Наукові публікації професора Л. Я. Федонюк

 • Бабінець Л. С., Федонюк Л. Я., Білочицька В. В., Коцаб Ю. Я. Вплив стану вегетативної нервової системи на гемодинаміку пацієнтів з гіпертонічною хворобою у поєднанні з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок // Здобутки кінічної і експериментальної медицини. – 2019. – № 2 (38). – C. 56–62.
 • Khmara Т.V., Fedoniuk L.Ya., Sarafiniuk L.А., Halahdyna А.А., Honcharenko V.А. Structural Organization of Trachea and Primary Bronchus of the 7-10 Months’ Fetus // Світ медицини та біології. – 2019. – № 3 (69). – C. 230–233.
 • Sarafinyuk L.A., Khavtur V.O., Fedoniuk L.Ya., Khapitska O.P. Evaluation of the Blood Venous Leave in Volleyball Players of the Mesomorphic Somatotype // Deutscher Wissenschaftsherold. – 2019 – no. 3. – P. 40-42.
 • Подобівський С.С., Федонюк Л.Я., Корда М.М., Кліщ І.М., Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Подобівський В.С., Никитюк С.О. Впровадження медичної геоінформаційної системи при дослідженнях іксодових кліщів і кліщових інфекцій в Україні // Інфекційні хвороби. – 2019. – № 3 (97). – C. 38–45.
 • Федонюк Л. Я. Роль дисфункції ендотелію у формуванні вад клапанів серця // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2019. – № 3(39). – С. 40-47.
 • Kuzniak N. B., Dmytrenko R. R., Fedoniuk L. Ya.,Boitsaniuk S. I., Kuzniak L. V.,Yavorskyi A. V.,Tkachyk S. V. Development of the inner nasal cavity in animals in phylo- and ontogenesis: functional anatomic significance in the development period // Wiadomosci Lekarskie. – 2019. – TOM LXXII, no 3. – P. 432–435.
 • Kuzniak N., Protsak T., Marchuk О., Fedoniuk L., Kamyshnyi A., Penteleichuk N., Stoliar D., Dmytrenko R.Histotopography of the Oviducts in Fetus // Wiadomosci Lekarskie. – 2019. – TOM LXXII, no 8. – P. 1481–1485.
 • Подобівський С.С., Федонюк Л.Я. Личинки Ixodes Ricinus, їх морфофізіологічні особливості, сезонна активність та епідеміологія в умовах Тернопілля // Наукові горизонти. – 2019. – № 6 (79). – C. 15–20.
 • Федонюк Л. Я., Лобода О. Ю., Хавтур В. О. Микроскопические и субмикроскопические изменения почек при адаптации организма к клеточному обезвоживанию // Вестник СурГУ. Медицина. – 2019. – № 1 (39). – C. 90–96.
 • Федонюк Л.Я., Паламарчук А.І., Файфура В.В., Лотоцька О.В., Бондаренко Ю.І., Паласюк Б.О. Музеї Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського – багатство історичної спадщини навчального закладу // Медична освіта. – 2019. – № 1 (81). – C. 176–180.
 • Kamyshnyi A., Koval H., Degen A., Fedoniuk L. TLR2 + and TLR4 + lymphocytes and Gp2, Spi-B, Nf-kB1, c-Rel, TNFα and TNFr gene activity in CALT rats in experimental diabetes mellitus and after administration of pentoxifylline // Europian Journal of Allergy and Clinical Immunology.
 • Fedoniuk L. Ya., Saturska G. S. Sustainable Development Goals in I. Horbachevsky Ternopil State Medical University // Panminerva Medica. – 2019. –Vol. 110, no 2. – P. 23.
 • Kuzniak Nataliya B., Dmytrenko Roman R., Fedoniuk Larysa Ya. Boitsaniuk Svitlana I., Kuzniak Liudmyla V., Yavorskyi Andrii V., Tkachyk Stepan V. Development of the inner nasal cavity in animals in phylo- and ontogenesis: functional anatomic significance in the development period // Wiadomosci Lekarskie. – 2019. – TOM LXXII, no 3. – P. 432–435.
