Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц. І. Б. Привроцька, ст. викл. Я. С. Стравський, проф. Л. Я. Федонюк, доц. С. С. Подобівський, аспірант Марчук О. М. стоять: доц. О. М. Ярема, асист. О. Б. Фурка, асист. Н. Б. Гливка, асист. О. Ю. Ружицька, ст. лаб. Н. М. Петрик (2022 рік)

Проф. Федонюк Л.Я. під час стажування у м. Жешув (Польща) в рамках міжнародного проєкту «Чотири стихії природи - гармонія життя в Тернопільській області та в Підкарпатському воєводстві" (2022 рік)

Проректор з наукової роботи проф. І.М. Кліщ та наукові керівники (проф. О. В. Денефіль, проф. Л. Я. Федонюк) з переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у секції «Теоретична медицина»: Білик Ярослав, Чорній Софія (2022 рік)

Робота викладачів кафедри медичної біології та студентів кураторських груп у волонтерському центрі ТНМУ (2022 рік)

Доцент С.С. Подобівський на зустрічі із представником Збройних Сил України (2022 рік)

Викладачі-куратори (доцент О.М. Ярема, професор Л.Я. Федонюк, доцент С.С. Подобівський, асистент О.І. Скиба) та студенти-переможці міжнародної олімпіади «Самарканд – 2020» (2021 рік)

Студенти 106 групи спеціальності «Медицина» долучились до написання ХХІ радіодиктанту національної єдності в День української писемності та мови (2021 рік)

Студенти медичного факультету долучились до благодійної акції допомоги малозабезпеченим людям і бійцям, які перебувають в зоні операції об'єднаних сил (2021 рік)

Студенти 1 курсу під час здачі іспиту з дисципліни «Медична біологія», яку проводять проф. Л. Я. Федонюк, ст.викл. Я.С. Стравський та С.С. Подобівський в режимі он-лайн (2021 рік)

Усна співбесіда з дисципліни "Зоологія" аспірантки денної форми навчання Н.М. Петрик з членами комісії у складі: проф. Л.Я. Федонюк, ст. викл. Я.С. Стравський, доц. С.С. Подобівський (2021 рік)

Доцент І.Б. Привроцька читає он-лайн лекцію-консультацію для іноземних студентів (2021 рік)

Професор Л.Я. Федонюк проводить лекцію-консультацію для студентів стоматологічного факультету (2019 рік)

Здобувачі кафедри медичної біології (зліва-направо): Н.М. Петрик, О.М. Марчук, Л.Б. Фурка, В.О. Хавтур (2021 рік)

Навчально-методичні матеріали кафедри

Студентки 6 курсу: Ясній О.М., Іванців І.І., Бандрівська С.Р. під час усного перескладання дисципліни «Медична біологія», яку проводять проф. Федонюк Л.Я. і ст.викл. Стравський Я.С. в режимі он-лайн (2020 рік)

Робота членів журі (проф. Л.Я. Федонюк та доц. О.В. Покришко) під час онлайн проведення секції «Біологія. Мікробіологія» в рамках 24-го міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2020 рік)

Виступи студентів: Юрків Вікторії, Чорномидза Юрія, Захарчук Наталії, Клопотовського Давіда, Дишко Уляни та Токоні Аманди Тімітімі під час онлайн проведення 24-го міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2020 рік)

Фрагмент документального фільму-нарису «Ярослав Федонюк: «Що таке життя: мить між минулим і майбутнім», представленого на круглому столі «Прикладні аспекти морфології: здобутки, проблеми, перспективи», присвяченого 80-річчю з дня народження проф. Я. І. Федонюка ( 2020 рік)

О. М. Загричук представляє доповідь під час дистанційного проведення педагогічного тренінгу «Теоретико-методологічні основи педагогіки здоров’я» в рамках всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю “Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини” ( 2020 рік)

Учасники всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю “Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини” під час онлайн проведення лекторію «Європейські виміри сталого розвитку» ( 2020 рік)

