Наукові публікації проф. Федонюк Л.Я.

1. Особливості будови кісток скелету в реадаптаційний період після дегідратації організму / Федонюк Я.І., Сікора В.З., Баран Л.Н., Волошин В.Д., Кравців С.І., Ремінецький Б.Я., Федонюк Л.Я. // Ортопедия, травматология и протезирование. – 1994. – № 4. – С. 105-106.

2. Морфофункціональні зміни в мікроциркуляторному руслі щитовидної залози при клітинній дегідратації організму / Левандовська Н.М., Волков К.С., Мельничук В.В., Федонюк Л.Я. // Вісник морфології. – 1998. –№ 4.1. – С. 82-83.

3. Морфофункциональные изменения в миокарде при клеточной дегидратации организма / Мельник П.И., Белозецкая-Смиян С.И., Журавлева О.В., Федонюк Л.Я. // Вісник морфології. – І998. –№ 4.1. – С. 104-105.

4. Морфологічні критерії стану гемо- та лімфоциркуляторного русла при гнійних ускладненнях цукрового діабету / Ляпіс М.О., Герасимчук П.О., Вікалюк Ю.Ф., Федонюк Л.Я., Ляпіс В.М. // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 1998. – № 2.1. – С. 162-163.

5. Реадаптационные изменения в костях скелета после динамических нагрузок у животных с нормотоническим типом вегетативной нервной системы /Довгань Е.М., Федонюк Я.И., Давыбида Н.О., Боймиструк И.И., Журавлев Е.В., Федонюк Л.Я., Барвинская Т.М. // Український медичний альманах. – 1998. – № 2. – С. 79-81.

6. Реакція нирок на дегідратацію організму середнього ступеня / Лобода О.Ю., Федонюк Я.І., Микула Н.Х., Федонюк Л.Я., Мельничук В.В., Тупол Н.Д. // Український медичний альманах. – 1998. - № 2. – С. 132-133.

7. Деякі показники структурних змін в нирках при дегідратації організму та її реадаптації / Федонюк Л.Я., Лобода О.Ю., Микула Н.Х., Федонюк Я.І., Микула М.М. // Український медичний альманах. – 1998. – № 3. – С. 138-140.

8. Морфологічні зміни в судинній системі нирки під дією тяжкого ступеня дегідратації організму і її реадаптації / Лобода С.Ю., Федонюк Л.Я., Микула Н.Х., Федонюк Я.І., Микула М.М. // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 1998. – Вип.6. – Ч. 1. – С. 76-78.

9. Гістологічні зміни в нирках під дією легкого ступеня дегідратації організму / Федонюк Л.Я., Лобода О.Ю., Микула Н.Х., Федонюк Я.І., Микула М.М. // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 1998. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 110-112.

10. Fedonyuk L.Y. Structural changes the kidney parenchyma in systemic dehydration and in recovery // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 1998. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 112-114.

11. Федонюк Л.Я., Лобода О.Ю., Романюк Л.М. Морфофункціональна перебудова нирок при дегідратації у віковому аспекті // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 1998. – № 2. – С. 346-347.

12. Федонюк Л.Я., Лобода О.Ю. Морфофункціонільна перебудова нирок при дегідратації // Вісник наукових досліджень. – 1998. – № 5-6. – С. 43-44.

13. Природні клітини-кілери крові опікових тварин / Кузів О.Є., Климчук Л.Ф., Грималюк О.І., Якубишина Л.В., Довбуш А.В., Федонюк Л.Я., Лихацька Т.В. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – Вип.4. – С. 111-115.

14. Ультраструктура вилочкової залози інтактних щурів / Кузів О.Є., Кузів П.П., Лихацька В.О., Сокальська В.О., Довбуш А.В., Андріїшин О.П., Федонюк Л.Я. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – Вип. 4. – С. 412-415.

15. Структурна організація трубчастих кісток скелета адаптованих і неадаптованих тварин в умовах позаклітинного зневоднення / Бенуар І.В., Федонюк Я.І., Федонюк Л.Я., Крива І.В. // Український медичний альманах. – 2000. – Т. 3, № 3. – С. 16-18.

