Наукові публікації асист. Гливки Н.Б.

1.                     Зозуляк Н. Б. Метаболічні порушення при експериментальному цукровому діабеті 2 типу та призначенні водорозчинної форми кверцетину / К. А. Посохова, Н. Б. Зозуляк, В. В. Ніколаєва // Медична хімія. – 2012. – № 3(52). – Т. 14. С. 69-71. (Внесок дисертанта – участь в розробці схеми проведення наукової роботи; підбір груп тварин; виконання біохімічних досліджень; статистична обробка результатів; оформлення статті).

2.                     Зозуляк Н. Б. Порівняльна активність водорозчинної і ліпосомальної форм кверцетину при експериментальному цукровому діабеті 2 типу / К. А. Посохова, Н. Б. Зозуляк, В. В. Черняшова // Вісник проблем біології і медицини.  – 2014. – Вип. 2. – Т. 3(109). – С. 179-182. (Внесок дисертантаучасть в розробці загальної концепції теми; виконання біохімічних досліджень; участь у статистичній обробці результатів; оформлення статті).

3.                     Зозуляк Н. Б. Вплив ліпосомальної форми кверцетину на показники ліпідного обміну та стану печінки при експериментальному цукровому діабеті II типу / К. А. Посохова, Н. Б. Зозуляк // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2014. – № 1. С.13-17. (Внесок дисертанта – участь в розробці загальної концепції наукової роботи; виконання біохімічних досліджень; аналіз  результатів; оформлення статті).

4.                     Зозуляк Н. Б. Вплив водорозчинної форми кверцетину на стан нирок при експериментальному цукровому діабеті / Н. Б. Зозуляк // Одеський медичний журнал. – 2014. – № 6(146). – С. 5-8.

5.                     Зозуляк Н. Б. Влияние кверцетиносодержащих соединений на биохимические показатели крови при экспериментальном сахарном диабете и ожирении / Е. А. Посохова, Н. Б. Зозуляк // Проблемы биологии и медицины. – Самарканд, 2014. – № 4.1(81). – С. 123-127. (Внесок дисертанта – участь в розробці загальної концепції наукової роботи; виконання біохімічних досліджень; аналіз результатів; оформлення статті).

6.                     Пат. 92289, Україна, МПК (51) Є 09 В 23/22. Спосіб моделювання експериментального ожиріння / Посохова К. А., Зозуляк Н. Б., Черняшова В. В., Стечишин І. П. ; заявник та власник патенту Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. Н 201402284; заявл. 06.03.2014 ; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15. – 4 с. (Внесок дисертанта – виконання експериментальних досліджень, проведення обробки та аналізу даних, участь у систематизації матеріалів та оформленні патенту).

7.                     Зозуляк Н. Б. Вплив кверцетиновмісних сполук на мітохондріальні ферменти печінки при експериментальному цукровому діабеті 2 типу /
К. А. Посохова, Н. Б. Зозуляк // Ліки-людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів : ХХІХ Всеукр. наук.–практ. конф. з міжнар. участю, 15 березня 2012 р., Харків: тези. доп. – Харків, 2012. – С. 128. (Внесок дисертанта – розробка схеми; підбір груп тварин; виконання біохімічних досліджень; участь у систематизації матеріалу; оформлення тез).

8.             Зозуляк Н. Б. Динаміка деяких біохімічних показників при експериментальному цукровому діабеті 2 типу та призначенні кверцетиновмісних сполук / К. А. Посохова, Н. Б. Зозуляк, І. П. Стечишин // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.–практ. конф., 17 квіт. 2012 р., Тернопіль : тези доп. – Тернопіль, 2012. – С. 209. (Внесок дисертанта – участь в розробці загальної концепції наукової роботи; виконання біохімічних досліджень; систематизація матеріалу; оформлення тез).

9.             Зозуляк Н. Вплив кверцетиновмісних сполук на стан печінки при експериментальному цукровому діабеті 2 типу / В. Підгірний, Н. Зозуляк // XVI Міжнар. мед. конгрес студентів та молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р., Тернопіль : тези доп. – Тернопіль, 2012. – С. 276. (Внесок дисертанта – розробка схеми проведення наукової роботи; виконання біохімічних досліджень; аналіз та комплексна оцінка результатів).

10.          Зозуляк Н. Б. Вплив корвітину та ліпофлавону на активність ферментів мітохондрій у печінці при експериментальному цукровому діабеті 2 типу / К. А. Посохова, Н. Б. Зозуляк // Довкілля і здоров’я : наук.-практ. конф. 27-28 квіт. 2012 р., Тернопіль : тези доп. – Тернопіль, 2012. – С. 163. (Внесок дисертанта – розробка загальної концепції та схеми проведення наукової роботи; виконання біохімічних досліджень; участь у комплексній оцінці результатів та їх систематизації; оформлення тез).

11.          Зозуляк Н. Б. Вплив водорозчинної сполуки кверцетину на деякі біохімічні показники при цукровому діабеті 2 типу / К. А. Посохова, Н. Б. Зозуляк // XIV Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, 4-6 жовтня 2012 року, Донецьк : тези. – Донецьк-Київ-Чікаго, 2012. – С. 244. (Внесок дисертанта – розробка схеми проведення наукової роботи; виконання біохімічних досліджень; статистична обробка результатів, оформлення тез).

12.          Зозуляк Н. Б. Вплив ліпосомальної форми кверцетину на стан вуглеводного та ліпідного обмінів при експериментальному цукровому діабеті 2 типу / К. А. Посохова, Н. Б. Зозуляк, І. П. Стечишин, О.О. Чернухіна // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : наук. практ.-конф., 18 червня 2013 р., Тернопіль : тези доп. – Тернопіль, 2013. – С. 172. (Внесок дисертанта – виконання біохімічних досліджень; статистична обробка результатів; аналіз матеріалу; оформлення тез).

13.          Зозуляк Н. Б. Ефективність водорозчинної форми кверцетину при експериментальному цукровому діабеті 2 типу / К. А. Посохова, Н. Б. Зозуляк // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : 5-а наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 27-28 вересня 2013 р., Тернопіль : тези доп. – Тернопіль, 2013. – С. 378. (Внесок дисертанта – розробка загальної концепції та схеми проведення наукової роботи; виконання біохімічних досліджень; статистична обробка результатів; оформлення тез).

14.          Зозуляк Н. Ефективність водорозчинної та ліпосомальної форм кверцетину при експериментальному цукровому діабеті 2 типу з ожирінням / Т. Чорній, Н. Зозуляк // ХVІІI Міжнар. конгрес студентів та молодих вчених, 28-30 квітня 2014 р., Тернопіль : тези доп. – Тернопіль, 2014. – С. 276. (Внесок дисертанта – розробка загальної концепції проведення наукової роботи; виконання біохімічних досліджень; аналіз матеріалу та оформлення тез).

15.          Зозуляк Н. Б. Вплив кверцетиновмісних сполук на ліпідний спектр крові, вміст IL-6, IL-4, Лептину та С-реактивного протеїну при експериментальному цукровому діабеті 2 типу з ожирінням/ К. А. Посохова, Н. Б. Зозуляк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.–практ. конф., 21 травня 2014 р., Тернопіль : тези доп. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 130. (Внесок дисертанта – виконання біохімічних досліджень; статистична обробка результатів, систематизація матеріалу, оцінка результатів; оформлення тез).

 

Comments