Вас вітає кафедра медичної біології !

Штат кафедри: 1 професор, 2 доценти, 2 старших викладачі, 5 асистентів, 1 старший лаборант, 2 аспіранти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Медична біологія”;
 • “Біологія з основами генетики”

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • фармацевтичного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс, ІІ курс);
 • "стоматологія" (І курс, ІІ курс);
 • "фармація" (І курс);
 • "сестринська справа" (І курс)

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна;
 • дистанційна.