Монографії, видані викладачами кафедри:

 • Лайм-бореліоз / [за ред. М.А. Андрейчина та М.М. Корди]. – 2021. – Тернопіль: ТНМУ. – 376 с.

 • Ми нащадки славетного роду: Історико-краєзнавча експедиція / [за ред. Л.Я. Федонюк]. – 2021. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – 120 с.

 • Мультимодальний підхід до питання хірургії гриж / [В.П. Польовий, І.Я. Дзюбановський, Л.Я. Федонюк та ін.] – 2021. Чернівці: Медуніверситет. – 382 с.

 • Синдром набутого імунодефіциту в хірургії: епідеміологія, класифікація, патогенез, клініка, діагностика, лікування, концепція профілактики / [за ред. В.П. Польового, І.Я. Дзюбановського, В.В. Ващука]. – 2019. – Чернівці: Медуніверситет. – 280 с.

 • Життя для науки / [Л.Я. Федонюк, О.М. Ярема, С.С. Подобівський]. – 2018. – Тернопіль: ТДМУ. – 72 с.

 • Хірургія гнійно-некротичних ускладнень за синдрому діабетичної стопи / [І.Я. Дзюбановський, В.П. Польовий, Л.Я. Федонюк, М.Ю. Кріцак]. – 2018. –Тернопіль: ТДМУ. – 316 с.

 • Сучасні здоров’язбережувальні технології / [за загальною редакцією проф. Ю.Д. Бойчука]. – 2018. – Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – 724 с.

 • Патогенетичні аспекти антибіотикотерапії за хірургічної інфекції / [В.В. Бойко, В.П. Польовий, І.А. Криворучко, Л.Я. Федонюк, Ю.В. Іванова, С.П. Польова, О.В. Пастернак, Р.І. Сидорчук]. – 2018. – Харків-Чернівці. – 488 с.

 • Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження: колективна монографія / [за заг.ред. Ю.Д. Бойчука]. – 2017.– Харків: Вид. С.Г. Рожко – 488 с.

 • Крізь призму минулого до сьогодення / [М.М. Корда, Л.Я. Федонюк, А.І. Паламарчук та ін.]. – 2017. – Тернопіль: ТДМУ. – 480 с.

 • Липа лікує / [С.М. Марчишин, М.І. Луканюк]. – 2013. – Тернопіль: ТДМУ. – 72 с.

 • Твердокрилі надродини Бострихоїдні (Coleoptera, Bostrychoidea: Bostrichida, Ptinidae) фауни України / [С.С. Подобівський]. – 2012. – Тернопіль: Вектор. – 270 с.

 • Перстач лікує / [С.М. Марчишин, О.Л. Амброзюк]. – 2012. – Тернопіль: ТДМУ. – 52 с.

 • Майбутнє твориться сьогодні / [М.А. Андрейчин, С.М. Андрейчин, Л.С. Бабінець та ін.]. – 2012. – Тернопіль: ТДМУ. – 428 с.

 • Арніка лікує / [С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк]. – 2009. – Тернопіль: Підручники і посібники. – 64 с.

 • Лікарські рослини Тернопільщини / [С.М. Марчишин, Н.О. Сушко]. – 2007. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – 312 с.

 • Отруєння грибами (етіологія, патогенез, клініка, диференціальна діагностика, лікування і профілактика) / [Б. Р. Бойчук]. – 1997. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 200 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

 • Патент 145758 Україна. Суміш для профілактики післяродової патології у корів / Я.С. Стравський, Н.П. Болтик Н.П, В.І. Сергеєв Бюл. № 1, 06. 01. 2021.

 • Патент 141808 Україна. Спосіб профілактики кетозу корів у сухостійний період / Р.М. Сачук, С.В. Жигалюк, Я.С. Стравський, О.А. Кацараба, П.А. Нікітінський, Г.В. Сус, Н.В. Магрело – Бюл. № 8, 27. 04. 2020.

 • Патент 137160 Україна. Пристрій для геолокаційного та біологічно-статистичного аналізу поширення кліщів і кліщових інфекцій / С.С. Подобівський, В.С. Подобівський, Л. Я. Федонюк, Л. Б. Фурка, Н. П. Вакіряк, А. В. Павлишин – Бюл. № 19, 10.10.2019.

 • Патент 92289 Україна. Спосіб моделювання експериментального ожиріння / К.А. Посохова, Н.Б. Зозуляк, В.В. Черняшова, І.П. Стечишин – Бюл. № 15, 11.08.2014.

 • Патент 70193 Україна. Спосіб корекції ліпідного обміну при гострому панкреатиті / І.Б. Привроцька, О.С. Покотило, В.М. Привроцький – Бюл. № 10, 25.05.2012.

 • Патент 65462 Україна. Спосіб моделювання токсичного ураження тонкої кишки кадмію хлоридом / Л.Т. Котляренко, О.Ю. Ружицька, М.С. Гнатюк – Бюл. № 23, 12.12.2011.

 • Патент 59446 Україна. Спосіб моделювання токсичного ураження тонкої кишки алюмінію хлоридом / Л.Т. Котляренко, О.М. Ярема, М.С. Гнатюк – Бюл. 9, 10.05.2011.

 • Патент 52408 Україна. Спосіб культивування патогенних грибків / В.В. Дем’яненко, Т.В. Бігуняк – Бюл. № 16, 25.08.2010.

 • Патент 27992 Україна. Спосіб дослідження особливостей мінтрального клапана серця при хворобі Барлоу / Л. Я. Федонюк – Бюл. № 19, 26.11.2007.

 • Патент 28084 Україна. Спосіб діагностики клапанних вад серця / Л.Я. Федонюк, В.П. Захарова, Н.П. Пентелейчук – Бюл. № 19, 26.11.2007.

 • Патент 27991 Україна. Спосіб уточнення морфогенезу ревматичної хвороби серця (РХС) / Л.Я. Федонюк, В.П. Захарова – Бюл. № 19, 26.11.2007.

 • Патент 12557 Україна. Пристрій для отримання цифрових зображень гістологічних мікропрепаратів / М.Ю. Коломоєць, В.М. Ходоровський, А.А. Ходоровська, Л.Я. Федонюк – Бюл. № 2, 15.02.2006.

 • Патент 36811 Україна. Спосіб визначення антитоксичної здатності замінників шкіри / В.В. Дем’яненко, Т.В. Бігуняк, М.Д. Бех, І.С. Кулянда – Бюл. № 3, 16.04.2001.