Вас вітає кафедра медичної біології !

Штат кафедри: 1 професор, 3 доценти, 1 старший викладач, 3 асистенти, 2 аспіранти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Медична біологія”;

 • “Біологія з основами генетики”;

 • "Біологія індивідуального розвитку";

 • "Медична паразитологія"

 • "Сучасні аспекти медичної паразитології";

 • "Сучасні аспекти медичної генетики".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • стоматологічного факультету ;

 • фармацевтичного факультету ;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства.

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс, ІІ курс);

 • "стоматологія" (І курс, ІІ курс);

 • "фармація, промислова фармація" (І курс);

 • "сестринська справа" (І курс).

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна.