Підручники та посібники

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ, ВИДАНІ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ

 

Підручники:

1.     Медична біологія / За ред. В. П. Пішак, Ю. І. Бажора, Ш. Б. Брагін, 3. Д. Воробець, С І. Дубінін, Г. Ф. Жегунов, Л. Є. Ковальчук, В. О. Корольов, О. В. Костильов, Н. А. Кулікова, Р. П. Піскун, О. В. Романенко, О. Г. Слесаренко, М. В. Стеблюк, С. М. Федченко. Підручник. Вінниця: Нова книга, 2009. – 608 с.

2.     Кулікова Н.А., Ковальчук Л.Є. Медична генетика: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 173 с.

3.     Основи медичних знань та долікарської допомоги. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ -IV рівнів акредитації /Федонюк Я.І., Грушко В.С., Довгань О.М.,Білик Л.С., Боймиструк І.І.,Федонюк Л.Я.,Ющак М.В., Пришляк А.М. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, – 2012. – 728 с.

4.     Анатомія та фізіологія з патологією Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації Федонюк Я.І.,Волков К.С.,Волошин В.Д.,Головата Т.К.,Федонюк Л.Я.,Боймиструк І.І. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – 676 с.

5.     Анатомія та фізіологія з патологією. Затверджено центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації /Федонюк Я.І., Волков К.С., Микула Н.Х., Білик Л.С., Луцик А.В., Гомон В.О., Волошин В.Д., Микула М.М., Бензар І.М., Головата Т.К., Федонюк Л.Я., Солоденко Г.А., Боймиструк І.І. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 680 с.

6.     Функціональна анатомія: підручник для студентів навчальних закладів з фізичного виховання і спорту III-IV рівнів акредитації. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту /Федонюк Я.І., Мицкан Б.М., Попель С.Л., Федонюк Л.Я., Довгань О.М., Борковський В.В., Ющак М.В. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 552 с.

7.     Гістологія з основами гістологічної техніки. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для  студентів вищих навчальних закладів /Пішак В.П., Федонюк Л.Я., Зажаєва В.В., Чала К.М., Чернікова Г.М., Кузь В.Ф., Ходоровська А.А., Петришен О.І. – Київ: КОНДОР, 2008. – 400 с.

 

 

Посібники:

1.     Bihunyak T. V. Medical Biology. – Ternopil: TSMU, 2010. – 214 p.

2.     Анатомія людини у запитаннях та відповідях (опорно-руховий апарат) в двох частинах. Затверджено центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації /Федонюк Я.І., Сікора В.З., Козлов В.О., Федонюк Л.Я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – Т.1, ч.1. – 812 с.

3.     Анатомія людини у запитаннях та відповідях (опорно-руховий апарат) в двох частинах. Затверджено центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Федонюк Я.І., Сікора В.З., Головацький А.С., Білик В.Д., Волошин В.Д., Федонюк Л.Я., Герасимюк І.Є., Голод Б.В., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Довгань О.М., Лісничук Н.Є., Микула М.М., Шовдра Н.В., Флекей П.П., Майданюк І.З., Боймиструк І.І. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004 – Т.1, ч.2. – 504 с.

4.     Анатомія людини з клінічним аспектом. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як посібник для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації За ред. Я.І. Федонюка, В.С. Пикалюка / Я.І. Федонюк, В.Г. Ковєшніков, В.С. Пикалюк, В.З. Сікора, Л.Я. Федонюк, Л.С. Білик, Т. В. Хмара, Б.Г. Макар, О.В. Білик, О.І. Крадінов, І.Є. Герасимюк, І.І. Боймиструк, М. В. Ющак, А. П. Поліщук – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2009. – 920 с.

5.     Медична біологія, анатомія, фізіологія та патологія людини. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих навчальних медичних закладів I-IІ рівнів акредитації. Навчальний посібник за редакцією Я.І.Федонюка, С.І.Дубініна /Федонюк Я.І., Дубінін С.І., Кулікова Н.А., Котляренко Л.Т., Білик Л.С., Федонюк Л.Я., Ющак М.В. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2010. – 648 с.

6.     Анатомія людини для стоматологів. Затверджено центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Федонюк Я.І., Ющак М.В., Герасимюк І.Є., Боймиструк І.І., Федонюк Л.Я., Пришляк А.М., Флекей П.П., Білик Л.С., Білик А.Л., Говда Р.В., Гантімуров А.В., Яворська С.І. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2011. – 576 с.

7.     Сучасні аспекти гістотехніки з основами клінічної діагностики (за редакцією професора Бойчука Т.М.) Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів Бойчук Т.М., Федонюк Л.Я., Чала К.М., Чернікова Г.М., Ходоровська А.А. Вид-во БДМУ: Чернівці. – 2012. – 85 с.

 

Comments