Доповідь проф. Л. Грищука під час роботи секційного засідання в рамках онлайн проведення науково–практичної конференції з міжнародною участю “Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини” з напрямку «Медицина» ( 2020 рік)

Проведення методичної наради кафедри медичної біології в режимі онлайн (2020 рік)

Професор Лариса Федонюк та професор Ганна Сатурська під час та після презентації проекту EduBUP (Мінськ, 2019 рік)

Учасники семінару під час воркшопів і групових дискусій в рамках проекту «Переосмислення та вдосконалення навчального процесу з метою сталого розвитку країн-членів Балтійської Університетської Програми» (Мінськ, 2019 рік)

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: асист. О. М. Загричук, ст. викл. Я. С. Стравський, проф. Л. Я. Федонюк, доц. С. С. Подобівський, асист. О. І. Скиба; стоять: асист. О. Ю. Ружицька, асист. О. Б. Фурка, доц. І. Б. Привроцька, ст. лаб. В. О. Хавтур,ст. викл. О. М. Ярема (2019 рік)

Старший викладач Я.С.Стравський разом зі студентами на практичному занятті з розділу "Біологічні особливості життєдіяльності людини" (2019 рік)

Асистент О. І. Скиба з іноземними студентами обговорюють питання з теми "Еволюція Землі, біосфери та людини" (2019 рік)

Асистент О. Б. Фурка проводить практичне заняття з розділу «Медична паразитологія» (2019 рік)

Старший викладач О.М. Ярема проводить практичне заняття з розділу « Біологічні особливості життєдіяльності людини» (2019 рік)

Професор Л. Я. Федонюк читає лекцію для студентів медичного факультету у навчально-біологічному музеї І. І. Яременка (2019 рік)

Доцент С. С. Подобівський і старший викладач Я. С. Стравський проводять реставрацію макропрепаратів гельмінтів і оновлюють базу музейних експонатів (2019 рік)

Асистент О. І. Скиба та іноземні студенти на екскурсії у геологічному музеї Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (2019 рік)

Професор Л. Я. Федонюк разом із студентами-гуртківцями факультету іноземних студентів вивчають макропрепарати гельмінтів (2019 рік)

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: асист. О. М. Загричук , проф. Л. Я. Федонюк, доц. С. С. Подобівський, асист. О. М. Ярема; стоять: асист. О. І. Скиба, асист. О. Б. Фурка, асист. І. Б. Привроцька, ст. лаб. В. О. Хавтур, асист. О. Ю. Ружицька, асп. Н. М. Петрик (2019 рік)

Учасники конференції «Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні» (2018 рік)

Професор Федонюк Л. Я. розповідає учасникам конференції «Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні» про першого завідувача кафедри медичної біології І. І. Яременка (2018 рік)

Учасники медико-біологічного квесту, який проводять викладачі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2018 рік)

Робота членів журі (зліва направо: асист. Н. Я. Кравець, проф. Л. Я. Федонюк, проф. З. М. Небесна, асист. О. М. Загричук, Л. О. Шевчик), які визначають переможців медико-біологічного квесту (2018 рік)

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: асист. О. М. Загричук ,доц. С. С. Подобівський, проф. Л. Я. Федонюк, асист. О. М. Ярема; стоять: асист. О. Ю. Ружицька, асист. О. Б. Фурка, асист. І. Б. Привроцька, ст. лаб. Л. Б. Фурка, ст. лаб. І. Д. Биць (2018 рік)

Асистент Н. Б. Гливка проводить практичне заняття з розділу «Медична паразитологія» (2017 рік)

Доцент С. С. Подобівський проводить практичне заняття з розділу « Біологічні особливості життєдіяльності людини» (2017 рік)

