Особлива увага приділяється роботі студентського наукового гуртка, який впродовж 20 років активно працює на кафедрі медичної біології.

Старший викладач М. Я. Яковенко – перший куратор студентського наукового гуртка (1970 рік)

Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками працівників кафедри. Щорічно відбувається до 10 засідань, на яких розглядаються питання природних рекреаційних ресурсів Тернопільщини, червонокнижних рослин і тварин Тернопілля та України, отруйних рослин і тварин, види отрут та невідкладної медичної допомоги при укусах тварин, обговорюються методи збереження рідкісних і зникаючих видів флори України. Особлива увага звертається на питання медико-біологічних аспектів паразитизму, профілактики паразитарних інвазій.

На гуртку також розглядаються питання сучасних методів біологічних досліджень, ультраструктурної організації клітин у нормі та при загальних патологічних процесах, медико-біологічні особливості збудників сальмонельозу та протозойних інвазій.

Професор Л. Я. Федонюк проводить засідання студентського гуртка, на якому розглядаються питання будови клітин у нормі та при патології (2013 рік)

Студенти під час засідання наукового студентського гуртка, на якому розглядаються питання субмікроскопічної будови еукаріотичних клітин у нормі та при патології (2013 рік)

Окрім участі в запланованих засіданнях студенти-гуртківці беруть активну участь у оформленні секцій навчально-біологічного музею ім. І. І. Яременка кафедри медичної біології, реставрації колекції метеликів і вологих макропрепаратів, підбору матеріалів для оформлення навчальних кімнат, пошуку відеофільмів на біологічну тематику.

Асистент О. Ю. Ружицька проводить засідання студентського гуртка, на якому проводиться формування колекції метеликів (2014 рік)

Студенти-гуртківці проводять визначення представників ряду Лускокрилі для формування колекції (2014 рік)

У 2014-2015 н.р. було проведено 8 засідань наукового гуртка, на яких розглядалися питання ВІЛ-інфекції, будови та клінічних проявів гарячки Ебола, віроїдів та пріонів; методів дослідження у діагностиці хромосомних та генних захворювань; анеуплоїдій за статевими хромосомами та аутосомами; генних хвороб (гемофілії, фенілкетонурії, алкаптонурії, хвороби Коновалова-Вільсона); пренатальної діагностики природженої та спадкової патології; трансплантації органів і тканин.

У 2016-2017 н. р. роботу окремих напрямків досліджень студентського наукового гуртка (СНГ) очолювали викладачі-консультанти кафедри: проф. Федонюк Л. Я., доц. Бігуняк Т. В., доц. Подобівський С. С., асист Ярема О. М., асист. Привроцька І. Б., асист. Ружицька О. Ю., асист. Гливка Н. Б., асист. Фурка О. Б. У поточному році у СНГ працювало 40 студентів (35 медичного факультету, 5 – факультету іноземних студентів), було проведено 8 засідань СНГ.

Студенти-гуртківці працювали над 6 пошуково-дослідницькими проектами (ПДП): «Актуальні питання цитології», «Генні хвороби людини», «Наукова публікація: як стати вченим міжнародного рівня», «Тропічні інвазії людини», «Медичне значення ряду Кліщі», «Актуальні питання екології».

Керівники проектів (доц. С. С. Подобівський , асист. О. Ю. Ружицька) разом із студентами-гуртківцями перед засіданням наукового гуртка (2017 рік)

Керівники проектів (асист. О. М. Ярема, асист Н. Б. Гливка, асист. О. Б. Фурка) разом із студентами-гуртківцями перед засіданням наукового гуртка (2017 рік)

Щороку на весняних засіданнях гуртка ведеться підготовка матеріалів для участі у роботі Всеукраїнських і міжнародних медичних конгресів студентів і молодих вчених.