16. Структурно-функціональні зміни в міокарді адатованого до дегідратації організму / Боднар Я.Я., Федонюк Я.І., Творко В.М., Мельник П.І., Федонюк Л.Я., Боднар Р.Я. // Український медичний альманах. – 2000. – Т. 3, № 1 (додаток). – С. 7-8.

17. Федонюк Л. Структурні зміни компонентів нефрона при важкому ступені клітинної дегідратації та реадаптації в експерименті // Вісник морфології. – 2001. - № 7. – С. 60-61.

18. Ультраструктурна та морфометрична характеристика стану нейросекреції гіпоталамуса при тяжких опіках в умовах застосування ентеросорбентів / Волков К.С., Андріїшин О.П., Якубишина Л.В., Довбуш А.В., Федонюк Л.Я., Котик В.О. // Таврический медико-биологический вестник. – 2002. – Т. 5, № 3. – С. 70-72.

19. Особливості викладання гістології, цитології та ембріології інозем­ним студентам / Волков К.С., Якубишина Л.В., Федонюк Л.Я., Грималюк О.І., Андріїшин О.П., Довбуш А.В. // Медична освіта. – 2002. – № 3. - С. 121-123.

21. Регенераторні процеси в деяких внутрішніх органах при тяжких опіках за умови застосування ліофілізованої ксеношкіри / Волков К.С., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Федонюк Л.Я., Якубишина Л.В., Бігуняк Т.В., Грималюк О.І. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – № 1. – С. 34-36.

22. Волошин В.Д., Федонюк І.Я., Білик А.Л., Федонюк Л.Я. Остеопороз кісток скелету при тяжкому загальному зневодненні організму. //Вісник морфології. – 2003. – № 2. – С. 296-297.

23. Федонюк Л.Я., Петришен О.І. Принцип зворотного зв'язку при викладанні гістології, цитології та ембріології студентам медичного факультету /Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2004. – Т.3. – № 2. – С.80-82.

24. Fedonyuk L.Ya. Structural changes of nephron components in experimental cellular dehydration of various degrees //Таврический медико-биологический вестник. - 2004. - Т.7. - №4. - С.211-213.

25. Федонюк Л.Я., Захарова В.П., Крикунов О.А., Бойко М.М. Морфологічна характеристика клапанів серця людини при інфекційному ендокардиті //Буковинський медичний вісник. - Т.8, №4. - с.83-85.

26. Федонюк Л.Я. Морфологічні аспекти факторів, що сприяють абсцедуванню при інфекційному ендокардиті /Вісник наукових досліджень. – 2005. -№1. – с.113-115.

27. Крикунов А.А., Федонюк Л.Я., Ризк Г.Э., Бойко Н.Н., Витовский В.В., Жовтобрух А.Л., Костенко Ю.А. Патоморфологические изменения клапанного апарата при инфекционном эндокардите левых отделов сердца /Серц.-суд. хірургія, 2005. – Вип.13, с.268-271.

28. Федонюк Л.Я., Захарова В.В., Крикунов А.А., Ризк Г.Э., Руденко Е.В., Сирота Ю.В., Малышева Т.А. Особенности морфогенеза инфекционного эндокардита, осложненного и неосложненного абсцесами / Серц.-суд. хірургія, 2005. – Вип.13, с.118-122.

29. Федонюк Л.Я. Сучасні погляди на морфогенез ревматичної хвороби серця /Клін. анатомія та операт. хірургія, 2005. - №2. – с.18-23.

30. Федонюк Л.Я. Набуті вади серця, зумовлені жировою дегенерацією структур мітрального та аортального клапанів /Медицина сьогодні і завтра. – 2005р. - №4. - с. 8-11.

31. Ходоровська А.А., Пішак В.П., Федонюк Л.Я. Ультраструктурна організація щитоподібної залози при дії стресу в умовах зміненого фотоперіду /Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. – 2006, том 142, часть І, с. 101-103.

32. Федонюк Л.Я. Патоморфологія клапанів серця при жировій дегенерації /Клін. анат. та операт. хірургія. – Т.5, №2. – 2006. –С.62-63.

