СКИБА ОЛЕНА ІГОРІВНА

У 2012 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університету ім. В. Гнатюка за спеціальністю "Географія. Вчитель географії, основ економіки, біології, екології".

Кандидат біологічних наук з 2018 року.

Кандидатська дисертація на тему «Закономірності формування вмісту та розподілу сполук фосфору у річках Тернопільщини у зв’язку із ступенем антропогенного навантаження» за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • чинники підтримання гомеостазу фосфору в гідроекосистемах малих річок у зв’язку із ступенем антропогенного навантаження

  • накопичення фосфору вищими водними рослинами із водного середовища.

Є автором 31 наукових і навчально-методичних праць. З них 7 наукових статей у фахових виданнях і 24 тез і матеріалів конференцій (у тому числі міжнародних).