Наукові публікації асист. Привроцької І.Б.

1.     Привроцька І. Б. Динаміка показників про-та антиоксидантної рівноваги при гострому панкреатиті та можливості їх корекції / Привроцька І. Б., Покотило О. С. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. - 2011. - №2. - С.-85-89.

2.     Привроцька І. Б., Покотило О. С. Жирнокислотний склад ліпідів печінки за умов гострого аргінінового панкреатиту у щурів // Медична і клінічна хімія. – 2011. - №3(48). – С.85-90.

3.  Привроцька І. Б., Покотило О. С. Жирнокислотний склад ліпідів крові за гострого аргінінового панкреатиту у щурів та при корекції // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. - 2011. - №4. – C. 19-24.

4.     Привроцька І. Б., Покотило О. С., Привроцький В.М. Зміни ліпідного обміну у щурів на тлі гострого l-аргінінового панкреатиту та при введенні БАД “Альфа+омега” // Здобутки клінічної та експериментальної медицини - 2011. - №2(13). – C.104-108.

5.      Привроцька І.Б. Окислювальний стрес в лейкоцитах крові, про/антиоксидантний статус та жирнокислотний склад ліпідів підшлункової залози за експериментального гострого панкреатиту / Привроцька І.Б. Т.М. Кучмеровська // Український біохімічний журнал. – 2013. Т. 85, № 5. – С.124–136.

6.     Привроцька І. Б. Стан енергетичних процесів у тканинах щурів та амінокислотний вміст у сироватці крові та печінці за умов гострого панкреатиту / І. Б. Привроцька, Л.В. Яніцька, Т.М. Кучмеровська // Проблеми ендокринної патології. – 2014. № 1. – С.38-48.

7.     М.І. Коваль, Х.Ю.Недошитко, І.Б.Привроцька, О.С. Покотило. Стабілізація ω-3 поліненасичених жирних кислот БАД «Альфа-Омега»  природними антиоксидантами // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягненення і перспективи експериментальної і клінічної біохімії» 8-9 жовтня 2009р.//Медична хімія.-Т.3., 2009.-№3., С.117-119.

8.         Використання інформаційних технологій у викладанні медичної біології / Бігуняк Т. В., Котляренко Л. Т., Рибіцька Л. Н., Тусик О. Т., Привроцька І. Б., Недошитко Х. Ю.,  Ружицька О. Ю., Муц Л. Б., Ярема О. М., Коваль О. С. // Альянс наук: вчений – вченому. Матеріали VI Міжнародної науково – практичної конференції. – Дніпропетровськ,  2011.-С. 9-11

9.            Поширеність гельмінтозів на території Тернопільської області /Котляренко Л. Т., Привроцька І. Б., Бігуняк Т. В., Недошитко Х. Ю., ТусикО.Т., Ружицька О. Ю., Муц Л. Б., Ярема О. М.

//. Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції «Довкілля і здоров’я». – Тернопіль, ТДМУ, 2011. – С. 65-66

10.     Привроцька І. Б. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи при гострому панкреатиті в експерименті / Привроцька І. Б., Покотило О. С. // Альянс наук: вчений – вченому. Матеріали VI Міжнародної науково – практичної конференції. – Дніпропетровськ,  2011.-С. 28-30.

11.                     Привроцька І. Б. Активність ферментів цитолізу у плазмі крові білих щурів у динаміці гострого L-аргінінового панкреатиту / І. Б. Привроцька, О. С. Покотило // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: Матеріали 3-го наукового симпозіуму. – Чернівці, 2012р. – С. 159-160.

12.                     Федонюк Л.Я. Формування навиків самостійної роботи студентів в умовах кредитно – модульної системи освіти на кафедрі медичної біології / Л.Я. Федонюк, І.Б. Привроцька, Л.Б. Муц, Х.Ю. Недошитко, Л.Н. Рибіцька // Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації: матеріали Всеукр. наук. навч-метод. конф. присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету (Тернопіль, 26-27 квітня 2012 р.). – Тернопіль : ТДМУ, - 2012- С. 222-223.

13.  Бідованець О. Ю. Психологічні аспекти формування особистості медичного фахівця. / О. Ю.Бідованець, О.Й. Зарічна, І.Б. Привроцька // Медсестринство. – 2012. - № 4. – С. 19 - 20.

14.                     Федонюк Л.Я. Дистанційне навчання як форма організації викладання в іноземних студентів / Л.Я.Федонюк, Л.Б. Муц, О.Ю. Ружицька. І.Б. Привроцька // Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: науково-методичні засади освіти іноземних громадян у вищих медичних навчальних закладах» та «Жутаєвські читання»: Програма та матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Полтава. – 14-15 березня 2013 року. – С. 61.