 • Палиця Л.М., Корда М.М., Мудра А.Є.,Федонюк Л.Я. Фулирени С60 посилюють токсичний вплив толуолу на стан ферментативної системи біотрансформації ксенобіотиків етанолом // Світ медицини та біології. – 2019. – № 1 (67). – C. 178–181.
 • L. Ya. Fedonuk, S. Podobivskiy, A. Kamyshnyi, A. Saturska, V. Khavtur, O. Marchuk, O. Zagrychuk, O. Furka, V. Chernishova. Morphological and physiological, biological and features of Acariana of the genus Ixodes (Latreille, 1795) – human ectoparasites in biogenocenoses of Ternopil region // Wiadomosci Lecarskie - 2019. - tom LXXII. - nr. 2. - p. 224 – 229.
 • Шевченко К.В., Гарець В.І., Федонюк Л.Я., Волков К.С., Нестерук С.О. Гістофізіологія кінцевих відділів часточок піднижньощелепних слинних залоз щурів при хронічній інтоксикації етанолом // Світ медицини та біології. –2018. – № 4 (66). – C. 231–234.
 • Підручна С.Р., Степанова Г.Н., Захарчук У.М., Федонюк Л.Я., Ничик Н.А., Крицький Т.І. Зміни показників калікреїн-кінінової сиcтеми у щурів різного віку за умов політравми // Світ медицини та біології. – 2018. С. – 173- 176.
 • Fedonyuk L. Ya., Pryvrotska I. B. Biological Educational Museum Collection Value of I. Horbachevsky TernopilState Medical University for Learning About Wildlife // Біологічні системи. – 2018. – Т. 9. – Вип. 2. – C. 29–36.
 • Шульгай А. Г., ФедонюкЛ. Я., Мудра А. Є., Олещук О. М. Міждисциплінарна інтеграція як складова проблемно-орієнтованого навчання у медичному університеті // Медична освіта. – 2018. – № 4 (80). – C. 113–116.
 • Гарець В. І., Федонюк Л. Я., Шевченко К. В. Структурні особливості власної пластинки слизової оболонки ясен щурів після впливу метакрилату // Морфологія. – 2018. – № 3. – Т. 12. – C. 38–43.
 • Sydorchuk L., Yarynych Y., Knut R., Sydorchuk A., Matyukha L., Sydorchuk O., Fedoniuk L., Khodorovskyi V., Petrynych V., Babinec L., Reva T., Sydorchuk R. Hepatocytes' Function and Adipokines in Patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease Depending on the ACE (rs4646994) and PPAR-g2 (rs1801282) Genes' Polymorphisms // Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat., Iaşi – 2018 – vol. 122, no.2. – P. 358-364.
 • Скиба О.І, Грубінко В.В., Федонюк Л.Я. Запобігання забрудненню гідроекосистем важкими металами як одна з форм реалізації цілей сталого розвитку в Україні // Екологічні науки. – 2018. – № 4 (23). – C. 101–105.
 • Федонюк Л. Я., Олещук А. М., Сас Л. М., Боярчук О. Р., Миколенко А. З., Орел Ю. Н., Глушко К. Т. Полипрагмазия: от педиатрии к гериатрии // Вопросы практической педиатрии. – 2018. – Т. 13, №1. – С. 77-82.
 • Федонюк Л. Я., Подобівський С. С., Корда М. М., Кліщ І. М., Андрейчин М. А., Шкільна М. І. Морфо-фізіологічні особливості та медичне значення іксодових кліщів родів Ixodes Latr. та Dermacentor fabr.– ектопаразитів людини і тварин у західній Україні // Світ медицини та біології. – 2018. – № 1 (63). – C. 173–177.
 • Федонюк Л. Я., Фурка Л. Б., Ярема О. М., Капелюх Я. І., Бугальська І. І. Вплив погодних умов на зміну чисельності комах, занесених до Червоної книги України у природному заповіднику «Медобори». Тваринний світ у природному заповіднику «Медобори» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – 2018. – № 2 (73). – C. 182–188.
 • Федонюк Л. Я., Корда М. М., Бабак Л. Д., Наконечна С. С. Стратегія розвитку Балтійської Університетської Програми в рамках концепції сталого розвитку в співпраці з ТДМУ // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – 2018. – № 2 (73). – C. 233–238.
 • Федонюк Л.Я., Котляренко Л.Т., Ярема О.М. Структурно-функциональные, биохимические и иммунологические особенности тонкого кишечника под воздействием алюминий хлорида в эксперименте // Вестник СурГУ. Медицина. – 2018. – № 2 (36). – C. 91–96.
 • Sydorchuk Larysa, Yarynych Yulia, Knut R., Sydorchuk A., Matyukha Larysa, Sydorchuk O., Fedoniuk Larysa, Khodorovskyi V., Petrynych V., Babinec Lilia, Reva Tatyana, Sydorchuk R. Hepatocytes' Function and Adipokines in Patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease Depending on the ACE (rs4646994) and PPAR-g2 (rs1801282) Genes' Polymorphisms // Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat., Iaşi – 2018. –vol. 122, no.2. – P. 358-364.
 • Рodobivskyi S. S., Marchuk O. M., Fedoniuk L. Ja., Vakirjak N. P., Podobivskyi W. S., Furka L. B., Jarema O. M. Comparative characteristic of the morpho-physiological parameters biology and epidemiology of ixodidae (Ixodes and Dermacentor) // Deutscher Wissenschaftsherold. – 2018 – no. 2. – P. 10-12.
 • Підручна С. Р., Степанова Г. Н., Захарчук У. М., Федонюк Л. Я., Ничик Н. А., Крицький Т. І. Зміни показників калікреїн-кінінової сиcтеми у щурів різного віку за умов політравми // Світ медицини та біології. – 2018. – № 3 (65). – C. 173–176.
 • Гарець В. І., Федонюк Л. Я., Шевченко К. В. Структурні особливості власної пластинки слизової оболонки ясен щурів після впливу метакрилату // Морфологія. – 2018. – № 3. – Т. 12. – C. 38–43.
 • Fedonyuk L. Ya., Podobivsky S. S., Yarema O. M. Medical Biology Department Museum of Nature – Valuable Treasure and Pride of the University // Медична освіта. – 2018. – № 1 (77). – C. 141–145.
 • Шульгай А. Г., Федонюк Л. Я., Мудра А. Є., Олещук О. М. Міждисциплінарна інтеграція як складова проблемно-орієнтованого навчання у медичному університеті // Медична освіта. – 2018. – № 4 (80). – C. 113–116.
 • Fedonyuk L. Ya., Pryvrotska I. B. Biological Educational Museum Collection Value of I. Horbachevsky Ternopil State Medical University for Learning About Wildlife // Біологічні системи. – 2018. – Т. 9. – Вип. 2. – C. 29–36.
 • Кованова Э.Н., Федонюк Л.Я., Бигуняк Т.В., Бигуняк Е.О., Кулицкая М.И. Эпигенетические и генетические аспекты синдрома Ретта, ассоциированные с эпимутацией C-mC трансгенерационном наследовании // Світ біології та медицини. – 2017. – № 4 (62). – C. 183–187.
 • Федонюк Л.Я., Подобівський С.С. Морфологічні особливості популяцій іксодових кліщів Тернопільської та суміжних областей західної України // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 4, том 2 (140). – C. 152–155.
 • Подобивский С. С., Федонюк Л. Я., Лобода Е. О. Мониторинг инвазионных заболеваний населения Тернопольской области (Украина) // «Вестник СурГУ. Медицина». – 2017. – № 3 (33). – C. 39–42.
 • Єрошенко Г. А., Федонюк Л. Я. Морфологічні зміни тканин передньої черевної стінки щурів після імплантації алопластичного матеріалу, обробленого колагеном // Морфологія. – 2017. – Т. 11, № 2. – C. 19–24.
 • Подобівський С. С., Федонюк Л. Я., Лобода О. О. До питання видового складу, біології і значення іксодових кліщів Західної України // Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: серія «Біологія», 2017. - № 2 (68). – С. 123-128.
 • Іванків Я. І., Олещук О. М., Федонюк Л. Я., Дацко Т.В. Особливості показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вуглеводного обміну та морфологічні зміни печінки за умов введення мелатоніну при експериментальному діабеті 2 типу // Вісник морфології. – 2016. – Т. 22, № 2. – C. 253–258.
 • Котляренко Л.Т., Федонюк Л.Я., Ярема О.М. Морфологічні особливості ремоделювання тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Т. 2 (129), № 2. – C. 162–166.
 • Кравцова А.В., Федонюк Л.Я. Зміни в лікворі при використанні різних матеріалів для пластики твердої мозкової оболонки (експериментальне дослідження) // Журнал клінічних та експериментальних досліджень. – 2015. – Том 3, № 4. – С. 550–556.
 • Остафійчук Д.І., Федонюк Л.Я., Гавенко А.В. Методи діагностики та лікування в медицині з використанням фізичних факторів // Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. – Том .ХIV, № 3 (53). – С. 186–189.
 • Федонюк Л.Я., Остафійчук Д.І., Шаповалов М.О. Нанотехнології в медицині. Сучасність та перспективи // Буковинський медичний вісник. – 2015. – Том 19, № 3 (75). – С. 267–269.
 • Федонюк Л.Я., Семенюк Т.О. Порівняльна морфологічна характеристика клапанів серця у плодів та дітей віком до 1 року за умов норми // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2015. – № 1 (51). – С.40-45.
 • Федонюк Л.Я., Малик Ю.Ю. Структурна організація аномально розташованих сухожилкових струн лівого шлуночка серця людини // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2015. – № 1 (51). – С. 32-39.
 • Федонюк Л.Я., Пентелейчук Н.П. Морфологія передсердно-шлуночкових клапанів серця у дітей грудного віку та особливості будови сухожилкових струн в нормі // Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки. – 2015. – № 26 (335). – C. 109–115.
 • Федонюк Л.Я., Пентелейчук Н.П. Морфологічна характеристика сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця плодів, новонароджених і дітей грудного віку в нормі // Світ медицини та біології. – 2015. – № 1 (48). – С. 178-183.
 • Федонюк Л.Я., Малик Ю.Ю. Типові сухожилкові струни мітрального клапана та аномально розташовані струни лівого шлуночка серця людини // Світ медицини та біології. – 2015. – № 1 (48). – С. 173-178.
 • Федонюк Л.Я., Семенюк Т.О., Туманова О.А. Морфологічна характеристика та особливості кровопостачання клапанів серця у дітей грудного віку // Вісник морфології. – 2014. – Т.20, № 2. – С. 401-405.
 • Федонюк Л.Я., Пентелейчук Н.П., Корильчук Б.Т. Морфологічне дослідження сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця новонароджених дітей в нормі // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – № 2 (21). – С. 190-193.
 • Федонюк Л.Я., Малик Ю.Ю. Структурна організація нормально розташованих сухожилкових струн мітрального клапана серця людини // Морфологія. – 2014. – Т. 8, № 3. – С. 72-77.
 • Федонюк Л.Я., Семенюк Т.О., Боднар Є.Р. Світлооптична та ультрамікроскопічна будова клапанів серця людини в нормі // Морфологія. – 2014. – Т. 8, № 3. – С. 67-71.
 • Соколенко А.А., Сидорчук Л.П., Федонюк Л.Я., Соколенко М.А. Распределение гаплотипов генов АСЕ и PPAR-y2 в зависимости от тяжести артериальной гипертензии и абдоминального ожирения // Вестник СурГУ. Медицина. – 2014. – № 2 (20). – С. 31-35.
 • Федонюк Л.Я., Семенюк Т.О., Підгайна І.Я. Особливості закладки та морфологічна характеристика клапанів серця в пренатальному періоді онтогенезу людини // Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 184-188.
 • Шумко Б.І., Федонюк Л.Я., Малишевський І.О. Проблемні питання підготовки студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу з онкології на до дипломному етапі // Медична освіта. – 2014. - № 3. – С. 163-164.
 • Федонюк Л.Я. Навчально-біологічний музей імені І.І.Яременка // Медична освіта. – 2014. - № 3. – С. 142-145.
 • Котляренко Л.Т., Федонюк Л.Я., Попадинець О.Г., Грищук М.І. Морфологічні зміни у порожній кишці експеримен­тальних тварин залежно від вегетативного гомеостазу організму за умови отруєння блідою поганкою // Вісник морфології. – 2014. - № 1 (Т.20). – С. 116-119.
 • Larysa Sydorchuk, Olexsandr Fediv, Julia Kohaniuk, Andriy Sydorchuk, Ruslan Sydorchuk, Larysa Fedoniuk. Assotiation of Glutathiomne S-Transferase Gene Class T1 (GSTT1) and M1 (GSTM1) with gastroesophageal Reflux Disease Severity and Diabetes Mellitus / // Immuno-Gastroenterology. – 2013. – V. Р. 109 - 113.
 • Шумко Б.І., Федонюк Л.Я. Аналіз результатів лікування раку гортаноглотки // Шпитальна хірургія. – 2013. - № 4. – С. 68-70.
 • Федонюк Л.Я., Малик Ю.Ю., Пентелейчук Н.П., Семенюк Т.О. Малі форми клапанної дисплазії, їх роль у розвитку набутих вад серця // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №1 (18). –С. 150-152.
 • Федонюк Л.Я., Чабан Г.П., Рибіцька Л.Н., Авсюкевич О.С. Епідеміологічна характеристика, особливості клінічного перебігу та діагностики системного кліщового бореліозу в Тернопільській області // Таврический медико-биологический вестник. – 2013. –Том 16, № 1, ч.2 (61). – С. 198-202.
 • Федонюк Л.Я., Рибіцька Л.Н., Гоч І.В., Тусик О.Т., Ковальова Л.Б., Муц Л.Б., Кланца М.М. Педагог і дослідник біологічного циклу // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 81-82.
 • Шумко Б.І., Шульгіна В.В., Федонюк Л.Я. Студентський науковий гурток як шлях підвищення рівня знань за кредитно-модульною систе­мою // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 81-82.
 • Федонюк Л.Я. Педагог і дослідник біологічного циклу // Газета «Медична академія». – 2013. - № 8 (337). – С.10-11.
 • Федонюк Л.Я., Попадинець О.Г., Грищук М.І. Клініко-епідеміологічна характеристика хвороби Лайма на території Тернопільщини // Клін. та експеримент. патологія. – 2013. – Т. XII, №1 (43). –С. 152-156.
 • Федонюк Л.Я., Довбуш А.В., Багрій М.М. Клініко-епідеміологічна характеристика Лайм-бореліозу в Тернопільській області // Буковинський медичний віс­ник. – 2013. – Т 17. - № 1. – С. 194-198.
 • Волков К.С., Чабан Г.П., Федонюк Л.Я. Ультраструктура ксено- та аутодермотрансплантатів при низькотемпературному зберіганні та кріоконсервуванні // Здобутки клін. та експеримент. патології. - 2012. - № 2. - с. 32-34.
 • Волков К.С., Довбуш А.В., Чабан Г.П., Федонюк Л.Я., Бігуняк Т.В. Морфо-функціональний стан аутодермотрансплантатів при зберіганні в гліцерин-формаліновій та гліцерин-жовтковій сумішах // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2012. – Т 12, випуск 4. - № 40. – С. 101-104.
 • Федонюк Л.Я., Семенюк Т.О., Малик Ю.Ю., Пентелейчук Н.П., Ружицкая Е.Ю. Микроскопическое строение и кровоснабжение клапанов сердца в норме и при приобретенных пороках сердца различного генеза // Труды международной научной конференции «Актуальные вопросы морфологии», посвященной 100-летию со дня рождения профессора Б.З.Перлина. – Молдова (г.Кишенев). – 2012. – С. 363-367.
 • Олійник Е.В., Шумко Б.І., Федонюк Л.Я. Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу з онкології на медичному факультеті // Медична освіта. – 2012. – № 2. – С. 85-86.