33. Федонюк Л.Я. Патоморфологічні особливості клапанів серця, уражених інфекційним ендокардитом із абсцедування фіброзних кілець /Вісник проблем біології і медицини. – 2006, вип.2. с.387-392.

34. Федонюк Л.Я. Морфологічний аналіз природи набутих вад серця /Науковий вісник Ужгородського університету (серія: медицина). – 2006. – Випуск 28. –с.19-21.

35. Захарова В.П., Федонюк Л.Я., Руденко О.В. Клапанні вади серця: механізми альтерації, що визначають розвиток різних патологічних процесів (за матеріалами гістологічних досліджень) /Вісник наукових досліджень. – 2006. - №3, с.14-16.

36. Федонюк Л.Я. Патогенетичні особливості ревматичної хвороби серця /Таврический медико-биологический вестник. – 2006. – Т. 9 №3, с.156-161.

37. Федонюк Л.Я., Захарова В.П. Механизмы альтерации,определяющие развитие патологических процессов клапанного аппарата сердца /Вісник Вінницького Національного медичного університету, - 2006-10 (2) – с.328-329.

38. Пішак В.П., Ходоровська А.А., Федонюк Л.Я., Пентелейчук Н.П. Морфо-функціональний стан щитоподібної залози в умовах стресу на фоні уведення мелатоніну в різні терміни доби /Буковинський медичний вісник 2006. – Т. 10 №4, с.138-141.

39. Федонюк Л.Я., Захарова В.П. Морфологічні особливості мітрального клапана серця при хворобі Барлоу /Клінічна та експериментальна патологія, Т.V, №4. – 2006. – с.85-88.

406. Захарова В.П., Федонюк Л.Я., Руденко Е.В., Комар И.И. Морфологические особенности приобретенных пороков сердца невоспалительного генеза /Серцево-судинна хірургія, 2006. – вип.14, с.74-78.

41. Федонюк Л.Я. Роль гемодинамічної травми в прогресуванні малих форм уроджених вад клапанів серця /Буковинський медичний вісник. – Т.11, №1. – 2007. – с.116-118.

42. Федонюк Л.Я. Морфогенез змін мітрального клапана, які пов’язані з хронічною гемодинамічною травмою /Вісник морфології, 2007. – Т. 13, №2. – с.251-255.

43. Федонюк Л.Я. Особливості структурних змін клапанів серця при набутих вадах незапального ґенезу /Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2007. - №11 (2/1). – с. 561-565.

44. Федонюк Я.І., Федонюк Л.Я. Варіантна анатомія артерій передміхурової залози у плодів людини /Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2007. – Т.6, №3. – с. 92-93.

45. В.В.Попов, Л.Я.Федонюк, І.І.Жеков, С.В.Непляха, В.В.Шимон. Особливості протезування мітрального клапана зі збереженням частини клапанного апарату. /Буковинський медичний вісник. - №4, 2007. – с.54-56.

46. Кравченко І.М., Ситар Л.Л., Федонюк Л.Я., Захарова В.П. Аневризми висхідної аорти та аортальна недостатність при синдромі Марфана: проблеми хірургічного лікування та морфології. /Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - №4, 2007. – с.58-61.

47. Вітовський Р.М., Ісаєнко В.В., Руденко А.В., Крикунов О.А., Бешляга В.М., Сало С.В., Федонюк Л.Я., Кривенький О.В., Пєнькова Л.Я., Матюшко Л.Г., Списаренко С.П., Малишева Т.А. Випадок атипового перебігу абсцесу лівого шлуночка /Серц.-суд. хірургія (щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Випуск №15, 2007. – с.49-52.

48. Попов В.В., Кнышов Г.В., Жеков И.И., Гуртовенко А.А., Шимон В.В., Федонюк Л.Я. Комплексная коррекция ми трального порока: протезирование ми трального клапана с сохранением клапанного апарата и пластикой левого предсердия /Серц.-суд. хірургія (щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Випуск №15, 2007. – с.228-230.

49. Кнышов Г.В., Попов В.В., Гуртовенко А.А., Непляха С.В., Федонюк Л.Я., Захарова В.П., Атаманюк М.Ю., Максименко В.Б., Шардухова Ю.В. Ретроградная кардиоплегия при коррекции ми трального порока /Серц.-суд. хірургія (щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Випуск №15, 2007. – с.141-144.

