Наукові публікації аспіранта Л. Б. Фурки

 • Подобівський С.С., Подобівський В.С., Федонюк Л. Я., Фурка Л. Б., Вакіряк Н. П., Павлишин А. В. Патент 137160 Україна. Пристрій для геолокаційного та біологічно-статистичного аналізу поширення кліщів і кліщових інфекцій / Бюл. № 19, 10.10.2019.

 • Подобівський С. С., Федонюк Л. Я., Фурка Л. Б. Деякі особливості морфології та біології іксодових кліщів, зібраних на території Тернопільської області //Матеріали LXІ науково-практичної конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” – м. Тернопіль (7 червня). – 2018. – С. 256-257.

 • Капелюх Я. І., Федонюк Л. Я., Фурка Л. Б., Ярема О. М., Бугальська І.І. Залежність чисельності червонокнижних комах від погодних умов у природному заповіднику «Медобори» //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні”, присвяченої 115 –й річниці з дня народження І. І Яременка – м. Тернопіль (24-26 травня). – 2018. – С. 38-40.

 • Федонюк Л. Я., Фурка Л. Б., Ярема О. М., Капелюх Я. І., Бугальська І.І. Вплив погодних умов на зміну чисельності комах занесених до Червоної книги України у природному заповіднику «Медобори» //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні”, присвяченої 115-й річниці з дня народження І. І Яременка – м. Тернопіль (24-26 травня). – 2018. С 114-116.

 • Fedoniuk L. Ya., Podobivskyi S. S., Ruzytska O. Yu., Yarema O. M., Furka L. B., Furka O. B., Pryvrotska I. B., Bihunyak T. V. Strategy for the development of the Baltic University program in the context of sustainable development in cooperation with TSMU // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та Україні”115–й річниці з дня народження І. І Яременка. – Тернопіль (25-26 травня). - 2018. – С. 103-106.

 • Федонюк Л. Я., Фурка Л. Б., Ярема О. М., Капелюх Я. І., Бугальська І. І. Вплив погодних умов на зміну чисельності комах, занесених до Червоної книги України у природному заповіднику «Медобори». Тваринний світ у природному заповіднику «Медобори» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – 2018. – № 2 (73). – C. 182–188.

 • Рodobivskyi S. S., Marchuk O. M., Fedoniuk L. Ja., Vakirjak N. P., Podobivskyi W. S., Furka L. B., Jarema O. M. Comparative characteristic of the morpho-physiological parameters biology and epidemiology of ixodidae (Ixodes and Dermacentor) // Deutscher Wissenschaftsherold. – 2018 – no. 2. – P. 10-12.

 • Муц Л.Б. Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес //Матеріали науково-методичної конференції «Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України ІІІ-IV рівнів акредитації» – м. Івано-Франківськ. – 2013. – С. 139-141.

 • Перевізник Б., Муц Л. Ксенобіотики в оточуючому середовищі та їх вплив на організм // Матеріали XVII міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль (22-24 квітня). – 2013. – С. 342.

 • Федонюк Л.Я., Недошитко Х.Ю., Муц Л.Б. Електронні ресурси як складова частина навчального процесу // Матеріали Х ювілейної Всеук­раїнської навчально-нау­кової конфе­ренції з між народ­ною участю «Кредитно-моду­льна система організації навчально­го процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчаль­них закладах України на ново­му етапі» (з дистанційним пі­д’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку). – м. Тернопіль (18-19 квітня). – 2013 – Частина 1. – С. 178.

 • Федонюк Л.Я., Муц Л.Б., Ружицька О.Ю., Привроцька І.Б. Дистанційне навчання як форма організації викладання в іноземних студентів // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: науково-методичні засади освіти іноземних громадян у вищих медичних навчальних закладах» та «Жутаєвські читання». – Полтава (14-15 березня). – 2013. – С. 61.

 • Федонюк Л.Я., Рибіцька Л.Н., Гоч І.В., Тусик О.Т., Ковальова Л.Б., Муц Л.Б., Кланца М.М. Педагог і дослідник біологічного циклу // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 105-110.

 • Муц Л.Б. Застосування педагогічних програмних засобів освіти в навчальному процесі вищої школи // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С.40 – 42.

 • Бігуняк Т.В., Федонюк Л.Я., Муц Л.Б., Тусик О.Т., Ярема О.М. Методика дистанційного навчання у викладанні медичної біології паразитології та генетики // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» – Дніпропетровськ (14-15 червня). – 2012. – Т.3. – С. 18-21.

 • Федонюк Л.Я., Привроцька І.Б., Муц Л.Б., Недошитко Х.Ю., Рибіцька Л.Н. Формування навиків самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи освіти на кафедрі медичної біології // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації». – м. Тернопіль (26-27 квітня). – 2012. – С. 222-223.

 • Федонюк Л.Я., Муц Л.Б., Тусик О. Т., Ружицька О.Ю., Ярема О.М. Освітня політика України в контексті інтеграції суспільних процесів // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації». – м. Тернопіль (26-27 квітня). – 2012. – С.83-84.

 • Муц Л.Б. Технології і методики дистанційного навчання // Матеріали другої всеукраїнської науково–практичної заочної конференції «Актуальні проблеми педагогічної науки». – Миколаїв (5-6 березня). – 2012. – С. 19-22.

 • Муц Л.Б. Роль інформаційних технологій в освіті // Матеріали восьмої міжнародної науково–практичної інтернет–конференції «Соціум. Наука. Культура». – м. Київ (24 – 26 січня). – 2012. – Частина 4. – С. 30-33.

 • Рибіцька Л.Н., Муц Л.Б., Бігуняк Т.В., Котляренко Л.Т., Недошитко Х.Ю., Привроцька І.Б., Тусик О.Т., Ружицька О.Ю., Ярема О. М., Коваль О. С., Ковальова Л.Б. Організація навчального процесу за кредитно модульною системою при вивченні медичної біології // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С.123-124.

 • Муц Л.Б. Використання системи «MOODLE» для перевірки знань студентів способом тестування у навчальному процесі вищої школи // Материалы международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2011». – м.Одеса (21-30 червня). – 2011. – Т.16 – С. 59-62.

 • Котляренко Л. Т., Привроцька І. Б., Бігуняк Т. В., Недошитко Х. Ю., Тусик О.Т., Ружицька О. Ю., Муц Л. Б., Ярема О. М. Поширеність гельмінтозів на території Тернопільської області // Матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції «Довкілля і здоров’я». – м. Тернопіль (22 квітня). – 2011. – С. 65-66.

 • Бігуняк Т. В., Котляренко Л. Т., Рибіцька Л. Н., Тусик О. Т., Привроцька І. Б., Недошитко Х. Ю., Ружицька О. Ю., Муц Л. Б., Ярема О. М., Коваль О. С. Використання інформаційних технологій у викладанні медичної біології // Матеріали VI Міжнародної науково–практичної конференції «Альянс наук: вчений – вченому». – м. Дніпропетровськ (25-26 лютого). – 2011. – С. 9-11.