СТРАВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ

В 1990 році закінчив Івановський сільськогосподарський інститут.

Кандидат ветеринарних наук з 1997 року.

Кандидатська дисертація на тему: "Відтворна функція корів у взаємозв’язку з деякими абіотичними та біотичними факторами середовища" спеціальністю 16.00. 07. – ветеринарне акушерство і біотехнологія відтворення.

Доктор ветеринарних наук з 2011 року.

Докторська дисертація на тему: "Прогнозування, діагностика, лікування та профілактика ускладнень субінволюції матки у корів" за спеціальністю 16.00.07 - ветеринарне акушерство.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

    • фізіологія та патологія відтворення тварин, резистентність організму, гуморальна ланка імунної системи, перекисне окиснення ліпідів та препарати нанотехнологічного походження в системі біотехнології відтворення.

Є автором та співатором 124 статей, 4 посібників, 11 методичних рекомендацій, 3 технічних умов України на препарати та настанови, 11 патентів України на корисну модель.

Під його керівництвом захищено три дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук.

Є науковим керівником чотирьох дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня.