Навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі спрямований на дорослу людину, тому його основним завданням є ство­рення умов для саморозвитку, самовираження і самореалізації особистості. Викладач має не лише передавати сту­дентові знання і професійні уміння, а й прилучати його до певної культури, формувати у студента моральні якості, громадську активність та відповідальність за долю України, виховувати дбайливе ставлення до національного багатства країни, любові до рідної мови.

Тому, викладачі кафедри спрямовують свої наставницькі сили на вміння студентів саморозвиватись, прагнути розвитку моральних почуттів, формувати готовність будувати власне життя, фізичне, духовне та психологічне загартування, розвиток особистісних якостей. Все це реалізовується у процесі навчання, а також і в цілеспрямованому впливі на студентів у позанавчальний час. При плануванні виховної роботи наставники передбачають вивчення здібностей студентів кураторських груп до навчання; ставлення до обраної спеціальності та плани на майбутнє; стан навчальної дисципліни та критерії вихованості студентів; вивчають житлово-побутові умови студентів, а також приділяють належну увагу студентам-сиротам.

Пріоритетним у виховній роботі зі студентами викладачів кафедри медичної біології є реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, залучення молоді до національної та світової культури, збереження морального та фізичного здоров’я молодого покоління, виховання патріотизму, громадських якостей особистості, забезпечення педагогічних умов для соціалізації студентів, виховання в них життєвої компетентності.

Національно-патріотичне виховання

Національно-патріотичне виховання студентів – це складний і багатогранний процес, який має на меті виховати розвинуту особистість, сформувати в неї загальнолюдські цінності, політичну зрілість та патріотичну переконаність, активну життєву позицію, вміння вбирати і передавати весь накопичений людством досвід підростаючому поколінню. Суспільною функцією національно-патріотичного виховання у вищій школі є формування у студентської молоді стійкої поведінки, моральних та патріотичних почуттів, вироблення звичок та навичок, які відповідають способу життя нашого народу, формування звички керуватися почуттям суспільного обов’язку.

Згідно розпорядження директора департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації «Про запровадження обов’язкового політичного інформування в навчальних закладах області», з метою забезпечення належного сприйняття політичних подій, що відбуваються в державі в університеті на кафедрах запроваджено обов’язкове щотижневе політичне інформування студентів. При проведенні політінформації із студентами піднімаються та обговорюються питання ролі студентської молоді у становленні правового суспільства, прав людини в правовій державі. Наставники груп проводять зі студентами інформативні бесіди, обговорюючи гарячі події в Україні, зокрема на Сході держави, політичні новини в Україні та за її межами.

У 2013-2014 н.р. проводились бесіди на теми: «Революція гідності – виклик історії», присвячені подіям у м. Києві 2013-2014 року, «Голодомор: погляд через роки», присвячені руйнівним наслідкам голодоморів в Україні.

Куратори груп і студенти щороку приймають участь в акції “Запали свічку”, яка відбувається в День пам’яті жертв голодомору. Традиційно пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та запалюють свічки на Театральному майдані.

Студенти під час екскурсії у музей політв’язнів (2016 рік)

Участь студентів у всеукраїнській акції "Запали свічку” (2007 рік)

Оскільки Тернопільський національний медичний університет носить назву видатного українського науковця, громадсько-політичного та освітнього діяча Івана Яковича Горбачевського, у межах навчального закладу виникла добра традиція щороку відвідувати рідне село науковця та садибу, в якій він проживав у с.Зарубинці Збаразького району Тернопільської області.

Студенти разом з куратором О. М. Яремою в музеї ім. І. Горбачевського (2017 рік)

Студенти разом з куратором О. І. Скибою в музеї І. Горбачевського (2018 рік)

Центр виховної роботи та культурного розвитку університету періодично організовує зустрічі студентів із відомими та успішними людьми нашого краю, політичними та громадськими діячами, військовими, державними службовцями, ветеранами університету, депутатами тощо, які проходять в актовій залі університету або в стінах бібліотеки навчального закладу.

