Наукові публікації асист. Привроцької І.Б.

1. М.І. Коваль, Х.Ю. Недошитко, І.Б. Привроцька, О.С. Покотило. Стабілізація ω-3 поліненасичених жирних кислот БАД «Альфа-Омега» природними антиоксидантами //Медична хімія. –2009. – Т.3, №3. – С.117-119.

2. Привроцька І. Б. Зміни ліпідного обміну у щурів на тлі гострого L-аргінінового панкреатиту та при введенні БАД «Альфа+омега» / І. Б. Привроцька, О. С. Покотило, В. М. Привроцький // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. – № 2 (13). – C.104–107.

3. Привроцька І. Б. Жирно-кислотний склад ліпідів крові за гострого аргінінового панкреатиту у щурів / І. Б. Привроцька, О. С. Покотило // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2011. – № 4 (56). – C. 19–24.

4. Привроцька І. Б. Жирнокислотний склад ліпідів печінки за умов гострого аргінінового панкреатиту в щурів / І. Б. Привроцька, О. С. Покотило // Медична хімія. – 2011. – № 3 (48). – С. 85–90.

5. Привроцька І. Б. Динаміка показників про- та антиоксидантної рівноваги при гострому панкреатиті та її корекція / І. Б. Привроцька, О. С. Покотило // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2011. – № 2 (54). – С. 42–47.

6. Привроцька І. Б. Окислювальний стрес у лейкоцитах крові, про/антиоксидантний статус та жирнокислотний склад ліпідів підшлункової залози за експериментального гострого панкреатиту в щурів / І. Б. Привроцька, Т. М. Кучмеровська // Український біохімічний журнал. – 2013. – Т. 85, № 5. – С. 124–136.

7. Привроцька І. Б. Стан енергетичних процесів у тканинах та вміст амінокислот у сироватці крові та печінці щурів за умов гострого панкреатиту / І. Б. Привроцька, Л. В. Яніцька, Т. М. Кучмеровська // Проблеми ендокринної патології. – 2014. – № 1. – С. 38–48.

8. Нефропротекторний ефект нікотинаміду при експериментальному цукровому діабеті / Л.В. Яніцька, Т.М. Тихоненко, І.Б. Привроцька, Т.М. Кучмеровська // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія ‑ 2017. № 2. – С. 31‑36.

9. Inhibitors of Poly(ADP-Ribose)Polymerase-1 as Agents Providing Correction of Brain Dysfunctions Induced by Experimental Diabetes / M. M. Guzyk, K.O. Dyakun, L. V. Yanytska, I. B. Pryvrotska, I. Ya. Krynytska, I. M. Pishel, and T. M. Kuchmerovska // Neurophysiology. – 2017. – Vol. 49, No 3. – pp 183–193.