Особлива увага приділяється роботі студентського наукового гуртка, який впродовж 20 років активно працює на кафедрі медичної біології.

Старший викладач М. Я. Яковенко – перший куратор студентського наукового гуртка (1970 рік)

Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками працівників кафедри. Щорічно відбувається до 10 засідань, на яких розглядаються питання природних рекреаційних ресурсів Тернопільщини, червонокнижних рослин і тварин Тернопілля та України, отруйних рослин і тварин, види отрут та невідкладної медичної допомоги при укусах тварин, обговорюються методи збереження рідкісних і зникаючих видів флори України. Особлива увага звертається на питання медико-біологічних аспектів паразитизму, профілактики паразитарних інвазій.

На гуртку також розглядаються питання сучасних методів біологічних досліджень, ультраструктурної організації клітин у нормі та при загальних патологічних процесах, медико-біологічні особливості збудників сальмонельозу та протозойних інвазій.

Професор Л. Я. Федонюк проводить засідання студентського гуртка, на якому розглядаються питання будови клітин у нормі та при патології (2013 рік)

Студенти під час засідання наукового студентського гуртка, на якому розглядаються питання субмікроскопічної будови еукаріотичних клітин у нормі та при патології (2013 рік)

Окрім участі в запланованих засіданнях студенти-гуртківці беруть активну участь у оформленні секцій навчально-біологічного музею ім. І. І. Яременка кафедри медичної біології, реставрації колекції метеликів і вологих макропрепаратів, підбору матеріалів для оформлення навчальних кімнат, пошуку відеофільмів на біологічну тематику.

Асистент О. Ю. Ружицька проводить засідання студентського гуртка, на якому проводиться формування колекції метеликів (2014 рік)

Студенти-гуртківці проводять визначення представників ряду Лускокрилі для формування колекції (2014 рік)

У 2014-2015 н.р. було проведено 8 засідань наукового гуртка, на яких розглядалися питання ВІЛ-інфекції, будови та клінічних проявів гарячки Ебола, віроїдів та пріонів; методів дослідження у діагностиці хромосомних та генних захворювань; анеуплоїдій за статевими хромосомами та аутосомами; генних хвороб (гемофілії, фенілкетонурії, алкаптонурії, хвороби Коновалова-Вільсона); пренатальної діагностики природженої та спадкової патології; трансплантації органів і тканин.

У 2016-2017 н. р. роботу окремих напрямків досліджень студентського наукового гуртка (СНГ) очолювали викладачі-консультанти кафедри: проф. Федонюк Л. Я., доц. Бігуняк Т. В., доц. Подобівський С. С., асист Ярема О. М., асист. Привроцька І. Б., асист. Ружицька О. Ю., асист. Гливка Н. Б., асист. Фурка О. Б. У поточному році у СНГ працювало 40 студентів (35 медичного факультету, 5 – факультету іноземних студентів), було проведено 8 засідань СНГ.

Студенти-гуртківці працювали над 6 пошуково-дослідницькими проектами (ПДП): «Актуальні питання цитології», «Генні хвороби людини», «Наукова публікація: як стати вченим міжнародного рівня», «Тропічні інвазії людини», «Медичне значення ряду Кліщі», «Актуальні питання екології».

Керівники проектів (доц. С. С. Подобівський , асист. О. Ю. Ружицька) разом із студентами-гуртківцями перед засіданням наукового гуртка (2017 рік)

Керівники проектів (асист. О. М. Ярема, асист Н. Б. Гливка, асист. О. Б. Фурка) разом із студентами-гуртківцями перед засіданням наукового гуртка (2017 рік)

Щороку на весняних засіданнях гуртка ведеться підготовка матеріалів для участі у роботі Всеукраїнських і міжнародних медичних конгресів студентів і молодих вчених.

Підготовка стендової доповіді на XVII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (2014 рік)

Члени студентського наукового гуртка взяли участь у роботі XXI міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених присвяченого 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, який проходив 24-26 квітня 2017 року. Двоє студентів: Коніор Давід Рафал (науковий керівник – проф. Федонюк Л. Я.) і Маланчук Артем (науковий керівник – доц. Подобівський С. С.) зайняли відповідно 1 і 2 призові місця.

Наукові керівники (проф. Л. Я. Федонюк , доц. С. С. Подобівський) із призером секції "Біологія" Коніором Давідом Рафалом (2017 рік)

За час існування наукового гуртка студенти взяли участь у роботі близько 45 вітчизняних і 28 міжнародних медичних конгресів студентів і молодих вчених, зокрема, «Інновації в медицині», «Тенденции современной науки: Научные работы, практика, разработки, инновации», «Научные достижения, наработки, предложения», «Современная наука. Новый взгляд», «Актуальные научные исследования. Теория, практика», «Ptojekty naukowe».

Презентація наукових робіт студентами-гуртківцями на студентських наукових форумах (1986 рік, 2000 рік, 2017 рік)

Впродовж багатьох років під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри щорічно готуються наукові роботи для представлення на Всеукраїнський конкурс cтудентських наукових робіт за напрямком підготовки «Біологія».

Дипломи переможців конкурсу студентських наукових робіт (80-ті роки)

Наукові здобутки студентів (2015-2017 рр.)

На засідання гуртка часто запрошують ветеранів кафедри, які діляться із студентами своїм багаторічним досвідом наукової діяльності та науковими здобутками.

Зустріч студентів-гуртківців із ветераном кафедри – доцентом М.Я. Яковенком (2014 рік)

Двоє студентів під керівництвом проф. Л.Я. Федонюк взяли участь у конференції «XII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених» і отримали призові місця: І (Мікоша Хуберт Віктор 3 курс, 39 група); ІІ (Сучинська Христина 1курс, 1 група).

Учасники конференції «XII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених»: проф. Л. Я. Федонюк, Мікоша Хуберт Віктор, Сучинська Христина (2018 рік)

Впродовж 2017-2018 навчального року в науковому гуртку працювало 46 студентів в 10 робочих групах, кожну з яких очолювали викладачі-консультанти. За результатами досліджень 3 студентів прийняли участь у ХХІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (23-25 квітня, м. Тернопіль). Студент Мікоша Хуберт (науковий керівник роботи – д.м.н., проф. Федонюк Л.Я.) став переможцем у секції «Морфологія в нормі та експерименті. Патоморфологія, судова медицина. Біологія та мікробіологія», а студентка Сучинська Христина (науковий керівники: д.м.н., проф. Федонюк Л.Я. та к.б.н. Ярема О.М.) зайняла 2 призове місце у цій же секції.

Мікоша Хуберт на науковій конференції «Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні» (2018 рік)

Мікоша Хуберт представляє матеріали своєї проектної діяльності на науковій конференції (2018 рік)

Матеріали проектної діяльності Мікоши Хуберта (тези та усна доповідь) були представлені на науковій конференції «Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні», яка відбулася 24-26 травня на базі ТДМУ.