У стінах кафедри медичної біології, що розташована у корпусі навчально-наукового інституту медико-біологічних проблем в одному з наймальовничіших місць м. Тернополя, знаходиться її гордість – навчально-біологічний музей, засновником якого у 1957 році став перший завідувач кафедри біології Тернопільського медичного інституту, кандидат біологічних наук, доцент Яременко Іван Іванович.

Перший завідувач кафедри біології Тернопільського медичного інституту (1957-1974 рр.) кандидат медичних наук, доцент Яременко І.І. (11.06.1903-27.12.1978)

У короткому довіднику про навчальний музей, написаного ще у 1974 році Іван Іванович зазначав: “Виходячи з вчення І.П. Павлова про взаємозв’язок першої і другої сигнальної систем, дидактика вищої школи, серед ряду інших засобів, обґрунтувала важливу роль свідомого засвоєння знань в тому числі студентами вузів. Серед різноманітності наочностей одне з перших місць повинні зайняти натуральні об’єкти і їх зображення, які створюють найповніше уявлення змісту оточуючої нас живої природи. З огляду на це, певне місце в навчально-виховному процесі повинні зайняти музеї. Це особливо має актуальне значення при вивченні однієї з фундаментальних дисциплін – біології.” При оформленні тематики біологічного музею з понад 2000 експонатів, особливу увагу Іван Іванович надав показу єдності організмів і середовища, походження живого з неживої матерії, великої різноманітності рослинного та тваринного світу, сучасних принципів побудови організмів, процесів розмноження та розвитку, питань спадковості та мінливості.

Загальний вигляд навчально-біологічного музею. Експозиція «Взаємозв’язок живої природи та довкілля» (1968-1970 рр.)

Загальний вигляд навчально-біологічного музею. Експозиція «Взаємозв’язок живої природи та довкілля» (1971-1973 рр.)

У 1967 році відбулось урочисте відкриття музею, що співпало з 10-ю річницею заснування Тернопільського медичного інституту.

Експонати навчально-біологічного музею експозиції «Взаємозв’язок живої природи та довкілля» (1974 рік)

Експонати навчально-біологічного музею експозиції «Шлях еволюції людини за Дарвіним» (1974 рік)

Навчально-біологічний музей є експозиційним проектом і освітнім ресурсом кафедри. Музей кафедри відображає не лише історію розвитку живих організмів, але й історію створення музею природи, історію кафедри, історію вузу.

Загальний вигляд навчально-біологічного музею (2006 рік)

На сьогоднішній день навчально-біологічний музей займає площу 44 м2, він нараховує 2155 експонатів, серед яких: 345 опудал тварин, 263 вологих макропрепарати, 64 скелети тварин, 5 колекцій представників Класу Комахи, що налічує понад 500 особин, близько 260 муляжів, схем і моделей.

Експонати навчально-біологічного музею імені І.І.Яременка (2014 рік)

Більшість опудал тварин - представників рядів хижаки, парнокопитні, гризуни, голубоподібні, та куроподібні виготовлено особисто Іваном Івановичем Яременком, оскільки область його наукових інтересів і досліджень стосувалась біологічних і екологічних аспектів фауни західних областей України.

Опудала тварин, виготовлені особисто І. І. Яременком (1966 рік)

У 2012-2013 роках колективом кафедри медичної біології за ініціативи завідувача кафедри, професора Федонюк Лариси Ярославівни та за підтримки керів­ництва ДВНЗ “Тернопільський держаний медичний університет імені І. Я. Горбачев­ського МОЗ України” було проведено гігантську роботу щодо реорганізації навчально-біологічного музею та присвоєння йому імені Івана Івановича Яременка.

Старший лаборант Гецько Н.В. проводить реставрацію експонатів експозиції "Медико-біологічні аспекти паразитизму" навчально-біологічного музею імені І. І. Яременка (2013 рік)

Старший лаборант Гецько Н.В. проводить реставрацію експонатів експозиції "Царство Тварин в імперії Еукаріот" навчально-біологічного музею імені І. І. Яременка (2013 рік)

Експонати після реставрації очікують на чистоту експозиційного приміщення (2013 рік)

Останні штрихи в оформленні навчально-біологічного музею (2013 рік)

Основною метою реорганізації стала спільна ідея запобіганню явища, коли музеї перетворюються на набори монотонних несистематизованих експонатів, фактів і явищ. Генеральна ціль одночасного роз’єднання та об’єднання між собою біологічного, природоохоронного, екологічного, еволюційного та медичного напрямків дали можливість створити повне уявлення про оточуюче нас середовище та надати медико-біологічного змісту живій природі.

