Вас вітає кафедра медичної біології !

Штат кафедри: 1 професор, 3 доценти, 1 старший викладач, 4 асистенти, 1 старший лаборант, 3 аспіранти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Медична біологія”;

 • “Біологія з основами генетики”

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • стоматологічного факультету ;

 • фармацевтичного факультету ;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс, ІІ курс);

 • "стоматологія" (І курс, ІІ курс);

 • "фармація" (І курс);

 • "сестринська справа" (І курс)

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.