгалюк А. І. «Вплив блокатора синтезу NO на морфологічний стан печінки при її ішемії-реперфузії»

5.            Науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології» (м. Дніпро, 5-7 жовтня 2016 року):

-              Федонюк Л.Я., Ярема О.М., Лобода Е.О. «Гистоархитектоника сухожильных хорд предсердно-желудочковых клапанов сердца новорожденных детей в норме»

6.            Науково-практична конференція «Прикладні аспекти морфології»   

(м. Тернопіль, 20-21 жовтня 2016 року):

-              Котляренко Л. Т., Федонюк Л. Я., Ярема О. М. «Морфологічні зміни стінки тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом»

-              Федонюк Л. Я., Биць І. Д., Підгайна І. Я. «Будова сухожилкових струн мітрального та тристулкового клапанів серця людини у плодів, новонароджених і дітей грудного віку»

-              Олещук О. М., Іванків Я. І., Федонюк Л. Я., Миколенко А. З., Дацко Т. В. «Структурні зміни печінки при експериментальному першому та другому типах цукрового діабету»

-              Котляренко Л. Т., Федонюк Л.Я., Ярема О. М. «Морфологічні зміни стінки тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом»

7.            Науково-практична конференція «Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce» ( Словацька республіка, м. Сладковіцево, 28-29 жовтня 2016 року):

-              Федонюк Л. Я., Ярема О. М., Глывка Н. Б.  «Проведение итогового занятия на кафедре медицинской биологии как показатель качества ученого»

-              Федонюк Л. Я., Быць И. Д. «Эстетика живой природы – ценность учебно-биологического музея кафедры медицинской биологии»

-              Привроцька І. Б. «Методологічні аспекти викладання «Теорії еволюції» для студентів за напрямком підготовки «Біологія»»

8.            Міжнародно науково-практична конференція «Забезпечення здоров'я нації та здоров'я особистості як пріоритетна функція держави » (м. Одеса, 20-21 січня 2017року):

-              Федонюк Л.Я., Бігуняк Т.В., Маланчук А.С., Бігуняк К.О. «Стовбурові клітини: перспективи застосування в медицині»

9.             Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю (м. Тернопіль, 20  – 22 квітня 2017 року):

-              Привроцька І. Б., Кучмеровська Т. М. «Бохімічні механізми виникнення та розвитку гострого панкреатиту у щурів»

10. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнродною участю, присвячена 20-річчю заснування наукового фахового видання України «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія» (м. Тернопіль, 20–22 квітня 2017 року)

        Загричук О.М., Семенюк Д.М., Дробик Н.М. «Особливості прямого та непрямого органогенезу Deschampsia antarctica Desv. in vitro»

11.        Науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я» (м. Тернопіль, 27-28 квітня 2017 року):

-              Федонюк  Л. Я. «Актуальні екогенетичні аспекти патології людини та тварин в умовах глобальної екологічної криз»

-              Федонюк Л. Я., Подобівський С. С., Гливка Н. Б., Ярема О. М. «Моніторинг формування технічних відходів у навчальному закладі м. Тернополя»

-              Привроцька І. Б., Ружицька О. Ю., Станович О. С. «Продукти харчування як джерело впливу на організм людини»

12.        Міжнародна науково-практична конференція «Innovative technology in medicine: experience of  Poland and Ukraine» (Польща, м. Люблін, 28-29 квітня 2017 року):

-        Furka O. B., Iwanusa I. B. «Zmina endogenicznego zatrucia w organizmie zwierzat przy ostrym toksycznym uskodzeniu acetaminofenom na tle cukrzycy typy

13. VIIІ Міжнародна Антарктична Конференція, присвячена 25-ій річниці приєднання України до Договору про Антарктику (17 вересня 1992 р.), (м. Київ, 16–18 травня 2017 року):

        Спірідонова К.В., Андрєєв І.О., Навроцька Д.О., Загричук О.М., Дробик Н.М., Кунах В.А. «Цито- та молекулярно-генетичні дослідження отриманих мікроклональним розмноженням рослин Deschampsia antarctica Desv. за тривалого культивування in vitro»

