Інститут кураторів

Виховна робота у ВНЗ – двосторонній процес, взаємодія вихователя і студента. Роль академнаставника полягає у спрямуванні виховної роботи в групі відповідно до побажань і ініціативи студентів та плану організації і проведення виховної роботи в університеті на рік.

Важливе місце в роботі кафедри медичної біології належить виховній роботі викладачів серед студентів, що спрямована на формування у них моральних якостей, громадської активності та відповідальності за долю України, дбайливого ставлення до національного багатства країни, любові до рідної мови.

При плануванні виховної роботи наставники передбачають вивчення здібностей студентів кураторських груп до навчання; ставлення до обраної спеціальності та плани на майбутнє; стан навчальної дисципліни та критерії вихованості студентів; вивчають житлово-побутові умови студентів, а також приділяють належну увагу студентам-сиротам.

Пріоритетним у виховній роботі зі студентами викладачів кафедри медичної біології є реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, залучення молоді до національної та світової культури, збереження морального та фізичного здоров’я молодого покоління, виховання патріотизму, громадських якостей особистості, забезпечення педагогічних умов для соціалізації студентів, виховання в них життєвої компетентності.

Екскурсія із студентами у музей-садибу ім. І. Я. Горбачевського (2017 рік)

Національно-патріотичне виховання

У зв’язку із складною політичною ситуацією в країні викладачі кафедри медичної біології регулярно проводять із студентами інформативні бесіди, обговорюючи гарячі події на Сході держави, політичні новини в Україні та за її межами. Згідно розпорядження директора департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації «Про запровадження обов’язкового політичного інформування в навчальних закладах області», з метою забезпечення належного сприйняття політичних подій, що відбуваються в державі в університеті на кафедрах запроваджено обов’язкове щотижневе політичне інформування студентів. При проведенні політінформації із студентами піднімаються та обговорюються питання ролі студентської молоді у становленні правового суспільства, прав людини в правовій державі.

Наставники груп проводяться із студентами бесіди на теми: «Революція гідності – виклик історії», присвячені подіям у м. Києві 2013-2014 року та «Голодомор: погляд через роки», присвячені руйнівним наслідкам голодоморів в Україні.

Студенти під час екскурсії у музей політв’язнів (2016 рік)

Куратори груп і студенти приймають активну участь в акції “Запали свічку”, яка відбувається в День пам’яті жертв голодомору. Традиційно пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та запалюють свічки на Театральному майдані.

Участь студентів у всеукраїнській акції “Запали свічку” (2007 рік)

Інтелектуально-духовне виховання

Викладачами кафедри медичної біології особлива увага приділяється інтелектуально-духовному вихованню студентів, яке інтегрується з усіма аспектами виховної роботи. Наставники груп проводяться із студентами бесіди на тему «Мово рідна з пісні та любові», присвячена Дню української писемності та мови

Асистент О. М. Ярема проводить бесіду на тему «Мово рідна з пісні та любові», присвячена Дню української писемності та мови зі студентами стоматологічного факультету (2015 рік)

Асистент О. М. Ярема із студентами кураторської групи на творчій зустрічі із лауреатом премії ім. Т. Г. Шевченка, письменником Василем Шкляром (2017 рік)

Наставниками груп організовуються екскурсії в музеї міста, відвідування виставок, концертів, вистав тощо.

Асистент І. Б. Привроцька зі студентами 2 групи медичного факультету під час відвідування театральної вистави (2017 рік)

Асистент О. Б. Фурка зі студентами спеціальності ”Біологія” під час відвідування вистави “Сорочинський ярмарок”(2017 рік)

У періодичних виданнях, зокрема у газеті «Медична академія» часто друкуються статті просвітницького та навчально-методичного характеру, авторами яких є викладачі кафедри та студенти ТДМУ.

“Хочеться відтворити історію, яку не зайвим було б знати нинішньому молодому поколінню” (з автобіографії Яременка Івана Івановича, 22.03.1974 р.)

Екскурсія у музеї члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Ковальчука Леоніда Якимовича (2017 рік)

Куратори груп разом із студентами приймають участь у виробничих зборах, в урочистих подіях, присвячених Дню знань, Дню вчителя, у вечорах-зустрічах з випускниками, ветеранами праці, працівниками правоохоронних органів, правознавцями, відомими людьми нашого краю.

