Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Фурка О. Б. «Оксидативний статус і стан антиоксидантного захисту організму щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету типу 2» за спеціальністю – 03.00.04 – біохімія (Тернопіль, 2018).

 • Скиба О. І. «Закономірності формування вмісту та розподілу сполук фосфору у річках Тернопільщини у зв’язку із ступенем антропогенного навантаження» за спеціальністю 03.00.16 – екологія (Чернівці, 2018).

 • Загричук О. М. «Отримання культури in vitro deschampsia antarctica desv. та її фізіолого-генетичне вивчення» за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія (Київ, 2017).

 • Ружицька О. Ю. «Особливості ремоделювання структур тонкої кишки при дії кадмію на організм тварин різного віку» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2016).

 • Гливка Н. Б. «Вплив кверцетиновмісних сполук на стан печінки та нирок при експериментальному цукровому діабеті з ожирінням» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (Одеса, 2015).

 • Привроцька І. Б. «Особливості оксидативного метаболізму за експериментального гострого панкреатиту та шляхи корекції» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (Київ, 2015).

 • Недошитко Х. Ю. «Особливості обміну ліпідів та стану прооксидантно-антиоксидантної системи за дії етилового спирту та тетрацикліну» за спеціальністю 03.00.04 - біохімія (Чернівці, 2014).

 • Ярема О. М. «Морфологічні особливості ремоделювання тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2013).

 • Федонюк Л. Я. «Структурна організація змін клапанного апарату при набутих вадах серця» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Івано-Франківськ, 2009).

 • Гоч І. В. «Біологічні особливості та видове різноманіття річкової іхтіофауни цунтрально-подільського придністров'я України» за спеціальністю 03.00.10 - іхтіологія (Київ, 2008).

 • Рибіцька Л. Н. «Структурно-функціональні зміни товстої кишки при токсичному ураженні та за умов корекції олігопептидними препаратами» за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія (Тернопіль, 2004).

 • Бігуняк Т. В. «Морфофункціональний стан ліофілізованих ксенодермотрансплантатів та особливості регенераторних процесів опікових ран при їх застосуванні» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2003).

 • Федонюк Л. Я. «Морфофункціональні зміни в паренхімі нирок при адаптації організму до клітинного зневоднення» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2003).

 • Котляренко (Виклюк) Л. Т. «Токсичний гепатит у тварин з різною стійкістю до гіпоксії» за спеціальністю 14.00.20 – токсикологія ( 1994).

 • Подобівський С. С. «Твердокрилі надродини Bostrichoidea фауни України» за спеціальністю 03.00.09 – ентомологія (Київ, 1993).

 • Бойчук Б. Р. «Вплив отрути блідої поганки на гомеостаз організму в ранні терміни отруєння» за спеціальністю 14.00.20 – токсикологія (1990).

 • Марчишин С. М. «Способи виділення фенольних сполук арніки гірської і арніки листяної, їх фармакодинаміка і ефективність при ураженнях печінки» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (1983)

 • Нечай Р. Є. «Влияние таурина на содержание адениннуклеотидов и никотинамидных коферментов при отравлении ядом бледной поганки в експерименте»за спеціальністю - токсикологія (Київ, 1990).

 • Климнюк С. І. «Комбінована дія антибіотиків-аміноглікозидів і жовчних кислот на стафілококи» за спеціальністю 03.00.70 – мікробіологія (1980).

 • Марченко С. П. «Распространение и биология эхинококка в условиях Тернопольской области» за спеціальністю 097 - зоологія (Чернівці, 1968).

 • Кулікова Н. А. «Распространение и пути передачи трихинелл (Trichinella spiralis, R. Owen, 1835) в Тернопольской области» (Львів, 1968).

 • Локай А. І. «О функциональном состоянии коры надпочечников у больных острой дизентерией» за спеціальністю інфекційні хвороби (1963).

 • Яременко І.І. «Дубовий шовкопряд в колгоспах Прикарпаття» (1955).


Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Л. Я. Федонюк:

 • Пентелейчук Н.П. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Структурна організація сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця у плодів, новонароджених і дітей грудного віку (Тернопіль, 2015).

 • Семенюк Т.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія. Морфологічні особливості клапанів серця в пренатальному періоді розвитку, дітей віком до 1 року та у людей зрілого віку (Дніпро, 2015).

 • Малик Ю.Ю. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія. Гістоархітектоніка сухожилкових струн мітрального клапана людей у нормі та при малих аномаліях серця (Дніпро, 2015).

Дисертації які виконані під керівництвом доктора ветеринарних наук, старшого наукового співробітника Я. С. Стравського:

 • Кобилюх І. Б. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.07 ветеринарне акушерство. Профілактика субінволюції матки корів за використання препаратів нанотехнологічного походження (Львів, 2019).

 • Федорків О. П. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.07 ветеринарне акушерство. Прогнозування, діагностика та профілактика гострого післяродового ендометриту у корів (Львів, 2015).

 • Шуманський Ю. І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.07 ветеринарне акушерство. Мастити корів в період запуску та сухостою (діагностика, лікування, профілактика) (Львів, 2013).