Монографії, патенти

Монографії кафедри медичної біології

1. Бойчук Б.Р. Отруєння грибами (етіологія, патогенез, клініка, диференціальна діагностика, лікування і профілактика) – Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. – 200 с.

2. Марчишин С.М., Сушко Н.О. Лікарські рослини Тернопільщини. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 312 с.

3. Марчишин Світлана, Демидяк Ольга Арніка лікує. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 64 с.

4. Марчишин С. Перстач лікує / Світлана Марчишин, Ольга Амброзюк. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – 52 с.

5. Марчишин С. М. Липа лікує / С. М. Марчишин, М. І. Луканюк. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – 72 с.

Патенти

1. Пат. 70193. UA, МПК G 09 B 23/28. Спосіб корекції ліпідного обміну при гострому панкреатиті / І. Б. Привроцька, О. С. Покотило, В. М. Привроцький; заявл. 26.12.2011; опубл. 25.05.2012, бюл. № 10. %2C В. М. Привроцький%3B – заявл. 26.12.2011%3B опубл. 25.05.2012%2C бюл. № 10.&clid=2186621&lr=10357&redircnt=1479229389.1

2. Пат. 36811 UA, МКИ G01N 33/48, A61B 1/12. Спосіб визначення антитоксичної здатності замінників шкіри. Дем’яненко В.В., Бігуняк Т.В., Бех М.Д., Кулянда І.С - № u 2000020758; Заявл. 11.02.2000; Опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3.

3. Пат. 52408 Україна, МПК А01G 1/04, C01B 33/159 C12N 1/02 C12N 1/14. Спосіб культивування патогенних грибків. Дем’яненко В.В., Бігуняк Т.В.; Заявл. 26.02.2010; Опубл. 25.08.2010. Бюл. № 16.

 

4. Патент 92289, Україна, МПК (51) Є 09 В 23/22. Спосіб моделювання експериментального ожиріння / Посохова К. А., Зозуляк Н. Б., Черняшова В. В., Стечишин І. П.; Заявник та власник патенту Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. Н 201402284;заявл. 06.03. 2014;опубл.11.08.2014, Ююл. №15.–4с.

5. Патент UA 65462, МПК G 09 B 23/28, A 61 K 33/24. Спосіб моделювання токсичного ураження тонкої кишки кадмію хлоридом / Л. Т. Котляренко, О. Ю. Ружицька , М. С. Гнатюк – № u2011 05263 ; заявл. 26.04.2011 ; опубл. 12.12.2011. Бюл. № 23.

6. Патент на корисну модель        № 27992. Бюл. № 19, 26.11.2007. Спосіб дослідження особливос­тей мітрального клапана серця при хворобі Барлоу.     / Федонюк Л.Я

7. Патент на корисну модель        № 28084. Бюл. № 19, 26.11.2007. Спосіб діагностики клапанних вад серця./ ./ Федонюк Л.Я.,  Захарова В.П., Пентелейчук Н.П.

8. Патент на корисну модель       № 27991. Бюл. № 19, 26.11.2007. Спосіб уточнення морфогенезу ревматичної хвороби серця (РХС). / Захарова В.П.

Comments