Ас. Загричук О. М зі студентами та Володимиром Жемчуговим - радником Міністра інформаційної політики, Героєм України, учасником руху спротиву у Луганській області в актовій залі університету (2018 рік)

Вже стало доброю традицією участі студентів і викладачів ТНМУ у написанні Всеукраїнського радіодиктанту, що збирає тисячі українців, які прагнуть продемонструвати любов і пошану до рідної мови. Усеукраїнський радіодиктант національної єдності - традиційна щорічна загальнонаціональна акція, присвячена українській мові. Лунає на Першому каналі Українського радіо в День української писемності та мови 9 листопада. Він задуманий як своєрідний флешмоб-акція єднання навколо рідної мови. Приєднатися до щорічного написання радіодиктанту - нагода започаткувати для себе ще одну чудову традицію, отримати новий досвід письма, нову навичку оцінки й аналізу виконаного. Написання радіодиктанту - це чудова нагода випробувати на собі сучасний тренд - навчання упродовж життя. Така акція демонструє важливість державної мови, показує, що ми вважаємо її престижною. А власний приклад завжди може стати мотивацією для інших діяти так само - поважати свою мову та країну.

Студенти 106 групи спеціальності «Медицина» долучились до написання ХХІ радіодиктанту національної єдності (2021 рік)

Інтелектуально-духовне виховання

Інтелектуально-духовне виховання студентів-медиків базується на процесі опанування і присвоєння особистістю системи духовно-моральних, загальнолюдських і національних цінностей, накопиченні та передачі знань, уміння використовувати знання на практиці, які є інтегруючим компонентом в структурі смисложиттєвої побудови власного «Я».

З метою духовного виховання у студентів наставники груп проводяться бесіди, дискусії, присвячені духовному зростанню праці та відпочинку, а ткож виховні заходи, спрямовані на питання створення сімейних стосунків, здоров’я, а також приурочені до видатних та знаменних дат.

Асистент О. М. Ярема проводить бесіду на тему «Мово рідна з пісні та любові», присвячена Дню української писемності та мови зі студентами стоматологічного факультету (2015 рік)

Зустріч із ветераном кафедри медичної біології, старшим викладачем М. Я. Яковенко (2012 рік)

Центр виховної роботи та культурного розвитку університету, а також викладачі кафедри медичної біології періодично проводять творчі зустрічі, літературні вечори, літературні читання, етно-презентації з поетами, письменниками, художниками та діячами культури нашого краю.

Асистент О. М. Ярема на творчій зустрічі із лауреатом премії ім. Т. Г. Шевченка, письменником Василем Шкляром (2017 рік)

Студенти кураторської групи на творчій зустрічі із лауреатом премії ім. Т. Г. Шевченка, письменником Василем Шкляром (2017 рік)

У періодичних виданнях, зокрема у газеті «Медична академія» часто друкуються статті просвітницького та навчально-методичного характеру, авторами яких є викладачі кафедри та студенти ТНМУ.

“Хочеться відтворити історію, яку не зайвим було б знати нинішньому молодому поколінню” (з автобіографії Яременка Івана Івановича, 22.03.1974 р.)

Наставники груп привчають студентів до традицій вищого навчального закладу, проводять історичний екскурс щодо становлення Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, його науковий потенціал та перспективи на майбутнє, проводять екскурсії у музеях університету. Зокрема, цікавим об’єктом-аудиторією ТНМУ є музей член-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Ковальчука Леоніда Якимовича. У музеї (на сьогодні діючій лекційній аудиторії) відтворені умови праці покійного професора. Зокрема представлені його робочий стіл з усіма належностями, подяки, відзнаки, нагороди, грамоти, подарунки, фотоілюстрації, а також експозиція життєвого шляху та діяльності Леоніда Якимовича.

Екскурсія у музеї члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Ковальчука Леоніда Якимовича (2017 рік)

Викладачі кафедри разом із студентами приймають участь у “Наукових пікніках”. Це загальноміський захід, який передбачає за мету популяризацію науки та інформування населення про наукові здобутки. На центральних площах та в парках міста студенти та викладачі поєднують науку з забавою: захоплююче демонструючи досліди, студенти та викладачі розкривають таємниці біології, фізики, хімії, та інших сфер науки.

