1. 0117U003025 Дослідження видового різноманіття, поширення, біології та екології іксодових кліщів на території західного регіону України (2017-2019 рр., керівник проф. Л. Я. Федонюк)

2. 0118U000357 Вивчення епідеміології, патогенезу і клініки лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області, та вдосконалення його діагностики, терапії, реабілітаційних заходів і профілактики (2017-2019 рр., керівник д-р мед. наук, проф. Андрейчин М. А.)

3. 0116U00735 Розробка і впровадження сучасних методів вивчення хвороб тварин та заходів боротьби з ними (2018-2020 рр., керівник д-р вет. наук, ст. наук. співр. Я.С. Стравський)

4. 0120U104153 Біологія, епідеміологічне значення та заходи обмеження чисельності іксодових кліщів в урбоценозах та агроценозах західного регіону України (2020-2023 рр., керівник д-р мед. наук, професор Федонюк Л.Я.)

5. 0120U104146 Мезенхіальні стовбурові клітини у терапії асептичних рваних ран (2020-2023 рр., керівник д-р мед. наук, професор Федонюк Л.Я.)

6. 0121U100159 Дослідження регенераторного потенціалу мезенхімальних стовбурових клітин при пошкодженні тканин в експерименті та перспективи їх терапевтичного застосування (2020-2023 рр., керівник д-р мед. наук, професор професор Криницька І.Я.)