Наукові публікації асист. Ружицької О.Ю.

1.                Гнатюк М. С. Морфологічні зміни клубової кишки при ураженні хлоридом кадмію / М. С. Гнатюк, Л. Т. Котляренко, О. Ю. Ружицька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 2 (17). – С. 42–45. 

2.                Ружицька О. Ю. Морфометрична оцінка структурних змін у порожній кишці при отруєнні хлоридом кадмію / О. Ю. Ружицька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2012. – № 3 (52) . – С. 75–80.

3.                Котляренко Л. Т. Морфофункціональні особливості гемомікроциркуляторного русла порожньої кишки дослідних тварин при отруєнні кадмію хлоридом / Л. Т. Котляренко, О. Ю. Ружицька // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №2 (19). – С. 114–116. 

4.       Ruzhytska O. Morphological changes of ileum intestine after the experimental poisoning animals of different age by cadmium chloride / O. Ruzhytska // News of science and education. Biological sciences, medicine, ecology. – 2014. № 23 (23). Р. 27–33.

5.                Ружицька О. Ю. Вікові морфологічні зміни порожньої кишки при експериментальному ураженні кадмій хлоридом / О. Ю. Ружицька // Світ медицини та біології. – 2015. – № 2 (49). – С. 128–131.

Comments