 Спірідонова К.В., Загричук О.М., Андрєєв І.О., Дробик Н.М., Кунах В.А. «Генотоксичні концентрації кадмію для антарктичного екстремофіла Deschampsia antarctica É. Desv

14.        Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», присвяченої 60-річчю ТДМУ (м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 року):

-              Федонюк Л.Я., Бігуняк Т.В. «Оцінювання пошуково-дослідницьких проектів студентів на науковому гуртку кафедри медичної біології»

-              Федонюк Л. Я., Ружицька О. Ю., Привроцька І. Б. «Біотехнологія рослин в контексті питання екології людини»

-              Федонюк Л. Я., Привроцька І. Б., Ружицька О. Ю., Фурка О. Б. «Міждисциплінарна інтеграція у викладанні предмету “Медична біологія”»

-              Федонюк Л. Я., Гливка Н. Б., Ярема О. М. «Дистанційна освіта  як одна з форм навчального процесу»

15.        IV науково-практична конференція з міжнародною участю “Natural Science Reading” (Словаччина, м. Братислава, 18-21 травня 2017 року):

-              Malyk Yu.Yu., Fedoniuk L.Ya., Semeniuk T.О., Penteleychuk N. P., Malyk O.V. «Morphological structure of abnormally located left ventricular cords of the human heart»

-              Semeniuk T.О., Malyk Yu.Yu., Fedoniuk L.Ya., Penteleychuk N. P., Malyk O.V. «The structure of the human heart valves in ontogenesis» 

-              Penteleychuk N. P., Malyk Yu.Yu., Fedoniuk L.Ya., Semeniuk T.О., Malyk O.V. «Morphological analysis of the tendinous cords of the atrial-ventricuar heart valves in infants within the norm»

16.        ІX Науково-практична конференція “Здобутки клінічної та експериментальної медицини ”, присвяченої 60-річчю ТДМУ (м. Тернопіль, 14 червня 2017 року):

-              Федонюк Л. Я. «Будова аномально розташованих  сухожилкових струн лівого шлуночка серця людини»

-              Фурка О. Б., Івануса І. Б. «Зміна ендогенної інтоксикації в організмі тварин при хронічному ураженні ацетамінофеном на тлі цукрового діабету типу 2»  

-              Привроцька І. Б. «Порівняльний аналіз змін вмісту жирних кислот в органах та крові щурів з гострим панкреатитом»

17.        Науково-практична конференція “Прикладні аспекти морфології”, присвяченої пам’яті професорів-морфологів Г. В. Терентьєва, О. Ю. Роменського, Б. Й. Когана, П. П. Шапаренка, С. П. Жученка (м. Вінниця, 21-22 вересня 2017 року):

-              Котляренко Л. Т., Федонюк Л. Я., Ярема О.М. «Морфофункціональна перебудова порожньої та клубової кишок при експериментальному ураженні алюміній хлоридом» 

18.       Всеукраїнська науково-практична конференція інфекціоністів і пленуму ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів” (м. Житомир, 5-6 жовтня 2017 року):

-              Андрейчин М. А., Шкільна М. А., Никитюк С. О., Подобівський С. С., Марчук О. М., Кліщ І. М., Корда М. М. «Частота виявлення борелій і анаплазми у кліщів, вилучених від мешканців Тернопільської області»

19.        Науково-практична конференція «Preparatory Meeting for the BUP Rectors Conference» (Швеція, м. Упсала, 9-10 жовтня2017 року): 

-              Федонюк Л. Я. «Основи концепції проекту «Актуальні екогенетичні аспекти патології людини та тварин в умовах глобальної екологічної кризи» в рамках Балтійської Університетської Програми» 

20.        ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Морфологія людини та тварин», присвячена 70-ій річниці з дня народження професора О. І. Цебржинського (м. Миколаїв, 2-3 листопада 2017 року):

-              Сарафинюк Л. А., Якушева Ю. І., Федонюк Л. Я. «Нормування показників центральної гемодинаміки у волейболісток залежно від параметрів будови тіла»

21. X Науково-практична конференції з міжнародною участю «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (м. Тернопіль, 5-6 жовтня 2017 року):

      Привроцька І.Б. «Оксидативний метаболізм при гострому  панкреатиті» 

 

Comments