Наукові публікації ст. лаб. Фурки О.Б.

1. Туландай Галина, Ковальська Ольга, Мазурок Мар'яна, Цизорик Назар. Синтез та антимікробні властивості 2-хлор(бром,тіоціанато)-1-арил-2-метил-3-хлорпропанів // Матеріали ХІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль. – 2007. – С.291.

2. Туландай Г.М., Мазурок М.П., Ковальська О.Б., Цизорик Н.М., Горбовий П.П. Хлор, бром і тіоціанатоарилювання N-(гідроксиметил)акриламіду // Тези доповідей Восьмої всеукраїнської конференції студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії». –Київ. – 2007. – С.83.

3.  О.Б. Фурка Вплив ацетамінофену та тютюнового диму на організм експериментальних тварин/ О.Б. Фурка, І. Б. Івануса, М. М. Михалків, І. М. Кліщ // XVII міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р. : матеріали конгр. — Тернопіль, 2013. — С. 257.

4. О.Б. Фурка Вплив ацетамінофену та тютюнового диму на показники антиоксидантної системи/ О.Б. Фурка, І. Б. Івануса, М. М. Михалків, І. М. Кліщ // XVIІI міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 28-30 квітня 2014 р. : матеріали конгр. — Тернопіль, 2014. — С. 216.

5.  Фурка О.Б. Вплив ацетамінофену на організм експериментальних тварин на тлі цукрового діабету 2 типу / Фурка О.Б., Івануса І.Б., Кліщ І.М.//

Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної

та експериментальної медицини» 17 червня 2015 р.: тези доп. — Тернопіль, 2015. — С. 225.

6. Фурка О.Б. Активність вільнорадикальних процесів у щурів за умов токсичного ураження ацетамінофеном на фоні цукрового діабету типу 2 / Фурка О.Б., Федонюк Л.Я. Івануса І.Б., Кліщ І.М.// Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на щляхах доказової медицини» 9 – 10 листопада 2015 р.: тези доп. — Вінниця, 2015. — С. 246 – 248. 

7. Біологічні мутагени – чинники, що викликають мутації /Л.Я. Федонюк, Л.Т. Котляренко, О.М. Ярема, І.Б. Привроцька, О.Ю. Ружицька, Н.Б. Гливка, О.Б. Фурка, І.Д. Биць //Матеріали науково-практичної конференція «Довкілля і здоров’я », присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи 22-23 квітня 2016 року.: матеріали конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2016. –  С. 100–101.

Comments