Наукові публікації доцента С. С. Подобівського

 • Федоряк М.М., Тимочко K.І., Шкробанець О.О., Жук А.В., Делі О.Ф., Подобівський C.С., Миколайчук В.Г., Калиниченко О.О., Легета У.В., Зароченцева О.Д. Результати стандартизованого опитування бджолярів щодо втрат колоній Аpis mellifera l. в Україні після зимівлі 2018-2019 рр. // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія “ Екологія ”. – 2020. – № 23. – С. 124-138.

 • Федонюк Л.Я., Подобівський С.С. Поширення кліщів виду Dermacentor reticulatus в Україні // Клінічна та експериментальна патологія. – 2020. – № 3 (73). – С. 128 – 137.

 • Nykytyuk S., Klymnyuk S., Podobivsky S., Levenets S., Stelmakh O. Lyme borreliosis is an endemic disease in children of ternopil region // Georgian Medical News. – 2020. Vol. 10 (307). – Р. 95-106.

 • Nykytyuk S.O., Klymnyuk S.I., Podobivskiy S.S., Fedoniuk L.Y., Shevchyk L.O. Tick bite- carriers of infectious diseases of children in ternopil region (Ukraine) // East European Science Journal. – 2020. – Vol. 10(62). – P. 4-11.

 • Fedonyuk L.Ya., Pryvrotska I.B., Podobivskyi S.S., Rujytska O.Yu., Stravskyy Ya.S., Zhyhalyuk S.V. Ticks of genus Ixodidae: bioecological mechanisms of adaptation to environmental conditions, medical and epidemiological significance // Ukrainian Journal of Ecology. – 2020. − Vol. 10 (6). − P. 236-242.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Подобівський С.С., Федонюк Л.Я., Панічев В.О., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Марчук О.М., Корда М.М., Кліщ І.М. Зараженість кліщів, відібраних від людей в Україні, збудниками деяких бактеріозів //Буковинський медичний вісник. – 2020. – № 1 (93). - С. 195-201.

 • Fedoniuk L.Ya., Podobivskyi S.S., Kamyshnyi A.M., Saturska А.S., Khavtur V.О., Marchuk О.М., Zahrychuk О.М., Furka О.B., Cherniashova V.М. Morphological and physiological, biological and epidemiological features of acariana of the genus Ixodes (Latreille, 1795) - human ectoparasites in biogeocenoses of Ternopil region // Wiadomości Lekarskie. – 2019. – Vol. 72 (2). – P. 224–228.

 • Федоряк М.М., Тимочко Л.І., Кульманов О.M., Шкробанець О.О., Жук А.В., Дронь Ю.С., Делі О.Ф., Подобівський С.С., Мельниченко Г.М., Легета У.В., Холівчук А.М. Результати щорічного моніторингу втрат бджолиних колоній в Україні: зимівля 2017-2018 рр // Біологічні системи. – 2019. – № 11 (1). – С. 1–12.

 • Подобівський С.С., Федонюк Л.Я., Корда М.М., Кліщ І.М., Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Подобівський В.С., Никитюк С. О. Впровадження медичної геоінформаційної системи при дослідженнях іксодових кліщів і кліщових інфекцій в Україні // Інфекційні хвороби. – 2019. – № 3 (97). – С. 38–45.

 • Подобівський С.С., Федонюк Л.Я. Личинки Ixodes ricinus, їх морфофізіологічні особливості, сезонна активність та епідеміологія в умовах Тернопілля // Наукові горизонти. Scientific Horizons. – 2019. – № 6 (79). – С. 15–20.

 • Podobivskyi S.S., Marchuk O.M., Fedoniuk L.Ja., Vakirjak N.P., Podobivskyi W.S., Furka L.B., Yarema O.M. Comparative characteristic of the morpho-physiological parameters biology and epidemiology of ixodidae (Ixodes and Dermacentor) // Deutscher Wissenschaftsherold. – 2018 – Vol. (2). – P. 10–12.

 • Fedonyuk L.Ya., Podobivsky S.S., Yarema O.M. Medical Biology Department Museum of Nature – Valuable Treasure and Pride of the University // Медична освіта. – 2018. – № 1 (77). – C. 141–145.

 • Федонюк Л. Я., Подобівський С. С., Корда М. М., Кліщ І. М., Андрейчин М. А., Шкільна М. І..Морфо-фізіологічні особливості та медичне значення іксодових кліщів родів Ixodes Latr. та Dermacentor fabr. – ектопаразитів людини і тварин у Західній Україні // Світ біології та медицини. – 2018. – № 1 (63). – С. 173–177.

 • Федоряк М. М., Тимочко Л. І., Кульманов О. M., Руденко С. С., Делі О. Ф., Подобівський С. С., Мельниченко Г. М., Бродшнайдер Р., Волков Р. А. Втрати колоній медоносних бджіл (Аpis mellifera L.) В Україні за результатами зимівлі 2016-2017 рр. в рамках міжнародного моніторингу // Біологічні системи. – 2018. – № 1 (10). – С. 37–46.

