Наукові публікації асистента Скиби О. І.

1. Прокопчук О. І., Грубінко В. В. Фосфати у водних екосистемах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2013. – № 3 (56). – С. 78–85.

2. Прокопчук Е. И., Суходольская И. Л. Связывание аммония высшими водними растениями в гидроэкосистемах в зависимости от его содержания в воде // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2015. – № 3-4 (64). – С. 553–557.

3. Прокопчук О. І., Грубінко В. В. Важкі метали у малих річках Тернопільщини з різним рівнем антропічного навантаження // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія – 2016. – № 24 (1). – С. 173–181.

4. Прокопчук О. І., Грубінко В. В. Накопичення фосфору рослинами Myosotis palustris, Glyceria maxima та Nasturtium officinale в лабораторному експерименті // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія – 2016. – № 24 (2). – С. 437–443.

5. Прокопчук О. І. Сезонні зміни вмісту сполук фосфору в абіотичних складових річок Тернопільщини з різним характером антропогенного впливу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2017. – № 2 (69). – С. 105–112.

6. Е. И. Прокопчук, О. В. Мантурова. Фитопланктон малых рек Тернопольской области и связь его количественных показателей с содержанием фосфора в воде // Гидробиологический журнал. – 2017. – №3, Т. 53. – С. 12-21.

7. Андрусишин, Т. В., Скиба, О. І. Грубінко, В. В. Гідроекологічний стан р. Збруч унаслідок зміни кліматичних умов. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія 2018, 2 (73), с 96–102.