У навчально-біологічному музеї сформовано дві секції:

1. «ЕВОЛЮЦІЯ ЗЕМЛІ, БІОСФЕРИ ТА ЛЮДИНИ» - 2012 рік.

2. «ЖИВА ПРИРОДА - БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА ЗЕМЛІ» - 2013 рік.

Кожна секція включає ряд експозицій.

Зокрема, секція «ЕВОЛЮЦІЯ ЗЕМЛІ, БІОСФЕРИ ТА ЛЮДИНИ» включає три експозиції:

1.1.“ХРОНОЛОГІЯ ЕВОЛЮЦІЇ ЖИВОЇ ПРИРОДИ”

(відповідальні за створення – проф. Федонюк Л.Я.).

1.2.“ШЛЯХ ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДИНИ ЗА ДАРВІНОМ”

(відповідальні за створення – проф. Федонюк Л.Я., асист. Ярема О. М.).

1.3. “ЖИВА ПРИРОДА В ГЕОЛОГІЧНОМУ МИНУЛОМУ”

(відповідальні за створення – асист. Стебельська Л. Б.).

Секція «ЖИВА ПРИРОДА - БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА ЗЕМЛІ»

включає 8 експозицій:

2.1. «ВИДАТНИЙ БІОЛОГ І ЗАСНОВНИК КАФЕДРИ – І.І.ЯРЕМЕНКО» (відповідальна за створення – проф. Федонюк Л.Я.).

2.2. «ЦАРСТВО ТВАРИНИ В ІМПЕРІЇ ЕУКАРІОТ»

(відповідальні за створення – проф. Федонюк Л.Я., асист. Недошитко Х.Ю.).

2.3. «ОТРУЙНІ ТВАРИНИ»

(відповідальна за створення – проф. Федонюк Л.Я.).

2.4. «МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПАРАЗИТИЗМУ»

(відповідальні за створення – проф. Федонюк Л.Я., доц. Бігуняк Т.В.).

2.5. «ПРЕДСТАВНИКИ КЛАСУ КОМАХИ»

(відповідальна за створення – асист. Ружицька О.Ю.).

2.6. «ПОНЯТТЯ ЕКОСИСТЕМИ В СУЧАСНІЙ ЕКОЛОГІЇ»

(відповідальна за створення – асист. Гоч І.В.).

2.7. «ЧЕРВОНОКНИЖНІ РОСЛИНИ ТА ТВАРИНИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ» (відповідальна за створення – асист. Гоч І.В.).

2.8. «ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ» (відповідальна за створення – асист. Гоч І.В.). Експозиція “ХРОНОЛОГІЯ ЕВОЛЮЦІЇ ЖИВОЇ ПРИРОДИ” представлена геохронологічною шкалою, в якій відображено магістральний шлях еволюції органічного світу, геологічну історію Землі та усі етапи розвитку життя.

Фрагмент експозиції “Хронологія еволюції живої природи” (2012 рік)

Експозиція “ШЛЯХ ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДИНИ ЗА ДАРВІНОМ” присвячена висвітленню існуючих теорій, еволюції, аспектам формування еволюційної біології як самостійної галузі науки. В експозиції представлено ілюстративний матеріал щодо походження людини, а також муляжі черепів викопних підвидів людей.

Фрагмент експозиції “Шлях еволюції людини за Дарвіном” (2012 рік)

В експозиції “ЖИВА ПРИРОДА В ГЕОЛОГІЧНОМУ МИНУЛОМУ” представлені гірські породи, корисні копалини та рідкісні мінеральні утворення, знайдені в різні періоди існування Землі на території Тернопільської області. Експозиція містить цікаву інформацію про давно вимерлі рослини та тварини, які існували на Тернопільщині десятки та сотні мільйонів років тому.

