Наукові публікації асистента О. І. Скиби

  • Стравський Я.С., Федонюк Л.Я., Ярема О.М., Скиба О.І., Резніченко Л.С. Доклінічне дослідження наночастинок феруму // Медична та клінічна хімія. – 2020. – № 4. – C. 17-24.

  • Kuzniak N. B., Fedoniuk L. Ya., Pryshlyak А. М., Skyba O. I., Yarema O. M., Dovgalyuk A. І., Penteleichuk N. P., Smiianov V. A. Morphogenesis of maxillary sinuses in infants, during early and first childhood // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – Vol. 73 (No 2). – P. 254-258.

  • Андрусишин Т. В., Скиба О. І., Грубінко В. В. Гідроекологічний стан р. Збруч унаслідок зміни кліматичних умов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2018. – № 2 (73). – С. 96-102.

  • Прокопчук Е. И., Мантурова О. В. Фитопланктон малых рек Тернопольской области и связь его количественных показателей с содержанием фосфора в воде // Гидробиологический журнал. – 2017. – №3, Т. 53. – С. 12-21.

  • Прокопчук О. І. Сезонні зміни вмісту сполук фосфору в абіотичних складових річок Тернопільщини з різним характером антропогенного впливу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2017. – № 2 (69). – С. 105-112.

  • Прокопчук О. І., Грубінко В. В. Накопичення фосфору рослинами Myosotis palustris, Glyceria maxima та Nasturtium officinale в лабораторному експерименті // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2016. – № 24 (2). – С. 437-443.

  • Прокопчук О. І., Грубінко В. В. Важкі метали у малих річках Тернопільщини з різним рівнем антропічного навантаження // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2016. – № 24 (1). – С. 173-181.

  • Прокопчук Е. И., Суходольская И. Л. Связывание аммония высшими водними растениями в гидроэкосистемах в зависимости от его содержания в воде // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2015. – № 3-4 (64). – С. 553-557.

  • Прокопчук О. І., Грубінко В. В. Фосфати у водних екосистемах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2013. – № 3 (56). – С. 78-85.