50. Кнышов Г.В., Захарова В.П., Крикунов О.А., Русак А.О., Бойко Н.Н., Федонюк Л.Я., Костенко Ю.А. Инфекционный эндокардит правых отделов сердца. Частота и причины развития заболевания /Серц.-суд. хірургія (щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Випуск №15, 2007. – с.136-138.

51. Захарова В.П., Федонюк Л.Я., Комар И.И., Крикунов О.А., Попов В.В., Литовский Р.М., Руденко Е.В. Роль малых форм дисплазии в развитии приобретенных пороков сердца /Серц.-суд. хірургія (щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Випуск №15, 2007. – с.108-112.

52. Попов В.В., Ситар Л.Л., Федонюк Л.Я., Большак А.А., Ильдани Б. Особенности хирургической реконструкции восходящей аорты при ее расширении в результате стеноза аортального клапана /Клін. та експеримент. патологія. – Т. VII, №1. – 2008. – с.86-88.

53. Руденко Е.В., Федонюк Л.Я., Захарова В.П., Витовский Р.М., Хмара Т.В. Морфологические особенности миксом сердца у больных с комплексом Корнея /Український морфологічний альманах. – Т. 6, № 1. – 2008. – с.138-141.

54. Вітовський Р.М., Ісаєнко В.В., Яковенко І.Г., Білинський Є.О., Антощенко А.О., Бешляга В.М., Сало С.В., Федонюк Л.Я., Кривенький О.В.,.Пєнькова Л.А, Чернякова Л.С. Незвичайне ураження мі трального клапана, що стимулює пухлину лівого шлуночка /Серц.-суд. хірургія (щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Випуск №16, 2008. – С. 73-76.

55. Захарова В.П., Крикунов А.А, Руденко Е.В., Федонюк Л.Я.,.Бабочкина А.Р, Рыбакова Е.В. Особенности тканевих реакций на искусственные клапаны сердца в норме и при протезном инфекционном эндокардите /Серц.-суд. хірургія (щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Випуск №16, 2008. – С. 129-133.

56. Крикунов А.А, Захарова В.П., Русак А.О., Бойко Н.А., Костенко Ю.А., Федонюк Л.Я. Применение клапаносохраняющих методик при комплексном лечении больных ИЭ правых отделов сердца /Серц.-суд. хірургія (щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Випуск №16, 2008. – С. 223-226.

57. Федонюк Л.Я., Юнак М.В., Федонюк Я.І., Олійник О.О., Лобода О.В. Морфологічні та морфометричні зміни нирки щурів до репродуктивного віку при тяжкому ступені загального зневоднення /Таврический медико-биологический вестник. – 2008. – Т. 11, № 3. – С. 140-142.

58. Реорганізація ендотелію клапанного апарату серця при інфекційному ендокардиті / Л. Я. Федонюк, Ю. Ю. Малик, Н. П. Пентелейчук, Т. О. Штефанець // Морфологія. – 2009. – Т. III № 1. – С. 66-70.

59. Досвід і проблеми викладання дисципліни «променева діагностика та променева терапія» за кредитно-модульною системою студентам медичних факультетів / В. В. Шульгіна, Б. І. Шумко, Л. Я. Федонюк // Медична освіта. – 2009. – № 1. – С. 52-54.

60. Морфологічні прояви набутих вад серця дистрофічного генезу / Л. Я. Федонюк, Ю. Ю. Малик, Т. О. Штефанець, Н. П. Пентелейчук // Світ медицини та біології. – 2009. – № 3. – С. 169-173.

61. Роль самостійної роботи студентів у вивченні онкології за кредитно-модульною системою на медичному факультеті /Шумко Б.І., Федонюк Л.Я. //Медична освіта. – 2010. – №2. – с.148-150.

62. Оцінка стану пародонту у хворих на цукровий діабет за результатами кількісного аналізу ортопантомограм //Герасимюк І.Я., Якимець М.М., Федонюк Л.Я. // Вісник морфології – Т.16, № 4. – 2010. – с. 857-861.