Фрагмент експозиції “Жива природа в геологічному минулому” (2012 рік)

2.1. «ВИДАТНИЙ БІОЛОГ І ЗАСНОВНИК КАФЕДРИ – І.І.ЯРЕМЕНКО»

Експозиція «ВИДАТНИЙ БІОЛОГ І ЗАСНОВНИК КАФЕДРИ – І.І.ЯРЕМЕНКО» присвячена життєвому шляху, науковим дослідженням і трудовій діяльності першого завідувача кафедри біології - Івана Івановича Яременка.

Фрагмент експозиції «Видатний біолог і засновник кафедри – І.І.Яременко» (2013 рік)

2.2. «ЦАРСТВО ТВАРИНИ В ІМПЕРІЇ ЕУКАРІОТ»

Огляд експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» розпочинається із представників Типу Губки. У вітринах можна ознайомитись із будовою Кишковопорожнинних на прикладі прісноводного поліпа гідри, а також побачити різноманітність коралів, скелети яких відрізняються не лише за формою, а й за кольором – білі, червоні, блакитні.

Фрагмент секції «ЖИВА ПРИРОДА - БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА ЗЕМЛІ» (2013 рік)

Огляд експозиції розпочинається із представників Типу Губки. У вітринах можна ознайомитись із будовою Кишковопорожнинних на прикладі прісноводного поліпа гідри, а також побачити різноманітність коралів, скелети яких відрізняються не лише за формою, а й за кольором – білі, червоні, блакитні.

Експонати представників Типу Губки експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2012 рік)

Наступна вітрина присвячена представникам Типу Молюски. В ній розташовані експонати тварин класів: Черевоногі, Двостулкові та Головоногі.

Експонати представників Типу Молюски експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2013 рік)

Вітрина, присвячена представникам Типу Кільчасті черви, містить детальну характеристику класів: Малощетинкові та Багатощетинкові. Окремо представлено вологі препарати п’явок та інформацію щодо їх медичного застосування.

Експонати представників Типу Кільчасті черви експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2013 рік)

В одній із наступних вітрин розташовані морські зірки та морські їжаки, що належать до Типу Голкошкірі.

Експонати представників Типу Голкошкірі експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2012 рік)

Ряд вітрин, присвячений представникам Типу Членистоногі, демонструють експонати тварин класів: Ракоподібні, Павукоподібні та Комахи.

Експонати представників Типу Голкошкірі експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2012 рік)

Внутрішню будову ракоподібних можна вивчати на прикладі будови річкового рака, яка представлена на вологих макропрепаратах і навчальних наборах.

Експонати представників Класу Ракоподібні експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2013 рік)

Привертають на себе увагу бджолині соти та осине гніздо, а також колекція яскравих метеликів.

Фрагмент експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2012 рік)

Продовженням експозиції є вітрини представників надкласу Риби. Із їх зовнішньою та внутрішньою будовою можна ознайомитись на вологих препаратах, скелетах, схемах і муляжах будови внутрішніх органів.

Експонати представників надкласу Риби експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2012 рік)

Яскравими експонатами даних вітрин є опудала акули-катран і ската-райя. Наступні вітрини знайомлять нас із представниками Класу Земноводні.

Опудала акули катран і ската-райя експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2012 рік)

Фрагменти експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2012 рік)

Фрагменти експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2013 рік)

Різноманітність тварин Класу Плазуни та особливості їх середовища існування можна побачити на наступній вітрині, де розташовані опудало варана сірого, вологі макропрепарати триголового пітона, вужа звичайного, амурського, степового та смугастого полозів, веретільниці ламкої.

Опудало Варана сірого та макропрепарати тварин Класу Плазуни експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2013 рік)

Макропрепарат Тигрового пітона Класу Плазуни експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2013 рік)

Внутрішню будову рептилій можна вивчати на вологих препаратах кавказької ящірки. В експозиції присутні скелет і вологі препарати черепах.

Вологі препарати тварин Класу Плазуни експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2012 рік)

Скелет черепахи тварин Класу Плазуни експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2012 рік)

Однією з найбільш чисельних колекцій тварин є вітрини, в яких представлений Клас Птахи, що проживають у різних географічних зонах України. Звертає на себе увагу вітрина із пташиними яйцями, від найбільшого – страусиного – до одного із найменших – перепелиного.