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц. С. С. Подобівський, проф. Л. Я. Федонюк, доц. Т. В. Бігуняк; стоять: асист. О. Ю. Ружицька, асист. О. М. Ярема, асист. І. Б. Привроцька, ст. лаб. О. Б. Фурка, асист. Н. Б. Гливка, ст. лаб. І. Д. Биць (2016 рік)

Асистент О. Ю. Ружицька проводить практичне заняття з розділу «Медична паразитологія» (2016 рік)

Асистент І. Б. Привроцька проводить практичне заняття у навчально – біологічному музеї імені І. І. Яременка (2016 рік)

Обговорення питань щодо наукової роботи на методичній нараді викладачами кафедри (2015 рік)

Обговорення поточних питань викладачами кафедри щодо навчально - методичної роботи (2016 рік)

Професор Л. Я. Федонюк читає лекцію для студентів факультету іноземних студентів (2013 рік)

Старший лаборант Н. В. Гецько проводить реставрацію експонатів навчально-біологічного музею І. І. Яременка (2012 рік)

Асистент Х. Ю. Недошитко проводить практичне заняття з іноземними студентами на тему "Медична арехноентомологія" (2012 рік)

Методична нарада кафедри медичної біології (зліва-направо): асистент Л. Б. Муц, старший лаборант О. С. Коваль, асистент О. М. Ярема, старший лаборант Л. Б. Ковальова, асистент Х. Ю. Недошитко, асистент О. Ю. Ружицька, асистент О. Т. Тусик (2012 рік)

Стажування доцента Т. В. Бігуняк у Карловому університеті (Прага, 2006 рік)

Доцент Л. Н. Рибіцька проводить практичне заняття з теми "Екологія людини" на базі Тернопільського краєзнавчого музею (2012 рік)

Зустріч із член – кореспондентом Української екологічної академії наук, канд. біол. наук, доцентом кафедри безпеки життєдіяльності людини Національного університету екології та біотехнологій М. Я. Яковенком - з 1972 по 2003 роки працював на кафедрі медичної біології ТДМА імені І. Я. Горбачевського (2012 рік)

Школярі м. Тернопіль на тематичних екскурсіях в навчально–біологічному музеї кафедри (2012 рік)

Колектив кафедри (зліва направо) стоять: ст. лаб. Л. Б. Ковальова, ст. лаб. О. М. Ярема, ст. лаб. О. С. Коваль, ст. лаб. О. Т. Тусик, асист. О. Ю. Ружицька, ст. лаб. Л. Б. Муц; сидять (зліва направо): асист. І. Б. Привроцька, доц. Л. Н. Рибіцька, проф. Л. Я. Федонюк, доц. Т. В. Бігуняк, асист. Х. Ю. Недошитко (2012 рік)

Колектив кафедри (зліва направо) стоять: доц. М. Я. Яковенко, асист. М. В. Самборський, ст. викладач О. С. Покотило; сидять : доц. Л. Т. Котляренко, проф. Н. А. Кулікова, проф. Б. Р. Бойчук, асист. Т. В. Бігуняк (2004 рік)


Фрагмент художньо оформленої стіни в коридорі кафедри медичної біології, оформленої художником Ю. Чумаком (2001 рік)

Старший лаборант В. К. Конончук вміло володіє мікротомом (1975 рік)

Доцент І. І. Яременко проводить практичне заняття в музеї кафедри біології зі студентами першого курсу лікувального факультету (1972 рік)

Колектив кафедри біології (зліва направо) сидять: ст. лаб. В. К. Конончук, доц. І. І. Яременко, асист. Н. А. Кулікова; стоять: асист. М. Я. Яковенко, асист. В. В. Кушнір, доц. В. Ф. Заведнюк, ст. препар. В. М. Мірошниченко (1972 рік)

Доцент В. Ф. Заведнюк проводить наукові дослідження разом із студентами гуртківцями (1971рік)

Загальний вигляд навчально-біологічного музею. Експозиція "Взаємозв'язок живої природи та довкілля" (1961 рік)

Асистент О. М. Білокінь проводить наукові дослідження (1957 рік)