Наукові публікації асистента О. Ю. Ружицької

  • Подобівський С. С., Федонюк Л. Я., Ружицька О. Ю. Німфи кліщів виду Ixodes Ricinus, їх живлення на тваринах і людині та епідеміологічна роль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2021. – Т. 81, № 4. – С. 17-22.

  • Fedonyuk L.Ya., Kovanova E.N., Ruzhytska O.Yu., Lomakina Yu, V., Garvasiuk О.V. Peculiarities of HLA antigens inheritance of the main histocompatibility complex in women and men // PharmacologyOnLine. – 2021. – Vol. 3. – P. 1185-1190.

  • Fedonyuk L. Ya., Pryvrotska I. B., Podobivskyi S. S., Rujytska O. Yu., Stravskyy Ya. S., Zhyhalyuk S. V. Ticks of genus Ixodidae: bioecological mechanisms of adaptation to environmental conditions, medical and epidemiological significance // Ukrainian Journal of Ecology. – 2020. – Vol. 10 (6). – P. 236-242.

  • Федонюк Л. Я., Привроцька І. Б., Ружицька О. Ю. Іксодові кліщі: екологічні особливості, поширення та епідеміологічне значення // Наукові горизонти – 2019. – № 11 (84). – С. 121-129.

  • Ружицька О. Ю. Вікові морфологічні зміни порожньої кишки при експериментальному ураженні кадмій хлоридом // Світ медицини та біології. – 2015. – № 2 (49). – С. 128–131.

  • Ruzhytska O. Morphological changes of ileum intestine after the experimental poisoning animals of different age by cadmium chloride // News of science and education. Biological sciences, medicine, ecology. – 2014. – № 23 (23). – Р. 27–33.

  • Котляренко Л. Т., Ружицька О. Ю. Морфофункціональні особливості гемомікроциркуляторного русла порожньої кишки дослідних тварин при отруєнні кадмію хлоридом // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №2 (19). – С. 114–116.

  • Ружицька О. Ю. Морфометрична оцінка структурних змін у порожній кишці при отруєнні хлоридом кадмію // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2012. – № 3 (52) . – С. 75–80.

  • Гнатюк М. С., Котляренко Л. Т., Ружицька О. Ю. Морфологічні зміни клубової кишки при ураженні хлоридом кадмію // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 2 (17). – С. 42–45.