Вас вітає кафедра медичної біології !

Штат кафедри: 1 професор, 1 доцент, 7 асистентів, 2 старших лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Медична біологія”;
 • “Біологія”;
 • “Зоологія”;
 • “Біологія індивідуального розвитку”;
 • “Протозоологія”;
 • “Гельмінтологія”;
 • “Арахноентомологія”;
 • “Грунтознавство”;
 • “Генетика”;
 • “Теорія еволюції”;
 • “Раціональне природокористування”;
 • “Методика викладання біології”;
 • “Історія розвитку біології”;
 • “Сучасні методи генетичної діагностики”;
 • “Біологія з основами генетики”;
 • “Медична біологія, паразитологія та генетика”.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • фармацевтичного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс, ІІ курс);
 • "біологія" (ІV курс);
 • "стоматологія" (І курс, ІІ курс);
 • "фармація" (І курс);
 • "сестринська справа" (І курс)
 • за формою навчання:
 • очна;
 • заочна;
 • дистанційна.