 • Подобівський С. С., Федонюк Л. Я., Лобода О. О. До питання видового складу, біології та значення іксодових кліщів Західної України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2017. – № 2 (69). – С. 123–129.

 • Федонюк Л. Я., Подобівський С. С. Морфологічні особливості популяцій іксодових кліщів Тернопільської та суміжних областей Західної України // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – № 4 (2). – C. 152–155.

 • Подобивский С. С., Федонюк Л. Я., Лобода Е. О. Мониторинг инвазионных заболеваний населения Тернопольской области (Украина) // Вестник СурГУ. Медицина. – 2017. – № 3 (33). – C. 39–42.

 • Подобівський С. С., Котів А. В. Попередні дані про видовий склад та особливості Біології розмноження синантропних птахів ряду Горобцеподібних (Рasseriformes) м. Тернополя //Біологічні системи. – 2016. – Т. 8. – Вип. 2.– С. 241–246.

 • Zamoroka A., Panin R., Podobivskyi S., Kapelukh Ya. The catalogue of the longhorn beetles of Western Podillya, Ukraine (Coleoptera: Cerambycidae) // Mun. Ent. Zool. – 2012 June. – Vol. 7. – № 2. –. S. 1145–1177.

 • Подобівський С. С., Шевчик Л. О. Кафедра зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія становлення // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2015. – № 1 (62). – C. 175–180.

 • Шевчик Л. О., Голіней Г. М., Подобівський С. С., Крижановська М. А., Кравець Н. Я. Біоцентризм – методологія висвітлення місця та ролі тварин у природі та житті людини в контексті формування сучасної природничо-наукової картини світу // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2014. – № 3 (59). – C. 78–83.

 • Барна М. М., Подобівський С. С., Шевчик Л. О., Крижановська М. А., Голіней Г. М. Відомий біотехнолог кормів і годівлі тварин, зоолог, теріолог, еволюціоніст (до 70-річчя від дня народження професора В.І.Кваші) // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2013. – № 3 (56). – C. 128–134.

 • Подобівський С. С. Філогенетичні зв’язки та аналіз напрямів еволюції жуків надродини Бострихоїдних (Coleoptera, Bostrichidae) // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2011. – №. 3 (48). – C. 83–89.

 • Подобівський С. С. Зоогеографічне поширення жуків-ксилофагів(Coleoptera, Anobiidae, Bostrichidae, Ptinidae, Lyctidae, Cerambycidae, Scolytidae) Західної України // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2008. – №. 4 (38). – C. 97–101.

 • Подобівський С. С. До питання видового складу, біології і екології жуків – ксилофагів родини Вусачі (Cerambycidae, Coleoptera) Тернопільської області // Наук. зап. Терн. нац. пед. у-ту ім. В.Гнатюка. Серія: Біологія. – 2008. – № 3–4 (30). – С. 86–88.

 • Подобівський С. С. Деякі аспекти видового складу і екології жуків-ксилофагів з родини шашелі (Coleoptera, Anobiidae) Західної України // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2008. – №. 2 (36). – C. 24–27.

 • Подобівський С. С. До питання видового складу, біології і екології жуків-ксилофагів родини Вусачі (Cerambycidae, Coleoptera) Тернопільської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2006. – № 3–4 (30). – С. 86–88.

 • Подобівський С. С., Ярмусь О. М. Розвиток сатурнії грушевої – Saturnia Den. Et Schiff. (Lepidoptera) в лабораторних умовах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2006 – № 1 (28). – С. 26–29.

 • Подобівський С. С. До каталогу твердокрилих ентомофауни Тернопільської області. Родини Жужелиці – Carabidae, Пластинчастовусі – Scarabaeidae // Наукові записки держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер біол. – 1999. – № 4 (7). – С. 19–23.

 • Подобівський С. С. Каталог фауни твердокрилих підродини Ernobiinae (Anobiidae) заходу України // Наукові записки ДПМ НАН України. – 1997. – Т. 13. – С. 68–79

 • Подобівський С. С. Описание личинки точильщика Mesocoelopus niger (Coleoptera, Anobiidae) // Вестник зоологии. – 1995. – № 2–3. – С. 88–90.

 • Подобівський С. С. К изучению биологии и особенностей строения личинки жука-точильщика Dorcatoma obtrita Long. (Coleoptera, Anobiidae) в Украине // Вестник зоологии. – 1992. – № 6. – С. 79–81.

 • Подобівський С. С. К изучению биологии и особенностей зернового точильщика Rhizopertha dominica F. (Coleoptera, Bostrychidae) на Украине // Защита растений. – 1991. – № 12. – С 38–39.