Асистент О. Ю. Ружицька та студенти медичного факультету представляють експозиції на загальноміському заході "Наукові пікніки" (2015 рік)

Професор Л. Я. Федонюк представляє експозицію "Онтогенез людини" на загальноміському заході "Наукові пікніки" (2015 рік)

Асистент О.Ю. Ружицька (кафедра медичної біології) та доцент А.В. Довбуш (кафедра гістології та ембріології) на науково-розважальному дійстві “День знань”: Версія 1.0” (1.09.2019 рік), в рамках якого відбулось знайомство учнів шкіл та їх батьків із особливостями навчання у Тернопільському національному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського.

Щороку наставниками кафедри медичної біології організовуються екскурсії до різноманітних історичних пам’яток культури, навчальних, історичних, біологічних, геологічних музеїв пам’яток природи, матеріальної та духовної культури, тощо, оскільки пізнання себе починається із пізнання навколишнього світу, вивчення історії рідного краю та Батьківщини, знайомства із історичними об’єктами, які несуть в собі частинку історії та ілюструють хід історичних подій. Відвідування культурно-освітніх закладів студентами спонукають їх до вивчення, збереження та використання надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

Студенти разом з куратором О. І. Скибою під час екскурсії до Збаразького замку (2018 рік)

Викладачі кафедри О.М. Загричук, О.М. Ярема та О.І. Скиба разом із студентами кураторських груп під час екскурсій у краєзнавчому музеї (2019 рік)

Студенти 161 групи факультету іноземних студентів під час проведення екскурсії у геологічному музеї ТНПУ ім. В. Гнатюка (2019 рік)

Моральне виховання

Виховання на основі моральних цінностей – це основний шлях формування особистості студента, його моралі й культури. Лише за умови реалізації гуманістичної мети їх професійної підготовки, яка виступає визначальною характеристикою поєднання духовного та екстремально-психофізичного середовищ у навчально-виховному процесі, можливо закласти потенціал морального виховання студентів.

В умовах сучасних викликів трансформація ставлення суспільства до благодійності стала важливим чинником національної єдності у подоланні кризових явищ в політичній, економічній, військовій, соціальній, медичній галузях.

Студенти 101 групи медичного факультету під час акції «Вареники на АТО» (2019 рік)

Доброю традицією серед наставників та студентів стала участь у благодійних заходах-ярмарках, які відбуваються щороку в стінах медичного університету. Викладачі, студенти, працівники університету та гості міста можуть придбати різноманітні страви та солодощі, а виручені кошти передаються на благодійні потреби.

Вітчизняні студенти на благодійному ярмарку, організованому з метою збору коштів для лікування студентки Дуди Соломії (2016 рік)

Іноземні студенти на благодійному ярмарку, організованому з метою збору коштів для лікування студентки Дуди Соломії (2016 рік)

Асистент О.М. Загричук під час проведення благодійного ярмарку зі студентами кураторської групи (2018 рік)

Асистент В.О. Хавтур під час проведення благодійного ярмарку зі студентами кураторської групи (2018 рік)

Уже не перший рік студенти університету приймають участь у благодійних акціях на підтримку воїнів, які перебувають в зоні операцій об’єднаних сил (ООС), організовуючи збір теплих речей, продуктів харчування, ліків, книг, предметів домашнього вжитку. Щорічно також організовуються благодійні акції з метою допомоги малозабезпеченим і багатодітним сім’ям, дітям-сиротам, дітям-переселенцям, особливо в період Різдвяних та Великодних свят. Небайдужі студенти збирають шкільне приладдя, іграшки, різноманітні смаколики та улюблені солодощі дітей. Студенти виступають волонтерами в акціях благодійного фонду «Карітас» для допомоги соціально незахищеним верствам населення.

Важливим у вихованні моральних почуттів є залучення студентів до допомоги та підтримки важкохворих дітей, які потребують дороговартісного лікування. Тому, у рамках благодійних акцій відбувається збір коштів для придбання медикаментів чи необхідного медичного обладнання, студенти відвідують хворих дітей у лікарнях.

