Наукові публікації асистента О. І. Скиби

  • Андрусишин Т. В., Скиба О. І., Грубінко В. В. Гідроекологічний стан р. Збруч унаслідок зміни кліматичних умов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2018. – № 2 (73). – С. 96-102.
  • Прокопчук Е. И., Мантурова О. В. Фитопланктон малых рек Тернопольской области и связь его количественных показателей с содержанием фосфора в воде // Гидробиологический журнал. – 2017. – №3, Т. 53. – С. 12-21.
  • Прокопчук О. І. Сезонні зміни вмісту сполук фосфору в абіотичних складових річок Тернопільщини з різним характером антропогенного впливу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2017. – № 2 (69). – С. 105-112.
  • Прокопчук О. І., Грубінко В. В. Накопичення фосфору рослинами Myosotis palustris, Glyceria maxima та Nasturtium officinale в лабораторному експерименті // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2016. – № 24 (2). – С. 437-443.
  • Прокопчук О. І., Грубінко В. В. Важкі метали у малих річках Тернопільщини з різним рівнем антропічного навантаження // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2016. – № 24 (1). – С. 173-181.
  • Прокопчук Е. И., Суходольская И. Л. Связывание аммония высшими водними растениями в гидроэкосистемах в зависимости от его содержания в воде // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2015. – № 3-4 (64). – С. 553-557.
  • Прокопчук О. І., Грубінко В. В. Фосфати у водних екосистемах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2013. – № 3 (56). – С. 78-85.