Наукові публікації ст. лаб. Фурки Л. Б.

1.     Рибіцька Л. Н., Муц Л. Б., Бігуняк Т. В., Котляренко Л. Т., Недошитко Х. Ю., Привроцька І. Б., Тусик О. Т., Ружицька О. Ю., Ярема О. М., Коваль О. С., Ковальова Л. Б. Організація навчального процесу за кредитно модульною системою при вивченні медичної біології / Медична освіта. – 2011. – № 3. – С.123-124.

2.     Федонюк Л. Я., Рибіцька Л. Н., Гоч І. В., Тусик О. Т., Ковальова Л. Б., Муц Л. Б., Кланца М. М. Педагог і дослідник біологічного циклу / Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 105-110.

3.     Муц Л. Б. Застосування педагогічних програмних засобів освіти в навчальному процесі вищої школи / Медична освіта. – 2013. – № 1. – С.40 – 42.

Брала участь у пошуково-дослідницькій роботі щодо історії історії та сучасності кафедри та життєвого шляху її першого завідувача Яременка І.І. Є співавтором брошури:

1.     Федонюк Л.Я., Рибіцька Л.Н., Тусик О.Т., Ковальова Л.Б., Гоч І.В., Недошитко Х.Ю., Муц Л.Б., Ружицька О. Ю., Кланца М.М./ Педагог і дослідник біологічного циклу. – Тернопіль,ТДМУ, «Укрмедкнига», 2013. –20 с.

 

Тези:

1. Поширеність гельмінтозів на території Тернопільської області /Котляренко Л. Т., Привроцька І. Б., Бігуняк Т. В., Недошитко Х. Ю., ТусикО.Т., Ружицька О. Ю., Муц Л. Б., Ярема О. М. // Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції «Довкілля і здоров’я». – Тернопіль, ТДМУ. – 2011. – С. 65-66.

2.     Використання інформаційних технологій у викладанні медичної біології / Бігуняк Т. В., Котляренко Л. Т., Рибіцька Л. Н., Тусик О. Т., Привроцька І. Б., Недошитко Х. Ю.,  Ружицька О. Ю., Муц Л. Б., Ярема О. М., Коваль О. С. // Альянс наук: вчений – вченому. Матеріали VI Міжнародної науково – практичної конференції. – Дніпропетровськ. – 2011.-С. 9-11.

3.     Використання системи «MOODLE» для перевірки знань студентів способом тестування у навчальному процесі вищої школи/Муц Л.Б.//Сборник научных трудов по материалам международной научно – практической конференции « Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2011». Том 16. Педагогика, психология и социология. – Одесса: Черноморье. – 2011. – С. 59-62

4.     Роль інформаційних технологій в освіті/ Муц Л.Б. //Соціум. Наука. Культура. Матеріали восьмої міжнародної науково – практичної інтернет – конференції 24 – 26 січня 2012року. Частина 4. – Київ, 2012. – С. 30-33.

5.     Технології і методики дистанційного навчання/ Муц Л.Б.// «Актуальні проблеми педагогічної науки». Матеріали другої всеукраїнської науково – практичної заочної конференції. – Миколаїв, 2012. – С. 19 – 22.

6.     Формування навиків самостійної роботи студентів в умовах кредитно – модульної системи освіти на кафедрі медичної біології / Л.Я. Федонюк, І.Б. Привроцька, Л.Б. Муц, Х.Ю. Недошитко, Л.Н. Рибіцька // Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації: матеріали Всеукр. наук. навч-метод. конф. присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету (Тернопіль, 26-27 квітня 2012 р.). – Тернопіль : ТДМУ, - 2012- С. 222-223.

7.     Методика дистанційного навчання у викладанні медичної біології паразитології та генетики / Т.В. Бігуняк, Л.Я. Федонюк, Л.Б. Муц [та ін.] // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: VII Міжнародна науково-практична конференція :  Мат. конф.  Т.3. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 18-21.

8.     Освітня політика України в контексті інтеграції суспільних процесів/ Л.Я. Федонюк, Л.Б. Муц, О. Т. Тусик, О.Ю. Ружицька, О.М. Ярема// Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації: матеріали Всеукр. наук. навч-метод. конф. присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету (Тернопіль, 26-27 квітня 2012 р.). – Тернопіль : ТДМУ, - 2012- С.83-84.

9.     Дистанційне навчання як форма організації викладання в іноземних студентів / Л. Я. Федонюк, Л. Б. Муц, О. Ю. Ружицька. І. Б. Привроцька // Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: науково-методичні засади освіти іноземних громадян у вищих медичних навчальних закладах» та «Жутаєвські читання»: Програма та матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Полтава. – 14-15 березня 2013 року. – С. 61.

10. Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес/ Муц Л.Б.//Тези науково – методичної конференції «Досвід впровадження кредитно – модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах Украхни ІІІ – IV рівнів акредитації» -  Івано – Франківськ, 2013. – С. 139-141.

11. Електронні освітні ресурси як складова частина навчального процесу / Л. Я. Федонюк, Х. Ю. Недошитко, Л. Б.  Муц // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі : X ювілейна Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю: Мат. конф. Ч. 1. – Тернопіль, 2013. – С. 519-521.

12. Ксенобіотики в оточуючому середовищі та їх вплив на організм/Перевізник Б. Муц Л.// XVII міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль – 22-24 квітня 2013. – С. 342.

Comments