Представники Класу Птахи, що проживають у різних географічних зонах України (2012 рік)

Експонати пташиних яєць від найбільшого – страусиного – до одного із найменших – перепелиного (2013 рік)

В окремій вітрині розташовані вологі макропрепарати, на яких можна вивчати внутрішню будову птахів. На наступній вітрині можна ознайомитись із прикладами гомологічних та аналогічних органів серед представників Типу Хордові.

Вологі макропрепарати та скелети птахів експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2012 рік)

Завершенням експозиції є вітрини, в яких представлені тварини Класу Ссавці. Особливості їх будови можна вивчати за допомогою чисельних вологих макропрепаратів, скелетів і навчальних наборів.

Вологі макропрепарати у вітринах експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2012 рік)

Експонати у вітринах експозиції «Царство Тварини в Імперії Еукаріот» (2013 рік)

2.3. «ОТРУЙНІ ТВАРИНИ»

Історія даної експозиції сягає своїм корінням глибоко в історію кафедри, адже І.І.Яременко значну увагу приділяв вивченню отруйних тварин. Саме таким істотам присвячена одна із його монографій «Отруйні тварини».

Фрагмент експозиції "Отруйні тварини" (2013 рік)

Фрагмент експозиції "Отруйні тварини" (2014 рік)

Експозиція представлена вологими препаратами, опудалами отруйних тварин та інформаційними стендами, на яких розміщені матеріали щодо загальної характеристики отруйних тварин, їх класифікації, способу існування.

В окремій вітрині розташована інформація, в якій висвітлено клінічну картину токсичної дії отрути, правила надання першої допомоги при укусах отруйних тварин, а також висвітлено особливості зміїної отрути та її застосування в медицині.

2.4. «МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПАРАЗИТИЗМУ»

Експозиція згрупована за принципом взаємодії паразита та хазяїна на рівні особин, вона наглядно демонструє природно-осередковий характер паразитарних захворювань, надаючи чітку уяву про взаємозв’язок способу життя тварин із проявами паразитарних захворювань, цим самим формуючи клінічне мислення у майбутніх фахівців медицини.

Загальний вигляд експозиції "Отруйні тварини" (2015 рік)

Загальний вигляд експозиції "Отруйні тварини" (2017 рік)

Експозиція оформлена на стіні площею 30 м2. На ній у спеціальних контейнерах, із урахуванням біологічної систематики, послідовно розташовані опудала тварин класів: Ракоподібні, Хрящові та Кісткові риби, Птахи, Гризуни, Зайцеподібні, Комахоїдні, Хижі, Парнокопитні та Примати. Під контейнерами з опудалами тварин, на спеціальних стендах, які стоять на вітринах центральної експозиції, розташована інформація по 13 захворюваннях, збудниками, переносниками або хазяями яких є тварини, розташовані на стіні.

Вітрини експозиції "Отруйні тварини" (2017 рік)

Вітрини експозиції "Отруйні тварини" (2018 рік)

По 7 інфекційним і 6 інвазійним захворюванням зазначено та проілюстровано систематичне положення, морфологію, цикл розвитку збудника, шляхи зараження, клінічну картину, методи лабораторної діагностики та профілактики захворювання.


2.5. «ПРЕДСТАВНИКИ КЛАСУ КОМАХИ»

Експозиція «Представники Класу Комахи» створена на основі колекції, зібраної завідувачем кафедри нормальної фізіології, доктором медичних наук, професором Ковановим Костянтином Васильовичем і подарованої ним навчально-біологічному музею у 1992 році. Впродовж 2013 року проводилась ідентифікація, систематизація та підпис відповідно до сучасних вимог 204 експонатів. Колекцію розташували та оформили у спеціально виготовлених контейнерах, що забезпечуватимуть тривале зберігання комах. 117 представників Ряду Лускокрилі згруповано за напрямками «Мінливість» та «Видова різноманітність метеликів».

Колекція представників Ряду Лускокрилі (2015 рік)

Колекція представників Класу Комахи (2016 рік)

Колекція представників Класу Комахи (2017 рік)

2.6. «ПОНЯТТЯ ЕКОСИСТЕМИ В СУЧАСНІЙ ЕКОЛОГІЇ»

Експозиція представлена взірцями прісноводних і наземних екосистем по схемі: продуценти, консументи І, ІІ та ІІІ порядку. Експозиція побудовано за рівневим типом із метою візуалізації ланцюгів живлення та правил екологічної піраміди.

