Наукові публікації асистента О. М. Яреми

  • Fedonyuk L. Ya. M. Medical Biology Department Museum of Nature – Valuable Treasure and Pride of the University / L. Ya. Fedonyuk, S. S. Podobivsky, O. M. Yarema // Медична освіта. – 2018. – № 1 (77). – C. 141–145.
  • Федонюк Л. Я., Фурка Л. Б., Ярема О. М., Капелюх Я. І., Бугальська І. І. Вплив погодних умов на зміну чисельності комах, занесених до Червоної книги України у природному заповіднику «Медобори». Тваринний світ у природному заповіднику «Медобори» // «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія». – 2018. – № 2 (73). – C. 182–188.
  • Федонюк Л. Я., Котляренко Л. Т., Ярема О. М. Структурно-функциональные, биохимические и иммунологические особенности тонкого кишечника под воздействием алюминий хлорида в эксперименте «Вестник СурГУ. Медицина». – 2017. – № 3 (33). – C. 39–42.
  • Котляренко Л.Т. Морфологічні особливості ре моделювання тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом / Л.Т. Котляренко, Л.Я. Федонюк, О.М. Ярема // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2, Том 2 (129). – С. 162-166
  • Ярема О.М. Влияние алюминиевой интоксикации на морфологическую структуру тканей и гемомикроциркуляторное русло тонкой кишки / О. М. Ярема // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – 2013, № 1 (05). – С. 54-62.
  • Ярема О.М. Морфологические изменения кровеносных сосудов тонкой кишки под воздействием хлорида алюминия / О. М. Ярема // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2013, № 1 (319). – С. 40-45.
  • Ярема О.М. Стан антиоксидантної системи та показники імунітету при дії на організм тварин сіллю алюмінію хлориду / О.М. Ярема, Л.Т. Котляренко // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: збірник наукових праць. – Київ-Луганськ, 2012. – Вип. 23. – С. 339-347.
  • Ярема О. М. Морфологічні зміни порожнього та клубового відділів кишки при експериментальному ураженні алюмінію хлоридом / О. М. Ярема // Вісник морфології. – 2012. – Т 17, № 3. – С. 485-488.
  • Ярема О. М. Морфологічні зміни порожнього та клубового відділів кишки при експериментальному ураженні алюмінію хлоридом / О. М. Ярема // Вісник морфології. – 2012. – Т 17, № 3. – С. 485-488.