Вас вітає кафедра медичної біології !


  


Штат кафедри: 1 професор, 1 доцент, 5 асистентів, 2 старших лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 
 • “Медична біологія”; 
 • “Біологія”; 
 • “Зоологія”; 
 • “Біологія індивідуального розвитку”; 
 • “Протозоологія”; 
 • “Гельмінтологія”; 
 • “Арахноентомологія”; 
 • “Грунтознавство”; 
 • “Генетика”; 
 • “Теорія еволюції”; 
 • “Раціональне природокористування”; 
 • “Методика викладання біології”; 
 • “Історія розвитку біології”; 
 • “Сучасні методи генетичної діагностики”; 
 • “Біологія з основами генетики”; 
 • “Медична біологія, паразитологія та генетика”. 
На кафедрі навчаються студенти:
 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • фармацевтичного факультету ;
 •  факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства
за спеціальностями:
 • "медицина" (І курс, ІІ курс); 
 • "біологія" (ІV курс);
 • "стоматологія" (І курс, ІІ курс);
 • "фармація" (І курс);
 • "сестринська справа" (І курс)
за формою навчання:
 • очна;
 • заочна; 
 • дистанційна. 


Слід здійснити вхід, щоб додати видимі лише для вас ґаджети