15.                     Привроцька І.Б. Структура захворюваності гельмінтозами на Тернопільщині / І.Б. Привроцька, О.Є. Авсюкевич, Ю.Р. Вівсяник // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я » 25-26 квітня 2013 року. – Тернопіль. Укрмедкнига  С. 167- 168.

16.                     Формування особистості медичного фахівця під впливом основ біоетики / Толокова Т.І., Привроцька І.Б., Зарічна О.Й., Бідованець О.Ю., Кучерук І.О. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. - № 1. – С. 189.

17.                     Привроцька І.Б. Стан енергетичних процесів у тканинах щурів та амінокислотний вміст у сироватці крові та печінці за умов гострого панкреатиту. І. Б. Привроцька, Т.М. Кучмеровська // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Тринадцяті Данилевські читання) 14-15 березня 2014р. – Харків, 2014р. – С.133-134.

18.                     Привроцька І. Б. Стан енергетичних процесів у тканинах щурів та амінокислотний вміст у сироватці крові та печінці за умов гострого панкреатиту / І. Б. Привроцька, Л.В. Яніцька, Т.М. Кучмеровська // Проблеми ендокринної патології. – 2014. № 1. – С.38-48.

19.                     И. Б. Привроцкая Оксидативный метаболизм при остром експериментальном панкреатите / Привроцкая И. Б., Кучмеровская Т.М. / Восьмая национальная научно-практическая конференция с международным участием «Активные формы кислорода, оксид азота, антиоксиданты и здоровье человека» 25-29 мая 2014 г. – Смоленск, 2014. – С.173-175.

20.                     І. Б. Привроцька Окислювальний стрес в лейкоцитах крові за гострого панкреатиту Привроцька І. Б., Кучмеровська  Т.М. / Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 21 травня 2014 р. Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига».-С. 131.

21.                     Привроцька І.Б. Вміст відновленого глутатіону в плазмі крові та печінці щурів за умов гострого панкреатиту / І.Б. Привроцька, Л.Я. Федонюк, О.Ю. Ружицька, Т.М. Кучмеровська // «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології»: Всеукраїнська науково-практична конференція: матеріли конф. // Медична хімія. –  Т.16, – С.120.

22.                     Fedunjuk L.Ya. The morphological structure of the tendinous cords of mitral and tricuspid heart valves in fetuses in norm / L.Ya. Fedunjuk, I.B. Pryvrotska, Ye.R. Bodnar // Zbiόr raportόw naukowych. “Projekty naukove” (27.02.2015-28.02.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2015 – 104str.

23.                      Особливості викладання паразитології для іноземних студентів на кафедрі медичної біології / Бігуняк Т. В.,  Грималюк О.І., Ярема О.М., Привроцька І.Б. // Реалізація закону  України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті  України»: Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Л. Я. Ковальчука, 21-22 травня 2015 р.: матеріали конф.­­ – Тернопіль, ТДМУ, 2015. –  С. 154–155.

24.                     Чистота основний пріоритет навколишнього середовища / Л.Я. Федонюк, Л.Т. Котляренко, О.М. Ярема, І.Б. Привроцька, О.Ю. Ружицька // Науково-практичної конференція «Довкілля і здоров’я » 23 квітня 2015 року.: матеріали конф.­­ – Тернопіль, ТДМУ, 2015. –  С. 151- 152.

25.                       Привроцька І.Б. Особливості оксидативного метаболізму за експериментального гострого панкреатиту / І.Б. Привроцька, Т. М. Кучмеровська // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : Підсумкова LVIIІ науково-практична конференція (присвячена пам'яті ректора, члена-кореспондента  НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука, 17 червня 2015 р.: матеріали конф.­­ – Тернопіль, ТДМУ, 2015. ­– С.217.

26.                     Федонюк Л.Я. Біологічні мутагени – чинники, що викликають мутації / Федонюк Л.Я., Л.Т. Котляренко, О.М. Ярема, І.Б. Привроцька, О.Ю. Ружицька, Н.Б. Гливка, О.Б. Фурка, І.Д. Биць // «Довкілля і здоров’я»: науково-практична конференція присвячена присвячена 30-річчю Чорнобильської катастрофи, 22–23 квітня 2016 р.: матеріали конф.  – Тернопіль. – 2016. – С.100.

27.                     Ружицька О. Ю. Методика викладання біології як навчальна дисципліна та педагогічна технологія в умовах реформування національної освіти / О.Ю. Ружицька, І. Б. Привроцька, О. Б. Фурка // «Актуальні питання якості медичної освіти»: XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12-13 травня 2016 р.: матеріали конф. Т.1. –Тернопіль. – 2016. – С.260.

 

Comments