Підготовка стендової доповіді на XVII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (2014 рік)

Члени студентського наукового гуртка взяли участь у роботі XXI міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених присвяченого 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, який проходив 24-26 квітня 2017 року. Двоє студентів: Коніор Давід Рафал (науковий керівник – проф. Федонюк Л. Я.) і Маланчук Артем (науковий керівник – доц. Подобівський С. С.) зайняли відповідно 1 і 2 призові місця.

Наукові керівники (проф. Л. Я. Федонюк , доц. С. С. Подобівський) із призером секції "Біологія" Коніором Давідом Рафалом (2017 рік)

За час існування наукового гуртка студенти взяли участь у роботі близько 45 вітчизняних і 28 міжнародних медичних конгресів студентів і молодих вчених, зокрема, «Інновації в медицині», «Тенденции современной науки: Научные работы, практика, разработки, инновации», «Научные достижения, наработки, предложения», «Современная наука. Новый взгляд», «Актуальные научные исследования. Теория, практика», «Ptojekty naukowe».

Презентація наукових робіт студентами-гуртківцями на студентських наукових форумах (1986 рік, 2000 рік, 2017 рік)

Впродовж багатьох років під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри щорічно готуються наукові роботи для представлення на Всеукраїнський конкурс cтудентських наукових робіт за напрямком підготовки «Біологія».

Дипломи переможців конкурсу студентських наукових робіт (80-ті роки)

Наукові здобутки студентів (2015-2017 рр.)

На засідання гуртка часто запрошують ветеранів кафедри, які діляться із студентами своїм багаторічним досвідом наукової діяльності та науковими здобутками.

Зустріч студентів-гуртківців із ветераном кафедри – доцентом М.Я. Яковенком (2014 рік)

Двоє студентів під керівництвом проф. Л.Я. Федонюк взяли участь у конференції «XII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених» і отримали призові місця: І (Мікоша Хуберт Віктор 3 курс, 39 група); ІІ (Сучинська Христина 1курс, 1 група).

Учасники конференції «XII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених»: проф. Л. Я. Федонюк, Мікоша Хуберт Віктор, Сучинська Христина (2018 рік)

Впродовж 2017-2018 навчального року в науковому гуртку працювало 46 студентів в 10 робочих групах, кожну з яких очолювали викладачі-консультанти. За результатами досліджень 3 студентів прийняли участь у ХХІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (23-25 квітня, м. Тернопіль). Студент Мікоша Хуберт (науковий керівник роботи – д.м.н., проф. Федонюк Л.Я.) став переможцем у секції «Морфологія в нормі та експерименті. Патоморфологія, судова медицина. Біологія та мікробіологія», а студентка Сучинська Христина (науковий керівники: д.м.н., проф. Федонюк Л.Я. та к.б.н. Ярема О.М.) зайняла 2 призове місце у цій же секції.

Мікоша Хуберт на науковій конференції «Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні» (2018 рік)

Мікоша Хуберт представляє матеріали своєї проектної діяльності на науковій конференції (2018 рік)

Матеріали проектної діяльності Мікоши Хуберта (тези та усна доповідь) були представлені на науковій конференції «Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні», яка відбулася 24-26 травня на базі ТДМУ.

Впродовж 2018–2019 навчального року в студентському науковому гуртку (СНГ) кафедри медичної біології працювало 45 студентів над 7 пошуково-дослідницькими проектами (ПДП), які координували викладачі кафедри.

За звітний період з результатами досліджень в межах кафедри, на засіданнях студентського наукового гуртка, доповіли 22 студенти з 4 пошуково-дослідницьких груп. Результати своєї роботи студенти-гуртківці оформляли у вигляді презентацій із застосуванням відеороликів, фрагментів науково-пізнавальних фільмів, кросвордів тощо.

