Фотоальбом

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: асист. О. М. Загричук ,доц. С. С. Подобівський,

проф. Л. Я. Федонюк, асист. О. М. Ярема; стоять: асист. О. Ю. Ружицька,

асист. О. Б. Фурка, асист. І. Б. Привроцька, ст. лаб. Л. Б. Фурка,

ст. лаб. І. Д. Биць. (2018 рік)

Доцент С. С. Подобівський проводить практичне заняття

з розділу « Біологічні особливості життєдіяльності людини» (2017 рік)

Асистент Н. Б. Гливка проводить практичне заняття

з розділу «Медична паразитологія» (2017 рік)

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц. С. С. Подобівський,

проф. Л. Я. Федонюк, доц. Т. В. Бігуняк; стоять: асист. О. Ю. Ружицька,

асист. О. М. Ярема, асист. І. Б. Привроцька, ст. лаб. О. Б. Фурка,

асист. Н. Б. Гливка, ст. лаб. І. Д. Биць. (2016 рік)

Асистент І. Б. Привроцька проводить практичне заняття

у навчально – біологічному музеї імені І. І. Яременка (2016 рік)

Асистент О. Ю. Ружицька проводить практичне заняття

з розділу «Медична паразитологія» (2016 рік)

Обговорення поточних питань викладачами кафедри щодо

навчально - методичної та наукової роботи (2015 рік)

Професор Л. Я. Федонюк читає лекцію

для студентів факультету іноземних студентів (2013 рік)

Старший лаборант Н. В. Гецько проводить реставрацію експонатів

навчально-біологічного музею І. І. Яременка (2012 рік)

Методична нарада кафедри медичної біології.

Зліва-направо: асистент Л. Б. Муц, старший лаборант О. С. Коваль, асистент О. М. Ярема,

старший лаборант Л. Б. Ковальова, асистент Х. Ю. Недошитко,

асистент О. Ю. Ружицька, асистент О. Т. Тусик (2012 рік)

Доцент Л. Н. Рибіцька проводить практичне заняття з теми "Екологія людини"

на базі Тернопільського краєзнавчого музею (2012 рік)

Зустріч із член – кореспондентом Української екологічної академії наук,

канд. біол. наук, доцентом кафедри безпеки життєдіяльності людини

Національного університету екології та біотехнологій М. Я. Яковенком

(з 1972 по 2003 роки працював на кафедрі медичної біології

ТДМА імені І. Я. Горбачевського)

(2012)

Асистент Х. Ю. Недошитко проводить практичне заняття з іноземними студентами

на тему "Медична арехноентомологія" (2012 рік)

Школярі м. Тернопіль на тематичних екскурсіях

в навчально–біологічному музеї кафедри (2012 рік)

Колектив кафедри медичної біології (2012 рік)

Стажування доцента Т. В. Бігуняк у Карловому університеті (Прага, 2006 рік)

Колектив кафедри медичної біології (2004 рік)


Старший лаборант В. К. Конончук вміло володіє мікротомом (1975 рік)

Доцент І. І. Яременко проводить практичне заняття в музеї кафедри біології зі студентами першого курсу лікувального факультету (1972 рік)

Колектив кафедри біології. Нижній ряд (зліва направо): старший лаборант В. К. Конончук, доцент І. І. Яременко, асистент Н. А. Кулікова. Верхній ряд (зліва направо): асистент М. Я. Яковенко, асистент В. В. кушнір, доцент В. Ф. Заведнюк, старший препаратор В. М. Мірошниченко (1972 рік)

Доцент В. Ф. Заведнюк проводить наукові дослідження разом із студентами гуртківцями (1971рік)

Загальний вигляд навчально-біологічного музею. Експозиція "Взаємозв'язок живої природи та довкілля" (1961 рік)

Асистент О. М. Білокінь проводить наукові дослідження (1957 рік)