Наукові публікації асист. Яреми О. М.

1.    Котляренко Л. Т. Зміна функціонального стану та морфоструктури тонкої кишки при експериментальному ураженні організму алюмінію хлоридом / Л. Т. Котляренко, О. М. Ярема // Медична хімія. – 2011. Т. 13, № 2. – С. 44-47.

2.               Ярема О. М. Морфологічні зміни порожнього та клубового відділів кишки при експериментальному ураженні алюмінію хлоридом / О. М. Ярема // Вісник морфології. – 2012. – Т 17, № 3. – С. 485-488.

3.          Ярема О.М. Стан антиоксидантної системи та показники імунітету при дії на організм тварин сіллю алюмінію хлориду / О.М. Ярема, Л.Т. Котляренко // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: збірник наукових праць. – Київ-Луганськ, 2012. – Вип. 23. – С. 339-347.

4.            Ярема О.М. Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла порожньої та клубової кишок після дії хлориду алюмінію / О.М. Ярема // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 2. – С. 151-154.

5.           Ярема О.М. Морфологические изменения кровеносных сосудов тонкой кишки под воздействием хлорида алюминия / О. М. Ярема // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2013, № 1 (319). – С. 40-45.

6.     Ярема О.М. Влияние алюминиевой интоксикации на морфологическую структуру тканей и гемомикроциркуляторное русло тонкой кишки / О. М. Ярема // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – 2013, № 1 (05). – С. 54-62.

7.                Котляренко Л.Т. Морфологічні особливості ре моделювання тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом / Л.Т. Котляренко, Л.Я. Федонюк, О.М. Ярема // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2, Том 2 (129). – С. 162-166

 

Тези:

1.            Ярема О.М. Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла порожньої та клубової кишок після дії хлориду алюмінію / О.М. Ярема // Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – № 2. – С. 151 – 154.

2.            Ярема О. М. Морфологічні зміни порожнього та клубового відділів кишки при експериментальному ураженні алюмінію хлоридом. / О. М. Ярема // Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини». – Харків, 2012. – С. 168-169.

3.            Котляренко Л. Т., Ярема О. М. Вплив хлориду алюмінію на слизову оболонку тонкої кишки / Л. Т. Котляренко, О. М. Ярема // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: матеріали 3-го Наукового симпозіуму (Чернівці, 20 квітня 2012 р.) / за редакцією Ю.Т. Ахтемійчука. – Чернівці: БДМУ, 2012. – С. 203-204.

4.                Котляренко Л. Т., Ярема О. М. Морфологічні зміни порожньої кишки при експериментальному ураженні алюмінію хлоридом / Л. Т. Котляренко, О. М. Ярема // Довкілля і здоров’я. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль, ТДМУ, 2012. – С. 130-131. 6.Котляренко Л.Т., Ярема О.М. Особливості морфологічних змін структури тонкої кишки експериментальних тварин при отруєнні алюмінія хлоридом // Науково-практична конференція «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки» Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 5-6 жовтня 2012  року. – С. 102-103.

8.                Котляренко Л.Т., Ярема О.М. Особливості морфологічних змін структури тонкої кишки експериментальних тварин при отруєнні алюмінія хлоридом // VІ Міжнародній науковій конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» Київ,  9-11 жовтня 2012  року. – С. 115-116.

9.                Котляренко Л.Т., Ярема О.М. Морфологічні зміни порожньої та клубової кишок при експериментальному ураженні алюмінію хлоридом //«Проблеми ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва» 14-15 березня, 2013р.

9.Голка Н.В., Пашко К.О., Сопель О.М. Вплив продуктів ГМО на здоровя населення /Н.В. Голка, К.О. Пашко, О.М. Сопель, О.М. Смачило, Н.В. Флекей, О.М. Ярема  //Довкілля і здоров’я : науково-практична конференція, 25 квітня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 10-11.

10.Кашуба М.О. Особливості депонування пилу в органах дихання /О.М. Кашуба, В.А. Кондратюк, О.М. Ярема, Б.Є. Марків // //Довкілля і здоров’я : науково-практична конференція, 25 квітня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 16-17.

11.Котляренко Л.Т. Захворюваність туберкульозом в Тернопільській області / Л.Т. Котляренко, М.О. Кашуба, В.В. Черняшова, О.М. Ярема, Л.А. Безрука //Довкілля і здоров’я : науково-практична конференція, 25 квітня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 22-23.

12.Котляренко Л.Т. Паразитарні захворювання у Тернопільській області як показник стану здоров’я населення / Л.Т. Котляренко, М.О. Кашуба, О.М. Ярема, В.В. Черняшова, Г.А. Крицька, Л.А. Безрука, І.С. Іщук //Довкілля і здоров’я : науково-практична конференція, 25 квітня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 23-24.

13.Крицька Г.А. Епідеміологічна ситуація щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу на Тернопільщині / Г.А. Крицька, В.Л. Носко, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, К.О. Пашко, О.М. Ярема //Довкілля і здоров’я : науково-практична конференція, 25 квітня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 24-25.

14. Fedunjuk L.Ya. Phisical properties and morphological signs of the human heart valves in norm / L. Ya. Fedunjuk, T.O. Semeniuk, O.M. Yarema / Zbiόr raportόw naukowych. “Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka” (30.03.2015-31.03.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2015 – Str. 89–92.

15.           Структура захворюваності гельмінтозами на Тернопільщині / Л.Я. Федонюк, Л.Т. Котляренко, О.М. Ярема, І.Б. Привроцька, О.Ю. Ружицька // Науково-практичної конференція «Довкілля і здоров’я » 23 квітня 2015 року.: матеріали конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2015. –  С. 151–152.

16.           Особливості викладання паразитології для іноземних студентів на кафедрі медичної біології / Бігуняк Т. В.,  Грималюк О.І., Ярема О.М., Привроцька І.Б. // Реалізація закону  України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України»: Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Л.   Я.   Ковальчука , 21-22 травня 2015 р.: матеріали конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2015. – С. 154–155. 

17.Біологічні мутагени – чинники, що викликають мутації /Л.Я. Федонюк, Л.Т. Котляренко, О.М. Ярема, І.Б. Привроцька, О.Ю. Ружицька, Н.Б. Гливка, О.Б. Фурка, І.Д. Биць //Матеріали науково-практичної конференція «Довкілля і здоров’я », присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи 22-23 квітня 2016 року.: матеріали конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2016. –  С. 100–101.

18.Проведення підсумкового заняття як показник якості освіти на кафедрі медичної біології у вищому навчальному закладі /Л.Я. Федонюк, О.М. Ярема, Х.Ю. Недошитко, Н.Б. Гливка //Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» 12-13 травня 2016 року.: матеріали конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2016. – Т. 2, С. 56–57.

19. Ярема О.М. Морфологічні особливості порожньої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом //ХХ Міжнародний науковий конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини»Тернопіль, ТДМУ, 2016. – С. 329–330.

20.Котляренко Л. Т. Гістологічна перебудова порожньої та клубової кишок при експериментальному ураженні алюмінію хлоридом / Л. Т. Котляренко, О.М. Ярема // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії», присвячена 75-річчю від дня народження проф. В.І. Проняєва: Збірник тез наукових робіт. – Чернівці, 24.03.2016-26.03.2016. – С. 75-76.

 

1.     Пат. 59446 UA, МПК G09B 23/28, A61K 33/06. Спосіб моделювання токсичного ураження тонкої кишки алюмінію хлоридом. Котляренко Л. Т., Ярема О. М., Гнатюк М. С. u201015005; Заявл. 13.12.2010; Опубл. 10.05.2011. Бюл. № 9.

Comments