Вас вітає кафедра медичної біології !

Штат кафедри: 1 професор, 3 доценти,  3 асистенти,  2 аспіранти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

На кафедрі навчаються студенти:

за спеціальностями:

за формою навчання: