ЗАГРИЧУК ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

У 1998 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Кандидатська дисертація на тему «Отримання культури in vitro Deschampsia antarctica Desv. та її фізіолого-генетичне вивчення», за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

· Мінливість геному рослин в екстремальних умовах зростання.

Є автором і співавтором понад 20 наукових публікацій.