63. Федонюк Л.Я., Коваль Г.Д. Вплив дисбіозу кишечника на активність каспази-8 і кас пази-3 у лізаті лімфоцитів хворих на хронічні обструктивні захворювання легень /Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – № 4. – с. 38-42.

64. Пішак В.П., Федонюк Л.Я., Комшук Т.С. Морфогенез і становлення топографії шлуночків головного мозку у плодів 7-8 місяців //Вісник морфології. – 2011. – Т.17, № 1. – с. 11-14.

65. Бойчук Т.М., Федонюк Л.Я., Семенюк Т.О. Кровопостачання клапанів серця в нормі та при набутих вадах серця запального та незапального ґенезу /Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2011. – Т.15, №1 – с. 28-31.

66. Гунас І.В., Коваленко Д.А., Фоміна Л.В., Белік Н.В., Федонюк Л.Я. Моделювання за допомогою регресійного аналізу сонографічних параметрів нирок у залежності від антропометричних і соматотипологічних показників чоловіків і жінок першого зрілого віку //Вісник морфології. – 2011. – Т.16, № 4. – с. 915-920.

67. Пентелейчук Н.П., Бойчук Т.М., Федонюк Л.Я. Структурна організація та ембріогенез клапанного апарату серця //Вісник проблем біології та медицини. – 2011. – Т.16, вип. 2. – с. 35-37.

68. Федонюк Л.Я., Захарова В.П., Малик Ю.Ю. Морфологічні еквіваленти механізмів альтерації в розвитку вад клапанів серця. //Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2011. – Т.10, №2 (36) –стор. 14-17.

69. Федонюк Я.І., Ющак М.В., Герасимюк І.Є., Боймиструк І.І., Федонюк Л.Я., Пришляк А.М., Флекей П.П., Білик Л.С., Білик А.Л., Говда Р.В., Гантімуров А.В., Яворська С.І. Анатомія людини для стоматологів (посібник). – Тернопіль: Навчаль­на книга-Богдан. – 2011. – 576 с.

70. Бойчук Т.М., Петришен О.І., Федонюк Л.Я., Чернікова Г.М., Ходоровська А.А. Стан судинного русла нирок, що зазнали токсичної дії солей металів. – Вісник морфології. – 2011. – Т.17, №3. –С. 468-470.

71. Bojchuk T.M., Yermolenko S.B., Fedonyuk L.Ya., Petrushen O.I., Guminetsky S.G., Prydij O.G. The magnitude of linear dichroism of biological tissues as a result of cancer changes /Materials of the 10th International Conference Correlation Optics. – 2011. – Р. K1-K7.

72. Стрижаковська Л.О., Хмара Т.В., Федонюк Л.Я. Зміни структурної організації сечової системи у п'ятимісячного плода людини. – Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т.11. - №1 (39). – С. 150-153.

73. Олійник Е.В., Шумко Б.І., Федонюк Л.Я. Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу з онкології на медичному факультеті. – Медична освіта. – 2012. – № 2. – С. 85-86.

74. Федонюк Л.Я. Микроскопическое строение и кровоснабжение клапанов сердца в норме и при приобретенных пороках сердца различного генеза / Федонюк Л.Я., Семенюк Т.О., Малик Ю.Ю., Пентелейчук Н.П., Ружицкая Е.Ю. // Труды международной научной конференции «Актуальные вопросы морфологии», посвященной 100-летию со дня рождения профессора Б.З.Перлина. – Молдова (г.Кишенев). – 2012. – С. 363-367.

75. Волков К.С. Морфо-функціональний стан аутодермотрансплантатів при зберіганні в гліцерин-формаліновій та гліцерин-жовтковій сумішах /Волков К.С., Довбуш А.В., Чабан Г.П., Федонюк Л.Я., Бігуняк Т.В. // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2012. – Т 12, випуск 4. - № 40. – С. 101-104.

76. Волков К.С., Чабан Г.П., Федонюк Л.Я. Ультраструктура ксено- та аутодермотрансплантатів при низькотемпературному зберіганні та кріоконсервуванні / Здобутки клін. та експеримент. патології. - 2012. - № 2. - с. 32-34.

