ПРИВРОЦЬКА ІРИНА БОГДАНІВНА

    У 2000 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені В. Гнатюка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія".  

    Кандидат біологічних наук  з 2015 року.

    Кандидатська дисертація на тему «Особливості оксидативного метаболізму за експериментального гострого панкреатиту та шляхи корекції» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Оксидативний метаболізм за умов гострого експериментального панкреатиту, методи його корекції.

    Є автором і співавтором близько 50 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 патент на корисну модель.

Comments