ПЕТРИК НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

У 2018 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка за спеціальністю "Середня освіта (Біологія)".

Магістр біології з 2018 року.

Магістерська робота на тему «Біоакумуляція металів у жаби ставкової (Pelophylax esculenta) в умовах гідротопів с. Плотичі Козівського району Тернопільської області» за спеціальністю 03.00.08 – зоологія.

З 1 вересня 2018 року навчається в аспірантурі на кафедрі медичної біології.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • зміни селезінкового гематопоезу та показники структурно-функціонального стану селезінки, в експериментально змодельованому гепатолієнальному синдромі індукованому алкогольним цирозом печінки.

Автор і співавтор 5 наукових праць.