Зустріч із ветераном кафедри медичної біології, старшим викладачем Яковенко М. Я. (2012 рік)

Робота з іноземними студентами

Із іноземними студентами викладачі кафедр регулярно проводять бесіди, обговорюючи традиції народів, представники яких навчаються в університеті, знайомлять із звичаями українців. Іноземні студенти приймають активну участь у обговорені політичної ситуації в Україні та відношення до цього світової спільноти.

Студенти 29 групи І курсу факультету іноземних студентів із презентацією про звичаї та традиції польського народу (2017 рік)

Моральне виховання

Кураторами груп проводяться виховні бесіди щодо культури поведінки, морального стану студентів групи, піднімаються питання щодо виникнення конфліктних ситуацій та шляхів виходу з них.

Доброю традицією серед наставників та студентів стали благодійні заходи. 18 жовтня 2016 року в корпусі ННІ медико-біологічних проблем Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського відбувся благодійний ярмарок, в якому взяли участь студенти кураторських груп.

Вітчизняні та іноземні студенти на благодійному ярмарку, організованому з метою збору коштів для лікування студентки Дуди Соломії (2016 рік)

Екологічне виховання

Вирішення проблеми підвищення екологічної культури лежить у площині освіти. Визнано, що формування екологічної культури у процесі навчання – це оптимальний шлях екологічного виховання. Той чи інший її рівень – результат виховання, головною функцією якого є підготовка підростаючого покоління до життя в цьому світі, а передумовою цього є опанування системами моральних норм, що стосуються як людського світу, так і природи.

У зв’язку із інтеграцією України до Європейського союзу, особливу увагу слід приділяти екологічному вихованню, адже європейським країнам притаманний високий рівень екологічної культури. Викладачами кафедри із студентами кураторських груп проводились диспути на теми «Екологічна культура – показник цивілізованості держави» та «Природа-національне багатство». У навчально-біологічному музеї імені І. І. Яременка, у якому систематично проводяться екскурсії для студентів першого курсу, оформлено куточок екологічного спрямування.

Асистент І. Б. Привроцька зі студентами кураторської групи під час екскурсії в навчально-біологічному музеї імені І. І. Яременка (2017 рік)

Естетичне виховання

Естетичний вплив на студентів має бути планомірним, цілеспрямованим і здійснюватися щоденно. Оскільки для студентів навчання є їх безпосередньою трудовою діяльніс­тю, необхідно розкривати красу праці, виховувати естетичне ставлення до неї. Вищий навчальний заклад не може нехтувати потребою створення сприятливих естетичних умов для навчання. На кафедрі медичної біології естетичному аспекту відводиться особлива роль, що проявляється в відповідному естетичному оформленні аудиторій, лабораторій, музею тощо.

Асистент О. М. Ярема зі студентами кураторської групи в період новорічних свят (2017 рік)

Здоровий спосіб життя

Одне з важливих завдань суспільства – виховати фізично, морально, соціально, духовно здорову людину. Адже стан здоров’я населення України свідчить про існування реальної загрози вимирання нації. Питанню здорового способу життя викладачами кафедри приділяється особлива увага. Слід наголосити на тому, що даний аспект виховної роботи тісно переплітається із тематикою практичних занять. Із студентами кураторських груп проводились виховні бесіди, семінари та диспути на теми «Алкогольна залежність як медико-психологічна проблема», «СНІД: міфи та реальність», «Здоровий спосіб життя – ознака цивілізованості людини», «Правила особистої та побутової гігієни», «Легкі» сигарети - легка брехня».

Фрагменти студентських презентацій доповідей щодо здорового способу життя (2014 рік)

Трудове виховання

У трудовому вихованні студентів необхідно, щоб про­понована їм праця ґрунтувалася на таких важливих засадах: ефективне використання робочого часу, раціональні прийоми праці, економне витрачання матеріалів, електроенергії, дотримання особистої гігієни й техніки безпеки тощо. Критерієм трудової вихованості студентів є висока особиста зацікавленість і продуктивність праці, відмінна якість навчання, трудова активність і творче, раціоналізаторське ставлення до процесу навчання як праці студента, трудова, виробнича, технологічна дисципліна. У зв’язку з цим зростає провідна роль викладачів кафедри як головних організаторів пізнавальної, професійної, науково-дослідної діяльності студента. У рамках трудового, екологічного виховання викладачі кафедри разом із студентами 1 та 2 курсів медичного факультету у прийняли участь загальноміському заході “Наукові пікніки”.

Професор Л. Я. Федонюк, асистент О. Ю. Ружицька та студенти медичного факультету представляють експозиції "Паризитарні інвазії", "Онтогенез людини"на загальноміському заході "Наукові пікніки" (2015 рік)