Наукові публікації аспіранта В. О. Хавтур

 • Khavtur V.O., Fedoniuk L. Ya. Relationships between time indicators of hip rheovasography and constitutional parameters in volleyball players of mesomorphic somatotype // Мат-ли ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійно-комунікативна культура майбутнього лікаря: лінгвістичний, педагогічний та філософський аспекти» м. Тернопіль (3-4 червня). – 2021. – C. 96-97.

 • Fedoniuk L. Ya., Khavtur V.O. The Structure of the Tendinous Cords of Mitral and Tricuspid Heart Valves in Fetuses in Norm // Abstract book with materials of the international e-conference on Advanced materials science and graphene nanotechnology «Advanced materials science for innovations in technology», Great Britain, London (November, 25-26). – 2020. – P.7-8.

 • Khavtur V.O., Fedoniuk L.Ia., Sarafyniuk L.A., Shapoval O.M., Smolko N.M. Correlations of time indicators of thigh rheogram with anthropometric dimensions in volleyball players of different somatotypes // Reports of Morphology. – 2020. – Vol. 26 (No 1). – Р. 65-75.

 • Хавтур В.О. Взаємозв’язки часових показників реовазограми стегна з конституціональними параметрами у волейболісток мезоморфного соматотипу // Мат-ли всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини”, присвяченої 80-й річниці з дня народження Я. І. Федонюка (з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку) – м. Тернопіль (9–11 квітня). – 2020. – Частина І. – C.205-207.

 • Sarafinyuk L.A., Khavtur V.O., Fedoniuk L.Ya., Khapitska O.P. Evaluation of the Blood Venous Leave in Volleyball Players of the Mesomorphic Somatotype // Deutscher Wissenschaftsherold. – 2019. – no. 3. – P. 40-42.

 • Sarafyniuk L.A., Khavtur V.O., Fedoniuk L.Ia., Khapitska O.P., Sarafyniuk P.V. Connections of rheovasography parameters of the thigh with constitutional indicators in volleyball players // Abstract book with materials of the conference “Natural Science Reading”, Slovakia, Bratislava (May, 30-31). – 2019. – P. 21–22.

 • Стравський Я.С., Федонюк Л.Я., Хавтур В.О., Литовченко І.Г. Наночастки феруму у профілактиці залізодефіцитної анемії // Мат-ли всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання фармакології та фармакотерапії” – м. Тернопіль (26-27 вересня). – 2019. – С. 68-69.

 • Сарафинюк Л.А., Федонюк Л.Я., Хавтур В.О. Соматотипологічні особливості реовазографічних показників стегна у волейболісток юнацького віку //Мат-ли VII конгресу наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топорграфоанатомів України” – м. Одеса (2-4 жовтня). – 2019. – С.136.

 • Fedoniuk L.Ya., Podobivskyi S.S., Kamyshnyi A.M., Saturska А.S., Khavtur V.О., Marchuk О.М., Zahrychuk О.М., Furka О.B., Cherniashova V.М. Morphological and physiological, biological and epidemiological features of acariana of the genus Ixodes (Latreille, 1795) - human ectoparasites in biogeocenoses of Ternopil region // Wiadomości Lekarskie. – 2019. – Vol. 72 (2). – P. 224–228.

 • Федонюк Л.Я., Лобода О.Ю., Хавтур В.О. Микроскопические и субмикроскопические изменения почек при адаптации организма к клеточному обезвоживанию // Вестник СурГУ. Медицина. – 2019. – № 1 (39). – C. 90–96.

 • Sarafinyuk L.A., Fomina L.V., Khavtur V.O., Fedoniuk L.Ia., Khapitska O.P., Stefanenko I.S. Features of total body sizes and anthropometric torso sizes in female volleyball players of mesomorphic somatotype // Вісник морфології. – 2018. – № 3. – C. 32–36.

 • Sarafyniuk L.A., Pivtorak V.I., Khavtur V.O., Fedoniuk L.Ia. Khapitska O.P. Peculiarities of the chest’s size in female volleyball players of different constitutional types // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2018. – № 33. – P. 47–52.

 • Яворівський Р.Л., Хавтур В.О. Визначення потенційної морозостійкості Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc. методом прямого проморожування його однорічних пагонів // Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 17–18 травня, 2018 р.) [ред. кол. В. Черняк (відп. ред.) та ін.]; Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль: Крок.- 2018. – С. 140–143.

 • Хавтур В.О. Інтродукція розовика карієвидного (Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.) у Правобережному Лісостепу України / В. Хавтур // Магістерський науковий вісник. – Випуск № 28. – 2018. – С. 119–121.

 • Яворівський Р.Л., Хавтур В.О. Інтродукція розовика карієвидного (Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.) у Правобережному Лісостепу України // Подільські читання: зб. матер. Всеукр. наук. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження відомого ботаніка-систематика, флориста Бориса Володимировича Заверухи (12–13 жовтня 2017 р., м. Кременець). – Кременець: ВЦ КОГП ім. Тараса Шевченка. – 2017. – С. 50–51.