Наукові публікації асистента О. М. Яреми

  • Podobivskyi S. S., Marchuk O. M., Fedoniuk L. Ja., Vakirjak N. P., Podobivskyi W. S., Furka L. B., Yarema O. M. Comparative characteristic of the morpho-physiological parameters biology and epidemiology of ixodidae (Ixodes and Dermacentor) // Deutscher Wissenschaftsherold. – 2018 – no. 2. – P. 10–12.
  • Fedonyuk L. Ya., Podobivsky S. S., Yarema O. M. M. Medical Biology Department Museum of Nature – Valuable Treasure and Pride of the University // Медична освіта. – 2018. – № 1 (77). – C. 141–145.
  • Федонюк Л. Я., Фурка Л. Б., Ярема О. М., Капелюх Я. І., Бугальська І. І. Вплив погодних умов на зміну чисельності комах, занесених до Червоної книги України у природному заповіднику «Медобори». Тваринний світ у природному заповіднику «Медобори» // «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія». – 2018. – № 2 (73). – C. 182–188.
  • Федонюк Л. Я., Котляренко Л. Т., Ярема О. М. Структурно-функциональные, биохимические и иммунологические особенности тонкого кишечника под воздействием алюминий хлорида в эксперименте // Вестник СурГУ. Медицина. – 2017. – № 3 (33). – C. 39–42.
  • Котляренко Л. Т., Федонюк Л. Я., Ярема О. М. Морфологічні особливості ре моделювання тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Т. 2 (129). – Вип. 2.– С. 162–166.
  • Ярема О. М. Влияние алюминиевой интоксикации на морфологическую структуру тканей и гемомикроциркуляторное русло тонкой кишки // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – 2013.– № 1 (05). – С. 54–62.
  • Ярема О. М. Морфологические изменения кровеносных сосудов тонкой кишки под воздействием хлорида алюминия // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2013. – № 1 (319). – С. 40–45.
  • Ярема О. М., Котляренко Л. Т. Стан антиоксидантної системи та показники імунітету при дії на організм тварин сіллю алюмінію хлориду // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: збірник наукових праць. – Київ-Луганськ. – 2012. – Вип. 23. – С. 339–347.
  • Ярема О. М. Морфологічні зміни порожнього та клубового відділів кишки при експериментальному ураженні алюмінію хлоридом // Вісник морфології. – 2012. – Т 17, № 3. – С. 485–488.