Наукові публікації доцента Подобівського С. С.

   1.     Подобівський С.С.К изучению биологии и особенностей зернового точильщика Rhizopertha dominica F. ( Coleoptera, Bostrychidae)     на Украине. // Защита растений. – 1991. - № 12. – С 38-39.

2.   Подобівський С.С. К изучению биологии и особенностей строения личинки жука-точильщика Dorcatoma obtrita Long. (Coleoptera, Anobiidae) в Украине. // Вестник зоологии. – 1992. - № 6. – с. 79-81.

3.    Подобівський С.С. Описание личинки точильщика Mesocoelopus niger (Coleoptera, Anobiidae). // Вестник зоологии. – 1995. - № 2-3. – С. 88-90.

4.     Подобівський С.С., Кузьменко Л.Я. Новое из жизни шелковистого точильщика Niptus hololeucus Fald. // Природа. -1992. - № 6. – С.40-42.

5.   Подобівський С.С. Каталог фауни твердокрилих підродини Ernobiinae (Anobiidae) заходу України // Наукові записки ДПМ НАН України. – 1997. – Т. 13. – С. 68-79.

6.    Подобівський С.С. До каталогу твердокрилих ентомофауни Тернопільської області. Родини Жужелиці – Carabidae, Пластинчастовусі – Scarabaeidae // Наукові записки держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер біол. 1999. - № 4(7). – С. 19-23.

7.    Подобівський С.С. Червонокнижні комахи Тернопільської області. // Тернопільський енциклопедичний словник. (ТЕС) – Тернопіль. Видавничо-поліграфічний комбінат “Збруч”,2004. – т.1.–С. 43, 47, 182, 233, 312, 486, 581.

14.   Подобівський С.С. Червонокнижні комахи Тернопільської області. // Тернопільський енциклопедичний словник. (ТЕС) – Тернопіль. Видавничо-поліграфічний комбінат “Збруч”, 2005. - т.2. С. 210, 221, 418, 478, 542,           

8.       Подобівський С.С., Ярмусь О.М. Розвиток сатурнії грушевої – Saturnia Den. Et Schiff. (Lepidoptera) в лабораторних умовах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2006 - № 1 (28). – С. 26-29.

9.      Подобівський С.С. До питання видового складу, біології і екології жуків-ксилофагів родини Вусачі (Cerambycidae, Coleoptera) Тернопільської області. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2006 - № 3-4 (30). – С. 86-88.

10.   Подобівський С.С. Деякі аспекти видового складу і екології жуків-ксилофагів з родини шашелі (Coleoptera, Anobiidae) Західної України // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2008. – №. 2 (36). – с. 24-27.

11.      Подобівський С.С. До питання видового складу, біології і екології жуків – ксилофагів родини Вусачі (Cerambycidae, Coleoptera) Тернопільської області // Наук. зап. Терн. нац. пед. у-ту ім.. В.Гнатюка. Серія: Біологія. – 2008. - № 3-4 (30). – С. 86-88.

12.    Подобівський С.С. Зоогеографічне поширення жуків-ксилофагів(Coleoptera, Anobiidae, Bostrichidae, Ptinidae, Lyctidae, Cerambycidae, Scolytidae) Західної України // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2008. – №. 4 (38). – с. 97-101.

13.      Подобівський С.С. Філогенетичні зв’язки та аналіз напрямів еволюції жуків надродини Бострихоїдних (Coleoptera, Bostrichidae) // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2011. – №. 3 (48). – с. 83-89.

14.    М.М. Барна, С.С.Подобівський, Л.О. Шевчик, М.А.Крижановська, Г.М. Голіней. Відомий біотехнолог кормів і годівлі тварин, зоолог, теріолог, еволюціоніст (до 70-річчя від дня народження професора В.І.Кваші) // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2013. –   № 3 (56). – с. 128-134.

15.  Л.О. Шевчик, Г.М. Голіней, С.С.Подобівський, М.А.Крижановська, Н.Я. Кравець. Біоцентризм – методологія висвітлення місця та ролі тварин у природі та житті людини в контексті формування сучасної природничо-наукової картини світу // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2014. –   № 3 (59). – с. 78-83.

16  С.С.Подобівський, Л.О.Шевчик. Кафедра зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія становлення. // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2015. –   № 1 (62). – с. 175-180.

17.      Andrew M. Zamoroka, Ruslan Yu. Panin, S. Podobivskyi, Yaroslav I. Kapelukh. The catalogue of the longhorn beetles of Western Podillya, Ukraine (Coleoptera: Cerambycidae). // Mun. Ent. Zool. – Vol. 7. – 2. June 20012. S. 1145- 1177.

18.       Барна М. М. Відомий біотехнолог кормів і годівлі тварин, зоолог, теріолог, еволюціоніст (до 70-річчя від дня народження професора В.І.Кваші) / М. М. Барна, С.С.Подобівський, Л.О. Шевчик, М.А.Крижановська, Г.М. Голіней. // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2013. –   № 3 (56). – с. 128-134.

19.       Шевчик Л. О. Біоцентризм – методологія висвітлення місця та ролі тварин у природі та житті людини в контексті формування сучасної природничо-наукової картини світу / Л.О. Шевчик, Г.М. Голіней, С.С.Подобівський, М.А.Крижановська, Н.Я. Кравець // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2014. –   № 3 (59). – с. 78-83. 

20.       Подобівський С. С. Кафедра зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія становлення. / С.С.Подобівський, Л.О.Шевчик.// Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2015. –   № 1 (62). – с. 175-180.

21.   Подобівський С. С. Попередні дані про видовий склад та особливості  Біології розмноження синантропних птахів ряду Горобцеподібних (Рasseriformes) м. Тернополя / С. С. Подобівський, А. В. Котів //Біологічні системи. - Т. 8. – Вип. 2. – 2016. – С. 241-246. 

22.    Подобівський С.С. До питання видового складу, біології та значення іксодових кліщів Західної України. / С.С. Подобівський, Л. Я. Федонюк, О. О. Лобода //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. - № 2(69). – 2017. – С. 123-129.

23.       Подобивский С. С. Мониторинг инвазионных заболеваний населения Тернопольской области (Украина) / С. С. Подобивский, Л. Я. Федонюк, Е. О. Лобода  // «Вестник СурГУ. Медицина». – 2017. – № 3 (33). – C. 39–42.

24.     Федонюк Л. Я. Морфологічні особливості популяцій іксодових кліщів Тернопільської та суміжних областей Західної України / Л. Я. Федонюк, С. С. Подобівський // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 4, том 2 (140). – C. 152–155.

 

 


Comments