Наукові публікації доцента С. С. Подобівського

 • С. С. Подобівський. Личинки Ixodes ricinus, їх морфофізіологічні особливості, сезонна активність та епідеміологія в умовах Тернопілля / С. С. Подобівський, Л. Я. Федонюк //Наукові горизонти. Scientific Horizons, 2019, № 6 (79). – С. 15-20
 • Comparative characteristic of the morpho-physiological parameters biology and epidemiology of ixodidae (Ixodes and Dermacentor). - / S. S.Podobivskyi, O. M. Marchuk, L. Ja. Fedoniuk, N. P. Vakirjak, W. S. Podobivskyi, L. B. Furka, O. M. Jarema //Deutscher Wissenschaftsherold. – 2018 – no. 2. – P. 10-12.
 • Fedonyuk L. Ya. M. Medical Biology Department Museum of Nature – Valuable Treasure and Pride of the University / L. Ya. Fedonyuk, S. S. Podobivsky, O. M. Yarema // Медична освіта. – 2018. – № 1 (77). – C. 141–145.
 • Федонюк Л. Я. Морфо-фізіологічні особливості та медичне значення іксодових кліщів родів Ixodes Latr. та Dermacentor fabr.– ектопаразитів людини і тварин у Західній Україні. / Л. Я. Федонюк, С. С. Подобівський, М. М. Корда, І. М. Кліщ, М. А. Андрейчин, М. І. Шкільна.// Світ біології та медицини. – № 1 (63). – 2018. – С. 173–177.
 • Втрати колоній медоносних бджіл (Аpis mellifera L.) В Україні за результатами зимівлі 2016-2017 рр. в рамках міжнародного моніторингу/ Федоряк М. М., Тимочко Л. І., Кульманов О. M., Руденко С. С., Делі О. Ф., Подобівський С. С., Мельниченко Г. М., Бродшнайдер Р., Волков Р. А. // Біологічні системи.– 2018. – Т. 10, Вип. 1. – С. 37-46.
 • Podobivskyi S.S. Comparative characteristic of the morpho-physiological parameters, biology and epidemiology of Ixodidae ( Ixodes and Dermacentor) // S. S. Podobivskyi, O. V. Marchuk, L. Ja. Fedonuk, N. P. Vakirjak, L. B. Furka, O. M. Jarema //Deutscher Wissenschaftsherold. German Science Herold. – 2918. – P. 10-12.
 • Федонюк Л. Я. Морфологічні особливості популяцій іксодових кліщів Тернопільської та суміжних областей Західної України / Л. Я. Федонюк, С. С. Подобівський // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 4, том 2 (140). – C. 152–155.
 • Подобивский С. С. Мониторинг инвазионных заболеваний населения Тернопольской области (Украина) / С. С. Подобивский, Л. Я. Федонюк, Е. О. Лобода // «Вестник СурГУ. Медицина». – 2017. – № 3 (33). – C. 39–42.
 • Подобівський С. С. Попередні дані про видовий склад та особливості Біології розмноження синантропних птахів ряду Горобцеподібних (Рasseriformes) м. Тернополя / С. С. Подобівський, А. В. Котів //Біологічні системи. - Т. 8. – Вип. 2. – 2016. – С. 241-246.
 • Подобівський С. С. Кафедра зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія становлення. / С.С.Подобівський, Л.О.Шевчик.// Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2015. – № 1 (62). – с. 175-180.
 • Andrew M. Zamoroka, Ruslan Yu. Panin, S. Podobivskyi, Yaroslav I. Kapelukh. The catalogue of the longhorn beetles of Western Podillya, Ukraine (Coleoptera: Cerambycidae). // Mun. Ent. Zool. – Vol. 7. – № 2. – June 20012. S. 1145- 1177.
 • С.С.Подобівський, Л.О.Шевчик. Кафедра зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія становлення. // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2015. – № 1 (62). – с. 175-180.