Звітне засідання пошуково-дослідницької групи з доповіддю «Екологічні особливості аргасових кліщів та їх звʼязок із кліматичними змінами в Україні та світі» (куратор: к.б.н., асистент О.І. Скиба) (2019 рік)

Звітне засідання пошуково-дослідницької групи з доповіддю «Вірусні захворювання, що передаються кліщами, їх клініка та діагностика» (куратор: к.б.н., асистент О. М. Ярема) (2019 рік)

Дискусійне засідання пошуково-дослідницької групи під керівництвом к.б.н., асистент О. М. Загричук при підготовці проекту «Особливості культивування стовбурових клітин та використання в медицині» (2019 рік)

Окрім засідань наукового гуртка у межах кафедри, активно проводилась робота дослідницько-наукових груп у Тернопільських загальноосвітніх навчальних закладах. Впродовж квітня-травня студенти 102, 107, 108, 112 груп медичного, 101 групи стоматологічного факультету та 129 групи факультету іноземних студентів першого курсу за підтримки викладачів кафедри медичної біології (проф. Федонюк Л.Я., доц. Привроцької І.Б., асист. Ружицької О.Ю. та асист. Фурки О.Б.) проводили бесіди з учнями шкіл м. Тернополя з метою поширення інформації про небезпеку кліщів, як вберегтись від їх укусів, що робити у разі, якщо контакту із небезпечною істотою не вдалось уникнути.

Студенти 102 групи першого курсу медичного факультету під час бесіди з учнями ТНВК «Школи – ліцею № 6 ім. Назарія Яремчука» (2019 рік)

Впродовж бесіди студенти розповідали про особливості будови, життєдіяльності паразитів, ареал поширення, вплив кліматичних умов на активність кліщів, пристосування до пошуку хазяїна-живителя.

Студенти 107 групи першого курсу медичного факультету під час зустрічі з учнями Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 (2019 рік)

Особливий акцент студенти поставили на медичному значенні кліщів, розповівши учням про небезпечні захворювання, переносниками збудників яких є паразити.

Студенти 112 групи першого курсу медичного факультету під час бесіди з учнями ТНВК «Медичного ліцею № 15» (2019 рік)

Важливим моментом зустрічі були поради майбутніх медиків як вберегтись від небезпечних паразитів, а також, як себе поводити, якщо контакту уникнути не вдалось.

Студенти першого курсу 101 групи стоматологічного та студенти 108 групи медичного факультетів під час бесіди з учнями Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 і Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 (2019 рік)

Зустріч із учнями відбувалась в рамках тижня знань з основ безпеки життєдіяльності. Класні керівники та вчителі шкіл висловили щиру подяку студентам за цікаву, а головне, надзвичайно важливу бесіду.

Студенти 129 групи першого курсу факультету іноземних студентів під час зустрічі з учнями Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 (2019 рік)

За результатами наукових досліджень 4 студентів прийняли участь у роботі XХIIІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, який відбувся 15–17 квітня на базі НОК ТДМУ «Червона Калина». Студенти 1 курсу медичного факультету Савків Діана та Коваль Дмитро за результатами наукових досліджень опублікували результати роботи «Екологічні особливості іксодових кліщів та їх зв’язок із кліматичними умовами в тернопільській області» (науковий керівник доц. Привроцька І.Б.) Тези були представлені в секції «Морфологія в нормі та експерименті. Патоморфологія, судова медицина. Біологія та мікробіологія». За результатами роботи наукового форуму студенти посіли 3 призове місце.

Студентка 124 групи Савків Діана – призерка ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (15–17 квітня на базі НОК ТДМУ) з науковим керівником – доцентом І. Б. Привроцькою (2019 рік)

У тій же секції виступили студенти 1 курсу факультету іноземних студентів Арун Арора та Амітеш Радж (науковий керівник доц. Подобівський С.С.). Виступ побудований за матеріалами тез: «Medical-biological significance and morpho-physiological features of variations of Іxodes ricinus and Dermacentor reticulatus in ecosystems of the Ternopil area as humans and adults of human infectious diseases». За змістовну доповідь дані студенти отримали 3 призове місце.

Студент 147 групи Арун Арора та студент 143 групи Амітеш Радж – призери ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (15–17 квітня 2019 р., м. Тернопіль) з науковим керівником доцентом С. С. Подобівським, та асистом О. І. Скибою (2019 рік)