Монографії, патенти

Монографії, видані викладачами кафедри кафедри медичної біології:

1.     Бойчук Б. Р. Отруєння грибами (етіологія, патогенез, клініка, диференціальна діагностика, лікування і профілактика) / Б. Р. Бойчук. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. – 200 с.
2.     Марчишин С. М. Лікарські рослини Тернопільщини / С. М. Марчишин, Н. О. Сушко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 312 с.
3.     Марчишин С. М. Арніка лікує / С. М. Марчишин, О. Л. Демидяк. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 64 с.
4.     Майбутнє твориться сьогодні (2007-2012) / [М. А. Андрейчин, С. М. Андрейчин, Л. С. Бабінець та ін.]. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – 428 с.
5.     Марчишин С. М. Перстач лікує / С. М. Марчишин, О. Л. Амброзюк. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – 52 с.
6.     Подобівський С. С. Твердокрилі надродини Бострихоїдні (Coleoptera, Bostrychoidea: Bostrichida, Ptinidae) фауни України / С. С. Подобівський. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 270 с.
7.     Марчишин С. М. Липа лікує / С. М. Марчишин, М. І. Луканюк. – Тернопіль: ТДМУ, 2013. – 72 с.
8.     Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ін.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 480 с.
9.     Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг.ред. Ю.Д. Бойчука. – Харків: Вид. Рожко С.Г., 2017. – 488 с.


Патенти, отримані викладачами кафедри кафедри медичної біології:

1.     Патент 36811 Україна. Спосіб визначення антитоксичної здатності замінників шкіри / Дем’яненко В. В., Бігуняк Т. В., Бех М. Д., Кулянда І. С. – Бюл. № 3, 16.04.2001.
2.    Патент 12557 Україна. Пристрій для отримання цифрових зображень гістологічних мікропрепаратів / Коломоєць М. Ю., Ходоровський В. М., Ходоровська А. А., Федонюк Л. Я. Бюл. № 2, 15.02.2006.
3.     Патент 27991 Україна. Спосіб уточнення морфогенезу ревматичної хвороби серця (РХС) / Федонюк Л. Я., Захарова В. П. – Бюл. № 19, 26.11.2007.
4.     Патент 28084 Україна. Спосіб діагностики клапанних вад серця / Федонюк Л. Я., Захарова В. П., Пентелейчук Н. П. – Бюл. № 19, 26.11.2007.
5.     Патент 27992 Україна. Спосіб дослідження особливостей мінтрального клапана серця при хворобі Барлоу / Федонюк Л. Я. – Бюл. № 19, 26.11.2007.
6.     Патент 52408 Україна. Спосіб культивування патогенних грибкі / Дем’яненко В. В., Бігуняк Т. В. – Бюл. № 16, 25.08.2010.
7.     Патент 59446 Україна. Спосіб моделювання токсичного ураження тонкої кишки алюмінію хлоридом / Котляренко Л. Т., Ярема О. М., Гнатюк М. С. – Бюл. № 9, 10.05.2011.
8.     Патент 65462 Україна. Спосіб моделювання токсичного ураження тонкої кишки кадмію хлоридом / Котляренко Л. Т., Ружицька О. Ю., Гнатюк М. С. – Бюл. № 23, 12.12.2011.
9.     Патент 70193 Україна. Спосіб корекції ліпідного обміну при гострому панкреатиті / Привроцька І. Б., Покотило О. С., Привроцький В. М. – Бюл. № 10, 25.05.2012.
10.      Патент 92289 Україна. Спосіб моделювання експериментального ожиріння / Посохова К. А., Зозуляк Н. Б., Черняшова В. В., Стечишин І. П. – Бюл. № 15, 11.08.2014.
 
 


 

Comments