Студенти 106 групи спеціальності «Медицина» долучились до благодійної ініціативи щодо допомоги малозабезпеченим людям та воїнам , які перебувають в зоні операцій об'єднаних сил (2021 рік)

Кураторами груп проводяться виховні бесіди щодо культури поведінки, морального стану студентів групи, піднімаються питання щодо виникнення конфліктних ситуацій та шляхів виходу з них.

Екологічне виховання

Екологічне виховання передбачає формування еколого-світоглядних переконань, цінностей і норм екологічної етики, навичок природоохоронної роботи, що є внутрішнім стержнем, який регулює поведінку в природі. Формування екологічної культури у процесі навчання – це оптимальний шлях екологічного виховання.

Викладачами кафедри із студентами кураторських груп проводяться бесіди, диспути, обговорення на теми «Екологічна культура – показник цивілізованості держави» та «Природа-національне багатство». Кафедра медичної біології активно співпрацює з волонтерськими організаціями міста та волонтерами бігового клубу Ternopil Running Club. Щороку студенти на чолі зі своїми наставниками долучаються до різноманітних екологічних акцій міста, зокрема очищення від сміття та прибирання територій відпочинку людей.

Волонтери та студенти 103 групи медичного факультету під час прибирання Кутківецько-Пронятинського лісу (2019 рік)

У навчально-біологічному музеї імені І. І. Яременка, у якому систематично проводяться екскурсії для студентів першого курсу, оформлено куточок екологічного спрямування. Проводячи екскурсії для вітчизняних і іноземних студентів викладачі кафедри акцентують увагу на тому, що головною функцією екологічного виховання є підготовка підростаючого покоління до життя в цьому світі, а передумовою цього є опанування системами моральних норм, що стосуються не лише людського світу, а й природи.

Асистент І. Б. Привроцька зі студентами кураторської групи під час екскурсії в навчально-біологічному музеї імені І. І. Яременка (2017 рік)

Професор Л. Я. Федонюк знайомить іноземних студентів із експонатами навчально-біологічного музею ім. І. І. Яременка (2019 рік)

В умовах онлайн-навчання студентам кураторських груп під час вивчення дисципліни «Медична біологія» викладачі проводили короткі онлайн-екскурси та презентації про навчально-біологічний музей імені І.І.Яременка.

Фрагменти експозиції «Медико-біологічні аспекти паразитизму» та «Червонокнижні рослини та тварини Тернопільщини» навчально-біологічного музею імені І.І.Яременка (2021 рік)

В основі екологічного виховання лежить тісне спілкування з природою, знайомство з унікальними пам’ятками природи, вміння відпочивати та насолоджуватися красою. Викладачі кафедри часто організовують виїзди на природу, відпочинкові зони, об’єкти природно-заповідного фонду України.

Асистент В.О. Хавтур та студенти академічної групи стоматологічного факультету після здійснення оглядової екскурсії на підйомниках та біля водоспаду Гук (Івано-Франківська область) (2019 рік)

Естетичне виховання

Естетичне виховання – це напрям діяльності, спрямований на зміцнення взаємозв’язку естетичного ставлення студентів до дійсності з найважливішими формами суспільної свідомості та формування у них не лише морально-правової свідомості, але й художньо-естетичного досвіду. Естетичне виховання - це спосіб набуття студентською молоддю необхідного професійного досвіду, розвитку професійних якостей (духовних, психологічних, комунікативних, пізнавальних, організаторських, креативних), здійснення професійної діяльності з урахуванням вимог естетичної культури суспільства; це – основа самореалізації студентської молоді за законами краси, виявлення естетичної активності та естетичного ставлення до навколишньої дійсності й мистецтва, розвитку естетичних інтересів, потреб, уявлень, знань, понять, умінь та способів естетичної діяльності.

На кафедрі медичної біології естетичному аспекту відводиться особлива роль, що проявляється у відповідному естетичному оформленні навчальних аудиторій, лабораторій, музею напередодні свят чи урочистих подій.

