1. 0117U003025 Дослідження видового різноманіття, поширення, біології та екології іксодових кліщів на території західного регіону України (2017-2019 рр., керівник проф. Л. Я. Федонюк)

2. 0118U000357 Вивчення епідеміології, патогенезу і клініки лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області, та вдосконалення його діагностики, терапії, реабілітаційних заходів і профілактики. Керівник НДР завідувач кафедри інфекційних хвороб, академік НАМН України (2017-2019 рр., керівник д-р мед. наук, проф. Андрейчин М. А.)