Наукові публікації аспіранта Н. М. Петрик

  • Ястремська С.О., Петрик Н.М. Дослідження змін гематологічних індексів на тлі гематосупресії, викликаної дією циклофосфоаміду // Вісник медичних і біологічних досліджень – 2020. – № 4. – С. 109-115.

  • Петрик Н. М. Порушення гемопоезу, викликане хронічною алкогольною інтоксикацією // Мат-ли XXIV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – м. Тернопіль (13-15 квітня). – 2020. – С. 231.

  • Петрик Н. М., Ястремська С. О., Федонюк Л. Я. Зміни гематологічних індексів, викликані алкогольним цирозом печінки // Мат-ли всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини”, присвяченої 80-й річниці з дня народження Я. І. Федонюка (з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку) – м. Тернопіль (9–11 квітня). – 2020. – Частина І. – C.151-153.

  • Ястремська С.О., Петрик Н.М. Закономірні зміни еритроцитарних, тромбоцитарних і лейкоцитарних індексів та ензимів плазми крові в різних вікових групах інтактних // Вісник медичних і біологічних досліджень – 2020. – № 2. – С. 50-54.

  • Петрик Н.М., Ястремська С.О. Досягнення досліджень екстрамедулярного гемопоезу в селезінці (Огляд) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Біологія. – 2019. – № 1 (75). – С. 148-154.

  • Голіней Г. М., Петрик Н.М.Біоакумуляція есенціальних металів у жаби ставкової (Rana lessonae) в умовах гідротопів села Плотичі Козівського району Тернопільської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2018. – № 1. – С. 70-74.