77. Федонюк Л.Я., Довбуш А.В., Багрій М.М. Клініко-епідеміологічна характеристика Лайм-бореліозу в Тернопільській області. – Буковинський медичний віс­ник. – 2013. – Т 17. - № 1. – С. 194-198.

78. Федонюк Л.Я., Попадинець О.Г., Грищук М.І. Клініко-епідеміологічна характеристика хвороби Лайма на території Тернопільщини. – Клін. та експеримент. патологія. – 2013. – Т. XII, №1 (43). –С. 152-156.

79. Федонюк Л.Я. Педагог і дослідник біологічного циклу //Газета «Медична академія». – 2013. - № 8 (337). – С.10-11.

80. Шумко Б.І., Шульгіна В.В., Федонюк Л.Я. Студентський науковий гурток як шлях підвищення рівня знань за кредитно-модульною систе­мою. – Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 81-82.

81. Федонюк Л.Я., Рибіцька Л.Н., Гоч І.В., Тусик О.Т., Ковальова Л.Б., Муц Л.Б., Кланца М.М. Педагог і дослідник біологічного циклу. – Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 105-110.

82. Федонюк Л.Я., Чабан Г.П., Рибіцька Л.Н., Авсюкевич О.С. Епідеміологічна характеристика, особливості клінічного перебігу та діагностики системного кліщового бореліозу в Тернопільській області /Таврический медико-биологический вестник. – 2013. –Том 16, № 1, ч.2 (61). – С. 198-202.

83. Федонюк Л.Я., Малик Ю.Ю., Пентелейчук Н.П., Семенюк Т.О. Малі форми клапанної дисплазії, їх роль у розвитку набутих вад серця. – Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №1 (18). –С. 150-152.

84. Шумко Б.І., Федонюк Л.Я. Аналіз результатів лікування раку гортаноглотки /Шпитальна хірургія. – 2013. - № 4. – С. 68-70.

85. Larysa Sydorchuk, Olexsandr Fediv, Julia Kohaniuk, Andriy Sydorchuk, Ruslan Sydorchuk, Larysa Fedoniuk. Assotiation of Glutathiomne S-Transferase Gene Class T1 (GSTT1) and M1 (GSTM1) with gastroesophageal Reflux Disease Severity and Diabetes Mellitus /Immuno-Gastroenterology. – 2013. – V. Р. 109 - 113.

86. Котляренко Л.Т., Федонюк Л.Я., Попадинець О.Г., Грищук М.І. Морфологічні зміни у порожній кишці експеримен­тальних тварин залежно від вегетативного гомеостазу організму за умови отруєння блідою поганкою /Вісник морфології. – 2014. - № 1 (Т.20). – С. 116-119.

87. Федонюк Л.Я. Навчально-біологічний музей імені І.І.Яременка /Медична освіта. – 2014. - № 3. – С. 142-145.

88. Шумко Б.І., Федонюк Л.Я., Малишевський І.О. Проблемні питання підготовки студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу з онкології на до дипломному етапі /Медична освіта. – 2014. - № 3. – С. 163-164.

89. Федонюк Л.Я., Семенюк Т.О., Підгайна І.Я. Особливості закладки та морфологічна характеристика клапанів серця в пренатальному періоді онтогенезу людини /Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 184-188.

90. Соколенко А.А., Сидорчук Л.П., Федонюк Л.Я., Соколенко М.А. Распределение гаплотипов генов АСЕ и PPAR-y2 в зависимости от тяжести артериальной гипертензии и абдоминального ожирения /Вестник СурГУ. Медицина. – 2014. – № 2 (20). – С. 31-35.

91. Федонюк Л.Я., Семенюк Т.О., Боднар Є.Р. Світлооптична та ультрамікроскопічна будова клапанів серця людини в нормі /Морфологія. – 2014. – Т. 8, № 3. – С. 67-71.

92. Федонюк Л.Я., Малик Ю.Ю. Структурна організація нормально розташованих сухожилкових струн мітрального клапана серця людини /Морфологія. – 2014. – Т. 8, № 3. – С. 72-77.

