Наукові публікації асистента О. Ю. Ружицької

  • Ружицька О. Ю. Вікові морфологічні зміни порожньої кишки при експериментальному ураженні кадмій хлоридом // Світ медицини та біології. – 2015. – № 2 (49). – С. 128–131.
  • Ruzhytska O. Morphological changes of ileum intestine after the experimental poisoning animals of different age by cadmium chloride // News of science and education. Biological sciences, medicine, ecology. – 2014. – № 23 (23). – Р. 27–33.
  • Котляренко Л. Т., Ружицька О. Ю. Морфофункціональні особливості гемомікроциркуляторного русла порожньої кишки дослідних тварин при отруєнні кадмію хлоридом // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №2 (19). – С. 114–116.
  • Ружицька О. Ю. Морфометрична оцінка структурних змін у порожній кишці при отруєнні хлоридом кадмію // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2012. – № 3 (52) . – С. 75–80.
  • Гнатюк М. С., Котляренко Л. Т., Ружицька О. Ю. Морфологічні зміни клубової кишки при ураженні хлоридом кадмію // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 2 (17). – С. 42–45.