Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Медична біологія, анатомія, фізіологія та патологія людини / [Я.І. Федонюк, С.І. Дубінін, Л.Я. Федонюк, Л.Т. Котляренко].– 2020. – Львів: «Новий Світ-2000». – 878 с.

 • Основи медичних знань та долікарської підготовки: підручник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / [Я.І. Федонюк, В.С. Грушко, Л.Я. Федонюк, А.М. Пришляк, М.В. Ющак]. – 2019. – Львів: «Новий Світ-2000». – 590 с.

 • Handbook of Human Anatomy / [B.Ya. Reminetskyy, I.Ee. Herasymiuk, L.Ya. Fedonyuk, V.D. Voloshyn]. – 2018. – Ternopil: TSMU, 8. – 224 p.

 • Анатомія та фізіологія з патологією / [Я.І. Федонюк, К.С. Волков, В.Д. Волошин, Т.К. Головата, Л.Я. Федонюк, І.І. Боймиструк ]. – 2018. – Тернопіль: ТДМУ. – 676 с.

 • Основи медичних знань та долікарської допомоги / [Я.І. Федонюк, В.С. Грушко, О.М. Довгань та ін.]. – 2012. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – 728 с.

 • Анатомія та фізіологія з патологією / [Я.І. Федонюк, К.О. Волков, В.Д. Волошин та ін.]. – 2012. – Тернопіль: Укрмедкнига – 676 с.

 • Медична біологія / [За ред. В.П. Пішак, Ю.І. Бажора, Ш.Б. Брагін та ін.]. – 2009. – Вінниця: Нова книга. – 608 с.

 • Гістологія з основами гістологічної техніки / [В.П. Пішак, Л.Я. Федонюк, В.В. Зажаєва та ін.]. – 2008. – Київ: КОНДОР. – 400 с.

 • Функціональна анатомія / [Я.І. Федонюк, Б.М. Мицкан, С.Л. Попель та ін.]. – 2007. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – 552 с.

 • Тернопільський енциклопедичний словник. Червонокнижні комахи Тернопільської області Т.2 / [С.С.Подобівський]. – 2005. – Тернопіль. Видавничо-поліграфічний комбінат “Збруч”. – 210, 221, 418, 478, 542 с.

 • Тернопільський енциклопедичний словник. Червонокнижні комахи Тернопільської області Т.1 / [С.С.Подобівський]. – 2005. – Тернопіль. Видавничо-поліграфічний комбінат “Збруч”. – 43, 47, 182, 233, 312, 486, 581 с.

 • Медична генетика / [Н.А. Кулікова, Л.Є. Ковальчук]. – 2004. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 173 с.

 • Анатомія та фізіологія з патологією / [Я.І. Федонюк, К.О. Волков, Н.Х Микула та ін.]. – 2001. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 680 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Рекомендації щодо комплексної дератизації тваринницьких приміщень / [Сачук Р.М., Стравський Я.С., Портухай О.І., Болтик Н.П., Двилюк І.В., Магрело Н.В., Сус Г.В., Муштук І.Ю., С.В. Жигалюк.] – 2020. Київ, Аграрна наука, – 32с.

 • MEDICAL BIOLOGY: Laboratory Guide / [Fedoniuk L. Ya., Pryvrotska I. B., Skyba O. I., Yarema O. M., Furka L. B., Khavtur V. O.] – 2020 – Ternopil: TNMU,. – 228 p.

 • Лабораторний практикум з дисципліни «Медична біологія» / [Федонюк Л. Я., Стравський Я. С., Подобівський С. С., Гливка Н. Б., Загричук О. М., Ружицька О. Ю., Фурка О. Б.] – 2020. – Тернопіль: ТНМУ,. – 360 с.

 • Самовчитель з дисципліни "Медична біологія" / [Л.Я. Федонюк , С.С. Подобівський, О. М. Загричук, І.Б. Привроцька, О.Ю. Ружицька , О.Б. Фурка]. – 2019. – Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига". – 285 с.

 • Біологія. Державний екзамен: навчальний посібник для самостійної роботи студентів напрямків підготовки 6.040102 «Біологія» і 7.04010101 «Хімія» (вид. 2, доповнене і перероблене) / [С.В. Пида, М.М. Барна, Н.В. Москалюк та ін.]. – 2017. – Тернопіль: Вектор. – 206 с.

 • Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин / [А.В. Березовський, М.І. Харенко, С.П. Хомин, В.П. Кошевой, В.Ю. Пономаренко, В.Ю. Стефаник, П.М. Скляров, Я.С. Стравський, та ін.]. – Житомир, «Полісся», 2017. –392 с.

 • Зоологія хребетних. Курс лекцій для студентів біологічних спеціальностей педагогічних вишів України / [Л.О. Шевчик, С.С. Подобівський, Г.М. Голіней, Д.В. Страшнюк]. – 2016. – Тернопіль: Вектор. – 119 с.

 • Щоденник навчальної польової практики з зоології / [С.С. Подобівський]. – 2016. – Тернопіль: Вектор. – 48 с.

 • Робочий зошит для лабораторних робіт з зоології / [С.С. Подобівський]. – 2016. – Тернопіль: Вектор. – 125 с.