93. Федонюк Л.Я., Пентелейчук Н.П., Корильчук Б.Т. Морфологічне дослідження сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця новонароджених дітей в нормі /Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – № 2 (21). – С. 190-193.

94. Федонюк Л.Я., Семенюк Т.О., Туманова О.А. Морфологічна характеристика та особливості кровопостачання клапанів серця у дітей грудного віку /Вісник морфології. – 2014. – Т.20, № 2. – С. 401-405.

95. Федонюк Л.Я., Малик Ю.Ю. Типові сухожилкові струни мітрального клапана та аномально розташовані струни лівого шлуночка серця людини /Світ медицини та біології. – 2015. – № 1 (48). – С. 173-178.

96. Федонюк Л.Я., Пентелейчук Н.П. Морфологічна характеристика сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця плодів, новонароджених і дітей грудного віку в нормі /Світ медицини та біології. – 2015. – № 1 (48). – С. 178-183.

97. Федонюк Л. Я. Морфологія передсердно-шлуночкових клапанів серця у дітей грудного віку та особливості будови сухожилкових струн в нормі / Л. Я. Федонюк, Н. П. Пентелейчук // Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки. – 2015. – № 26 (335). – C. 109–115.

98. Федонюк Л.Я. Структурна організація аномально розташованих сухожилкових струн лівого шлуночка серця людини / Л.Я. Федонюк, Ю. Ю. Малик // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2015. – № 1 (51). – С. 32-39.

99. Федонюк Л.Я. Порівняльна морфологічна характеристика клапанів серця у плодів та дітей віком до 1 року за умов норми / Л.Я. Федонюк, Т.О. Семенюк // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2015. – № 1 (51). – С.40-45.

100. Нанотехнології в медицині. Сучасність та перспективи /Л.Я. Федонюк, Д.І.Остафійчук, М.О.Шаповалов /Буковинський медичний вісник. – 2015. – Том 19, № 3 (75). – С. 267–269.

101. Остафійчук Д.І., Федонюк Л.Я., Гавенко А.В. Методи діагностики та лікування в медицині з використанням фізичних факторів /Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. – Том .ХIV, № 3 (53). – С. 186–189.

102. Кравцова А.В., Федонюк Л.Я. Зміни в лікворі при використанні різних матеріалів для пластики твердої мозкової оболонки (експериментальне дослідження) /Журнал клінічних та експериментальних досліджень. – 2015. – Том 3, № 4. – С. 550–556.

103. Котляренко Л.Т., Федонюк Л.Я., Ярема О.М. Морфологічні особливості ремоделювання тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Т. 2 (129), № 2. – C. 162–166.

104. Іванків Я. І., Олещук О. М., Федонюк Л. Я., Дацко Т.В. Особливості показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вуглеводного обміну та морфологічні зміни печінки за умов введення мелатоніну при експериментальному діабеті 2 типу // Вісник морфології. – 2016. – Т. 22, № 2. – C. 253–258.

105. Подобівський С. С., Федонюк Л. Я., Лобода О. О. До питання видового складу, біології і значення іксодових кліщів Західної України / Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: серія «Біологія», 2017. - № 2 (68). – С. 123-128.

106. Єрошенко Г. А., Федонюк Л. Я. Морфологічні зміни тканин передньої черевної стінки щурів після імплантації алопластичного матеріалу, обробленого колагеном // Морфологія. – 2017. – Т. 11, № 2. – C. 19–24.

107. Подобивский С. С., Федонюк Л. Я., Лобода Е. О. Мониторинг инвазионных заболеваний населения Тернопольской области (Украина) // «Вестник СурГУ. Медицина». – 2017. – № 3 (33). – C. 39–42.

108. Федонюк Л. Я., Подобівський С. С. Морфологічні особливості популяцій іксодових кліщів Тернопільської та суміжних областей західної України // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 4, том 2 (140). – C. 152–155.

109. Кованова Э. Н., Федонюк Л. Я., Бигуняк Т. В., Бигуняк Е. О., Кулицкая М. И. Эпигенетические и генетические аспекты синдрома Ретта, ассоциированные с эпимутацией C-mC трансгенерационном наследовании // Світ біології та медицини. – 2017. – № 4 (62). – C. 183–187.