Асистент О. М. Ярема зі студентами кураторської групи в період новорічних свят (2017 рік)

Асистент. В. О. Хавтур зі студентами кураторської групи в період новорічних свят (2018 рік)

Естетичне виховання – це умова функціонування цінностей художньої культури, глибокого сприймання та розуміння студентами творів художньої літератури, музики, образотворчого, театрального та інших видів мистецтва. Наставниками груп організовуються відвідування концертів, вистав, які проходять у Тернопільському обласному драматичному театрі ім. Т.Г.Шевченка, в актовій залі ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського за постановки театральної студії «Арт-Драма», у концертній залі Українського Дому «Перемога», Тернопільській обласній філармонії тощо.

Асистент І. Б. Привроцька зі студентами 2 групи медичного факультету під час відвідування театральної вистави (2017 рік)

Асистент О. Б. Фурка зі студентами спеціальності ”Біологія” під час відвідування вистави “Сорочинський ярмарок” (2017 рік)

Асистент О. І. Скиба зі студентами під час відвідування театральної вистави (2019 рік)

Асистент О. І. Хавтур зі студентами 105 групи стоматологічного факультету під час відвідування театральної вистави (2019 рік)

Викладачі кафедри О.М. Загричук, Я.С. Стравський та студенти кураторських груп у фойє театру по закінченні вистави «Олена не прийшла додому» у Тернопільському обласному драматичному театрі ім. Т. Г.Шевченка (2019 рік)

Студенти ТДМУ та музиканти на сцені філармонії після концерту (2018 рік)

Асистент О.М. Загричук та кураторська група медичного факультету в актовій залі університету по закінченні вистави (2019 рік)

Студенти 105 с групи та куратор О.Б. Фурка у концертній залі Українського Дому «Перемога» після концерту (2020 рік)

Студенти 155 с групи та куратор О.І. Скиба у концертній залі Українського Дому «Перемога» після концерту (2020 рік)

Здоровий спосіб життя

Фізичне виховання та здоровий спосіб життя – це педагогічний процес, який спрямований на вдосконалення форм і функцій організму людини, формування рухових навичок, умінь, пов’язаних з ними знань, а також на виховання фізичних якостей. Метою фізичного виховання є формування фізичної культури особистості, тобто тієї сторони загальної культури людини, яка допомагає реалізувати її біологічний і духовний потенціал.

Питанню здорового способу життя викладачами кафедри приділяється особлива увага. Слід наголосити на тому, що даний аспект виховної роботи тісно переплітається із тематикою практичних занять.

Із студентами кураторських груп проводяться виховні бесіди, семінари та диспути на теми «Алкогольна залежність як медико-психологічна проблема», «СНІД: міфи та реальність», «Здоровий спосіб життя – ознака цивілізованості людини», «Правила особистої та побутової гігієни», «Легкі» сигарети - легка брехня» та інші.

Фрагменти студентських доповідей щодо здорового способу життя (2014 рік, 2017 рік)

Фрагменти студентських презентацій щодо здорового способу життя (2016 рік)

Фрагменти студентських презентацій щодо здорового способу життя (2016 рік, 2019 рік)

Студенти на чолі з наставником Скибою О.І. активно долучаються до спортивного життя міста, зокрема до Всеукраїнскої спільноти бігунів «Runday» та бігового клубу Тернополя «Ternopil Running Club», де мають змогу тренуватися, здійснювати спільні пробіжки та бути учасниками різноманітних забігів.

Учасники та переможці трейлового забігу «Win Trail Ternopil-2018» (2018 рік)

Студенти та учасники бігового клубу Ternopil Running Club після забігу «Runday» та тренувань (2019 рік)

Робота з іноземними студентами

Виховна робота з іноземними студентами є одним із найважливіших і найскладніших напрямків організації навчального процесу. Робота з іноземними студентами на кафедрі медичної біології включає в себе усі напрямки виховної роботи та здійснюється на рівні з вітчизняними студентами. Викладачі кафедри сприяють формуванню у іноземних студентів культури міжособистісних стосунків, толерантності, навичок самоосвіти і всебічного розвитку їхніх творчих здібностей; створенню умов для фізичного, інтелектуального, морального і духовного розвитку особистості; поліпшенню соціальної активності, самостійності та відповідальності в житті колективу і соціумі; прищепленню та розвитку загальної культури шляхом їх залучення до української національної культури, звичаїв і традицій.

