Студентський науковий гуртокДіяльність студентського наукового гуртка

Особлива увага приділяється роботі студентського наукового гуртка, який впродовж 20 років активно працює на кафедрі медичної біології. 


Старший викладач Яковенко М. Я. – перший куратор студентського наукового гуртка.

Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками працівників кафедри. Щорічно відбувається до 10 засідань, на яких розглядаються питання природних рекреаційних ресурсів Тернопільщини, червонокнижних рослин і тварин Тернопілля та України, отруйних рослин і тварин, види отрут та невідкладної медичної допомоги при укусах тварин, обговорюються методи збереження рідкісних і зникаючих видів флори України. Особлива увага звертається на питання медико-біологічних аспектів паразитизму, профілактики паразитарних інвазій.


Доцент Бігуняк Т.В. проводить засідання наукового гуртка, 
на якому за експонатами навчально-біологічного музею 
вивчаються життєві цикли паразитів.

На гуртку також розглядаються питання сучасних методів біологічних досліджень, ультраструктурної організації клітин у нормі та при загальних патологічних процесах, медико-біологічні особливості збудників сальмонельозу та протозойних інвазій.   

 
Професор Федонюк Л.Я. проводить засідання студентського гуртка,
на якому розглядаються питання субмікроскопічної
будови еукаріотичних клітин у нормі та при патології.

Окрім участі в запланованих засіданнях студенти-гуртківці беруть активну участь у оформленні секцій навчально-біологічного музею ім. І. І. Яременка кафедри медичної біології, реставрації колекції метеликів і вологих макропрепаратів, підбору матеріалів для оформлення навчальних кімнат, пошуку відеофільмів на біологічну тематику. 


Асистент Ружицька О.Ю. проводить засідання студентського гуртка, 
на якому проводиться формування колекції метеликів.

У 2014-2015 н.р. було проведено 8 засідань наукового гуртка, на яких розглядалися питання ВІЛ-інфекції, будови та клінічних проявів гарячки Ебола, віроїдів та пріонів; методів дослідження у діагностиці хромосомних та генних захворювань; анеуплоїдій за статевими хромосомами та аутосомами; генних хвороб (гемофілії, фенілкетонурії, алкаптонурії, хвороби Коновалова-Вільсона); пренатальної діагностики природженої та спадкової патології; трансплантації органів і тканин.Вивчення студентами-гуртківцями

 молекулярно-генетичних методів дослідження у генетичній лабораторії.


Щороку на весняних засіданнях гуртка ведеться підготовка матеріалів для участі у роботі Всеукраїнських і міжнародних медичних конгресів студентів і молодих вчених.                
Підготовка стендової доповіді на
 XVII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених.

За час існування наукового гуртка  студенти взяли участь у роботі близько 45 вітчизняних і 28 міжнародних медичних конгресів студентів і молодих вчених, зокрема, «Інновації в медицині», «Тенденции современной науки: Научные работы, практика, разработки, инновации», «Научные достижения, наработки, предложения», «Современная наука. Новый взгляд», «Актуальные научные исследования. Теория, практика», «Ptojekty naukowe».
Презентація наукових робіт студентами-гуртківцями
(1986 рік, 2000 рік, 2015 рік).

Впродовж багатьох років під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри щорічно готуються наукові роботи для представлення на Всеукраїнський конкурс cтудентських наукових робіт за напрямком підготовки «Біологія».


            
Дипломи переможців конкурсу студентських наукових робіт.


     
 
Наукові здобутки студентів.

На засідання гуртка часто запрошують ветеранів кафедри, які діляться із студентами своїм багаторічним досвідом наукової діяльності та науковими здобутками.


Зустріч студентів-гуртківців із
ветераном кафедри – доцентом Яковенком М.Я. (2014 рік).