 • Гінекологічні хвороби самок / [В.Ю. Стефаник, Є.Є. Костишин, О.Я. Дмитрів, Р.М. Івашків, С.Й. Кава, О.А. Кацараба, І.М. Кудла, О.П. Панич, Я.С. Стравський, та ін.]. –2016. – Львів. – 142 с.

 • Біологія. Державний екзамен. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів напрямків підготовки 6.040102 “Біологія” і 7.04010101 “Хімія” / [С.В. Пида, М.М. Барна, Н.В. Москалюк та ін.]. – 2015. – Тернопіль: Вектор. – 204 с.

 • Зоологія. Навчально-польовий практикум / [В.І. Кваша, С.С. Подобівський, Л.О. Шевчик, Д.В. Страшнюк, Г.М. Голіней]. – 2015. – Тернопіль: Вид. центр ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 167 с.

 • Зоологія безхребетних (за напрямком підготовки “Хімія”). Робочий зошит / [С.С. Подобівський]. – 2014. – Тернопіль: Вид. центр ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 78 с.

 • Штучне осіменіння корів і телиць / [В.Ю. Стефаник, Я.С. Стравський, Є.Є. Костишин, та ін.]. – 2014. – Львів. – 54 с.

 • Мастити у самок сільськогосподарських тварин (Методи діагностики, лікування та профілактики) / [О.І. Сергієнко, Є.Є. Костишин, В.Ю. Стефаник, О.Я. Дмитрів, Я.С. Стравський, та ін.]. – 2014. – Львів. – 120 с.

 • Педагог і дослідник біологічного циклу / [Л.Я. Федонюк, Л.Н. Рибіцька, О.Т. Тусик та ін.]. – 2013. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 20 с.

 • Зоологія безхребетних (за напрямком підготовки “Біологія”). Робочий зошит. / [С.С. Подобівський]. – 2013. – Тернопіль: Вид. центр ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 120 с.

 • Основи паразитології / [С.С. Подобівський]. – 2012. – Тернопіль: Вид. центр ТНПУ ім. В.Гнатюка. – 239 с.

 • Сучасні аспекти гістотехніки з основами клінічної діагностики / [Т.М. Бойчук, Л.Я. Федонюк, К.М. Чала, Г.М. Чернікова, А.А. Ходоровська]. – 2012. – Чернівці: БДМУ. – 85 с.

 • Анатомія людини для стоматологів / [Я.І. Федонюк, М.В. Ющак, І.Є. Герасимюк та ін.]. – 2011. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – 576 с.

 • Medical Biology / [T. V. Bihunyak]. – 2010. – Ternopil: TSMU. – 214 p.

 • Медична біологія, анатомія, фізіологія та патологія людини / [Я.І. Федонюк, С.І. Дубінін, Н.А. Кулікова та ін.]. – 2010. – Вінниця: НОВА КНИГА. – 648 с.

 • Анатомія людини з клінічним аспектом / [Я.І. Федонюк, В.Г. Ковєшніков, В.С. Пикалюк та ін.]. – 2009. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – 920 с.

 • Фауна Голицького ботаніко-ентомологічного заказника загальнодержавного значення / [В.І. Кваша, С.С. Подобівський, Д.В. Страшнюк]. – 2006. – Тернопіль: ТНПУ. – 43 с.

 • Зоологія. Навчально-польовий практикум (з грифом МОНУ) / [В.І. Кваша, Б.Р. Пилявський, С.С. Подобівський, О.В. Барабаш]. – 2005. – Тернопіль: Мандрівець. – 136.

 • Анатомія людини у запитаннях та відповідях (опорно-руховий апарат) в двох частинах / [Я.І. Федонюк, В.З. Сікора, А.С. Головацький та ін.]. – 2004. – Тернопіль: Укрмедкнига. – Т.1, ч.2. – 504 с.

 • Notes for the practical classes of histology for medical students (general histology) / [L.Ya.Fedonyuk, K.S.Volkov, A.P.Andriyshyn, A.V.Dovbush]. – 2003. –Тернопіль: Укрмедкнига. – 72 p.

 • "Embryology": manuals to practical classes for foreign students / [A.P.Andriyshyn, K.S. Volkov, Y.Y. Fedonyuk, A.V. Dovbush]. – 2003. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 28 с.

 • Анатомія людини у запитаннях та відповідях (опорно-руховий апарат) в двох частинах / [Я.І. Федонюк, В.З. Сікора, В.О. Козлов, Л.Я. Федонюк]. – 2002. – Тернопіль: Укрмедкнига. – Т.1, ч.1. – 812 с.

 • Денні хижі птахи / [С.С. Подобівський]. – 2002. – Тернопіль: ТДПУ. – 55 с.

 • Навчально-польова практика з зоології безхребетних / [С.С. Подобівський]. – 2002. – Тернопіль: ТДПУ. – 70 с.

 • Методичні рекомендації. Зоологія безхребетних. Техніка виготовлення і використання роздаткового матеріалу для лабораторних занять / [В.І. Кваша, Б.Р. Пилявський, С.С. Подобівський]. – 2002. – Тернопіль: ТДПУ. – 37 с.

 • Зоологія безхребетних. Лабораторний практикум / [В.І. Кваша, Б.Р. Пилявський, С.С. Подобівський]. – 2001. – Тернопіль: Навчальна книга. – 144 с.