Студенти 161 групи факультету іноземних студентів в українському традиційному одязі під час виконання композиції «Добрий вечір тобі» в рамках першого зимового забігу-трейлу “Щедрик” та різдвяній ярмарці-фестивалі (м.Кременець) (2019 рік)

Іноземні студенти під час проведення благодійного ярмарку-фестивалю на підтримку БФ «Український реєстр донорів кісткового мозку» виготовляють український оберіг ангелик (2019 рік)

Іноземні студенти вперше куштують український борщ (2018 рік)

Викладачі кафедри регулярно проводять заходи, що спрямовані на дотримання студентами-іноземцями моральних норм поведінки в новому для них соціокультурному просторі. Зокрема, про виховання людяності як із громадянсько-правової, так із моральної позиції – поваги до прав і свобод особистості, релігійної та етнічної толерантності, гуманності, порядності – круглий стіл; про міжособистісні стосунки в студентській групі, особливості поведінки в конфліктній ситуації – семінар.

Наставники організовують зустрічі зі студентами, обговорюючи традиції народів світу, представники яких навчаються в університеті, сприяють формуванню дружніх стосунків представників різних етнічних груп.

Студенти 29 групи І курсу факультету іноземних студентів із презентацією про звичаї та традиції польського народу (2017 рік)

Також наставники груп долучають студентів до екскурсій Україною та вивчають нові місця, культурну та духовну спадщини українського народу, історію держави. Куратори академічних груп проводять екскурсії до історичних та літературних музеїв Тернопільщини, знайомлять студентів з історією розвитку західної України.

Студенти на фоні мальовничого краєвиду Червоногородського замку, під час екскурсії печерою «Оптимістична» та під час сплаву р. Дністер, с.Печорна в рамках екскурсії «Таємнича південна Тернопільщина» (2019 рік)

Раз на рік проводяться екскурсії до визначних історичних місць культурної спадщини держави, зокрема м. Львів, м. Кам’янець-Подільський, м. Кременець, м. Вишнівець, м. Чернівці.

Викладачі кафедри: О. І. Скиба, О. М. Ярема, Я. С. Стравський, С. С. Подобівський та студенти кураторських груп медичного факультету та факультету іноземних студентів під час екскурсії Вишнівецьким палацом та на фоні в’їзної вежі Збаразького замку (2019 рік)

Асистент О.І. Скиба та асистент А.Б. Горкуненко та студенти кураторських груп медичного факультету та факультету іноземних студентів на Замковій горі та на Личаківському цвинтарі, м. Львів (2019 рік)

Викладачі кафедри: Федонюк Л.Я., Привроцька І.Б., Ярема О.М., Скиба та студенти кураторських груп факультету іноземних студентів під час екскурсії підземеллям Архикатедрального Собору та біля макету м. Тернопіль у бронзовій мініатюрі (2019 рік)

Спільно із викладачами студенти залучаються до колективів художньої самодіяльності та спортивних секцій. Результатом цієї роботи є участь студентів-іноземців у міських спортивних змаганнях, благодійних забігах.

Іноземні студенти разом із куратором Скибою О.І. – учасники благодійного забігу (2019 рік)

Студенти 161 групи факультету іноземних студентів –фінішери забігу-трейлу на 2 та 4 км (2019 рік)

Студенти беруть участь у фестивалях художньої самодіяльності, що проходять в університеті, та залучаються до культурно-масових заходів міста.

У 2020-2021 рр. в умовах карантину та навчання зі студентами в онлайн-режимі проводились бесіди виховного характеру, переважно з приводу формування культури та професійних якостей сучасного спеціаліста (лікаря, стоматолога, медсестри, провізора-фармацевта), а також виховні години на предмет формування історичної пам'яті, національної свідомості, гідності та чіткої громадянської позиції студента.

Куратор І.Б. Привроцька та студенти спеціальності "Стоматологія" факультету іноземних студентів під час виховної години на тему «З Україною в серці» (2021 рік)