 • Л.О. Шевчик, Г.М. Голіней, С.С.Подобівський, М.А.Крижановська, Н.Я. Кравець. Біоцентризм – методологія висвітлення місця та ролі тварин у природі та житті людини в контексті формування сучасної природничо-наукової картини світу // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2014. – № 3 (59). – с. 78-83.
 • М.М. Барна, С.С.Подобівський, Л.О. Шевчик, М.А.Крижановська, Г.М. Голіней. Відомий біотехнолог кормів і годівлі тварин, зоолог, теріолог, еволюціоніст (до 70-річчя від дня народження професора В.І.Кваші) // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2013. – № 3 (56). – с. 128-134
 • Подобівський С.С. Філогенетичні зв’язки та аналіз напрямів еволюції жуків надродини Бострихоїдних (Coleoptera, Bostrichidae) // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2011. – №. 3 (48). – с. 83-89.
 • Подобівський С.С. Зоогеографічне поширення жуків-ксилофагів(Coleoptera, Anobiidae, Bostrichidae, Ptinidae, Lyctidae, Cerambycidae, Scolytidae) Західної України // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2008. – №. 4 (38). – с. 97-101.
 • Подобівський С.С. До питання видового складу, біології і екології жуків – ксилофагів родини Вусачі (Cerambycidae, Coleoptera) Тернопільської області // Наук. зап. Терн. нац. пед. у-ту ім.. В.Гнатюка. Серія: Біологія. – 2008. - № 3-4 (30). – С. 86-88.
 • Подобівський С.С. Деякі аспекти видового складу і екології жуків-ксилофагів з родини шашелі (Coleoptera, Anobiidae) Західної України // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2008. – №. 2 (36). – с. 24-27.
 • Подобівський С.С. До питання видового складу, біології і екології жуків-ксилофагів родини Вусачі (Cerambycidae, Coleoptera) Тернопільської області. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2006 - № 3-4 (30). – С. 86-88.
 • Подобівський С.С., Ярмусь О.М. Розвиток сатурнії грушевої – Saturnia Den. Et Schiff. (Lepidoptera) в лабораторних умовах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2006 - № 1 (28). – С. 26-29.
 • Подобівський С.С. Червонокнижні комахи Тернопільської області. // Тернопільський енциклопедичний словник. (ТЕС) – Тернопіль. Видавничо-поліграфічний комбінат “Збруч”, 2005. - т.2. С. 210, 221, 418, 478, 542,
 • Подобівський С.С. Червонокнижні комахи Тернопільської області. // Тернопільський енциклопедичний словник. (ТЕС) – Тернопіль. Видавничо-поліграфічний комбінат “Збруч”,2004. – т.1.–С. 43, 47, 182, 233, 312, 486, 581.
 • Подобівський С.С. До каталогу твердокрилих ентомофауни Тернопільської області. Родини Жужелиці – Carabidae, Пластинчастовусі – Scarabaeidae // Наукові записки держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер біол. 1999. - № 4(7). – С. 19-23.
 • Подобівський С.С. Каталог фауни твердокрилих підродини Ernobiinae (Anobiidae) заходу України // Наукові записки ДПМ НАН України. – 1997. – Т. 13. – С. 68-79
 • Подобівський С.С. Описание личинки точильщика Mesocoelopus niger (Coleoptera, Anobiidae). // Вестник зоологии. – 1995. - № 2-3. – С. 88-90.
 • Подобівський С.С. К изучению биологии и особенностей строения личинки жука-точильщика Dorcatoma obtrita Long. (Coleoptera, Anobiidae) в Украине. // Вестник зоологии. – 1992. - № 6. – с. 79-81.
 • Подобівський С.С.К изучению биологии и особенностей зернового точильщика Rhizopertha dominica F. (Coleoptera, Bostrychidae) на Украине. // Защита растений. – 1991. - № 12. – С 38-39.