Фрагмент експозиції «Поняття екосистеми в сучасній екології» (2015 рік)

Фрагмент експозиції «Поняття екосистеми в сучасній екології» (2017 рік)

2.7. «ЧЕРВОНОКНИЖНІ РОСЛИНИ ТА ТВАРИНИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ»

В експозиції «Червонокнижні рослини та тварини Тернопільщини», яка займає 2 скляні вітрини, представлені гербарні зразки 29 рідкісних видів рослин, зібраних у околицях Тернополя, поблизу міст Кременець та Гусятин. У ній також представлені зникаючі види тварин Тернопільщини, опудала яких власноруч виготовлені працівниками кафедри під керівництвом Яременка І.І. Усі експонати підписані відповідно до сучасних систематичних уявлень, на стендах подано коротку інформацію про екологічні та біологічні особливості виду, причини скорочення чисельності та фактори, що сприяють їх відновленню.

Фрагмент експозиції «Червонокнижні рослини та тварини Тернопільщини» (2017 рік)

Гербарні взірці експозиції «Червонокнижні рослини та тварини Тернопільщини» (2017 рік)

Опудала тварин експозиції «Червонокнижні рослини та тварини Тернопільщини» (2017 рік)

Окрасою експозиції є гербарні взірці зникаючих видів рослин Тернопільської області, що подаровані музею працівниками кафедри ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у 2013 році.

Гербарій рідкісних і зникаючих видів рослин Тернопільщини, подаровані кафедрою ботаніки ТНПУ ім. Гнатюка (2014 рік)

Гербарні взірці зникаючих видів рослин Тернопільської області, подаровані кафедрою ботаніки ТНПУ ім. Гнатюка (2014 рік)

Вагомою цінністю експозиції є «Червона книга України» - основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин. На підставі цього природоохоронного документу розробляються наукові та практичні заходи, спрямовані на охорону природи та її раціональне використання. Примірник «Червона книга України (рослинний світ)» та «Червона книга України (тваринний світ)» подаровані музею авторами даного видання - працівниками інституту зоології Національної Академії Наук України у 2012 році.

«Червона книга України (рослинний світ)» подарована працівниками інституту зоології Національної Академії Наук України (2014 рік)

««Червона книга України (тваринний світ)», подарована працівниками інституту зоології Національної Академії Наук України (2014 рік)

У рамках експозиції «Природо-заповідні території Тернопільщини» представлена регіональна карта-схема територій та об’єктів екологічної мережі Тернопільської області, що мають рекреаційну цінність. Зображені як існуючі природно-заповідні території, так і перспективні для заповідання об’єкти.

Регіональна карта-схема територій та об’єктів екологічної мережі Тернопільської області (2016 рік)

Фрагмент територій та об’єктів екологічної мережі Тернопільської області (2016 рік)

На одному із підвіконників музею оформлена стилізована виставка птахів - представників фауни західного регіону України.

Виставка птахів - представників фауни західного регіону України (2014 рік)

У музеї організовано міні-бібліотеку, в якій знаходиться література навчального, наукового та пізнавального характеру.

Міні-бібліотека навчально-біологічного музею кафедри медичної біології (2016 рік)

Експонати навчально-біологічного музею зберігаються у відповідних умовах із дотриманням протипожежних правил і норм техніки безпеки.

У навчально-біологічному музеї систематично проходять тематичні екскурсії для школярів, відбуваються засідання студентського наукового гуртка, читаються міні-лекції та проводяться зустрічі з ветеранами кафедри медичної біології.

Проведення тематичних екскурсій для школярів, засідання студентських наукових гуртків, читання міні-лекцій, зустрічі з ветеранами кафедри медичної біології (2017 рік)

Навчально-біологічний музей є експозиційним проектом і залишається освітнім ресурсом кафедри. У ньому відображено не лише історію створення музею природи, але й історію кафедри, історію інституту, академії, університету. Музей завжди був та залишається гордістю за людей, які заклали його фундамент.

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ ВІДВІДАТИ НАВЧАЛЬНО-БІОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ І. І. ЯРЕМЕНКА !