Наукові публікації асист. Яреми О. М.

1. Котляренко Л. Т. Зміна функціонального стану та морфоструктури тонкої кишки при експериментальному ураженні організму алюмінію хлоридом / Л. Т. Котляренко, О. М. Ярема // Медична хімія. – 2011. Т. 13, № 2. – С. 44-47.

2. Ярема О. М. Морфологічні зміни порожнього та клубового відділів кишки при експериментальному ураженні алюмінію хлоридом / О. М. Ярема // Вісник морфології. – 2012. – Т 17, № 3. – С. 485-488.

3. Ярема О.М. Стан антиоксидантної системи та показники імунітету при дії на організм тварин сіллю алюмінію хлориду / О.М. Ярема, Л.Т. Котляренко // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: збірник наукових праць. – Київ-Луганськ, 2012. – Вип. 23. – С. 339-347.

4. Ярема О.М. Морфологические изменения кровеносных сосудов тонкой кишки под воздействием хлорида алюминия / О. М. Ярема // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2013, № 1 (319). – С. 40-45.

5. Ярема О.М. Влияние алюминиевой интоксикации на морфологическую структуру тканей и гемомикроциркуляторное русло тонкой кишки / О. М. Ярема // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – 2013, № 1 (05). – С. 54-62.

6. Котляренко Л.Т. Морфологічні особливості ре моделювання тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом / Л.Т. Котляренко, Л.Я. Федонюк, О.М. Ярема // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2, Том 2 (129). – С. 162-166