Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Яременко І.І. «Дубовий шовкопряд в колгоспах Прикарпаття» (1955).

2. Локай А. І. «О функциональном состоянии коры надпочечников у больных острой дизентерией» за спеціальністю інфекційні хвороби (1963).

3. Кулікова Н. А. «Распространение и пути передачи трихинелл (Trichinella spiralis, R. Owen, 1835) в Тернопольской области» (Львів, 1968).

4. Марченко С. П. «Распространение и биология эхинококка в условиях Тернопольской области» за спеціальністю 097 - зоологія (Чернівці, 1968).

5. Климнюк С. І. «Комбінована дія антибіотиків-аміноглікозидів і жовчних кислот на стафілококи» за спеціальністю 03.00.70 – мікробіологія (1980).

6. Нечай Р. Є. «Влияние таурина на содержание адениннуклеотидов и никотинамидных коферментов при отравлении ядом бледной поганки в експерименте»за спеціальністю - токсикологія (Київ, 1990).

7. Марчишин С. М. «Способи виділення фенольних сполук арніки гірської і арніки листяної, їх фармакодинаміка і ефективність при ураженнях печінки» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (1983)

8. Бойчук Б. Р. «Вплив отрути блідої поганки на гомеостаз організму в ранні терміни отруєння» за спеціальністю 14.00.20 – токсикологія (1990).

9. Подобівський С. С. «Твердокрилі надродини Bostrichoidea фауни України» за спеціальністю 03.00.09 – ентомологія (Київ, 1993).

10. Котляренко (Виклюк) Л. Т. «Токсичний гепатит у тварин з різною стійкістю до гіпоксії» за спеціальністю 14.00.20 – токсикологія

( 1994).

11. Федонюк Л. Я. «Морфофункціональні зміни в паренхімі нирок при адаптації організму до клітинного зневоднення» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2003).

12. Бігуняк Т. В. «Морфофункціональний стан ліофілізованих ксенодермотрансплантатів та особливості регенераторних процесів опікових ран при їх застосуванні» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2003).

13. Рибіцька Л. Н. «Структурно-функціональні зміни товстої кишки при токсичному ураженні та за умов корекції олігопептидними препаратами» за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія (Тернопіль, 2004).

14. Гоч І. В. «Біологічні особливості та видове різноманіття річкової іхтіофауни цунтрально-подільського придністров'я України» за спеціальністю 03.00.10 - іхтіологія (Київ, 2008).

15. Федонюк Л. Я. «Структурна організація змін клапанного апарату при набутих вадах серця» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Івано-Франківськ, 2009).

16. Ярема О. М. «Морфологічні особливості ремоделювання тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2013).

17. Недошитко Х. Ю. «Особливості обміну ліпідів та стану прооксидантно-антиоксидантної системи за дії етилового спирту та тетрацикліну» за спеціальністю 03.00.04 - біохімія (Чернівці, 2014).

18. Привроцька І. Б. «Особливості оксидативного метаболізму за експериментального гострого панкреатиту та шляхи корекції» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (Київ, 2015).

19. Гливка Н. Б. «Вплив кверцетиновмісних сполук на стан печінки та нирок при експериментальному цукровому діабеті з ожирінням» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (Одеса, 2015).

20. Ружицька О. Ю. «Особливості ремоделювання структур тонкої кишки при дії кадмію на організм тварин різного віку» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2016).

21. Загричук О. М. «Отримання культури in vitro deschampsia antarctica desv. та її фізіолого-генетичне вивчення» за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія (Київ, 2017).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Л. Я. Федонюк:

1. Пентелейчук Н.П. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Структурна організація сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця у плодів, новонароджених і дітей грудного віку. Тернопіль, 2015.

2. Семенюк Т.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія. Морфологічні особливості клапанів серця в пренатальному періоді розвитку, дітей віком до 1 року та у людей зрілого віку. Дніпро, 2015.

3. Малик Ю.Ю. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія. Гістоархітектоніка сухожилкових струн мітрального клапана людей у нормі та при малих аномаліях серця. Дніпро, 2015.