 • Стрижаковська Л.О., Хмара Т.В., Федонюк Л.Я. Зміни структурної організації сечової системи у п'ятимісячного плода людини // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т.11. - №1 (39). – С. 150-153.
 • Bojchuk T.M., Yermolenko S.B., Fedonyuk L.Ya., Petrushen O.I., Guminetsky S.G., Prydij O.G. The magnitude of linear dichroism of biological tissues as a result of cancer changes // Materials of the 10th International Conference Correlation Optics. – 2011. – Р. K1-K7.
 • Бойчук Т.М., Петришен О.І., Федонюк Л.Я., Чернікова Г.М., Ходоровська А.А. Стан судинного русла нирок, що зазнали токсичної дії солей металів // Вісник морфології. – 2011. – Т.17, №3. –С. 468-470.
 • Федонюк Л.Я., Захарова В.П., Малик Ю.Ю. Морфологічні еквіваленти механізмів альтерації в розвитку вад клапанів серця // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2011. – Т.10, №2 (36) –стор. 14-17.
 • Пентелейчук Н.П., Бойчук Т.М., Федонюк Л.Я. Структурна організація та ембріогенез клапанного апарату серця // Вісник проблем біології та медицини. – 2011. – Т.16, вип. 2. – с. 35-37.
 • Гунас І.В., Коваленко Д.А., Фоміна Л.В., Белік Н.В., Федонюк Л.Я. Моделювання за допомогою регресійного аналізу сонографічних параметрів нирок у залежності від антропометричних і соматотипологічних показників чоловіків і жінок першого зрілого віку // Вісник морфології. – 2011. – Т.16, № 4. – с. 915-920.
 • Бойчук Т.М., Федонюк Л.Я., Семенюк Т.О. Кровопостачання клапанів серця в нормі та при набутих вадах серця запального та незапального ґенезу // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2011. – Т.15, №1 – с. 28-31.
 • Пішак В.П., Федонюк Л.Я., Комшук Т.С. Морфогенез і становлення топографії шлуночків головного мозку у плодів 7-8 місяців // Вісник морфології. – 2011. – Т.17, № 1. – с. 11-14.
 • Федонюк Л.Я., Коваль Г.Д. Вплив дисбіозу кишечника на активність каспази-8 і кас пази-3 у лізаті лімфоцитів хворих на хронічні обструктивні захворювання легень // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – № 4. – с. 38-42.
 • Герасимюк І.Я., Якимець М.М., Федонюк Л.Я. Оцінка стану пародонту у хворих на цукровий діабет за результатами кількісного аналізу ортопантомограм // Вісник морфології – Т.16, № 4. – 2010. – с. 857-861.
 • Шумко Б.І., Федонюк Л.Я. Роль самостійної роботи студентів у вивченні онкології за кредитно-модульною системою на медичному факультеті // Медична освіта. – 2010. – №2. – с.148.
 • Федонюк Л. Я., Малик Ю. Ю., Штефанець Т. О., Пентелейчук Н. П. Морфологічні прояви набутих вад серця дистрофічного генезу // Світ медицини та біології. – 2009. – № 3. – С. 169-173.
 • Шульгіна В. В., Шумко Б. І., Федонюк Л. Я. Досвід і проблеми викладання дисципліни «променева діагностика та променева терапія» за кредитно-модульною системою студентам медичних факультетів // Медична освіта. – 2009. – № 1. – С. 52-54.
 • Федонюк Л. Я., Малик Ю. Ю., Пентелейчук Н. П., Штефанець Т. О. Реорганізація ендотелію клапанного апарату серця при інфекційному ендокардиті // Морфологія. – 2009. – Т. III № 1. – С. 66-70.
 • Федонюк Л.Я., Ющак М.В., Федонюк Я.І., Олійник О.О., Лобода О.В. Морфологічні та морфометричні зміни нирки щурів до репродуктивного віку при тяжкому ступені загального зневоднення // Таврический медико-биологический вестник. – 2008. – Т. 11, № 3. – С. 140-142.
 • Крикунов А.А, Захарова В.П., Русак А.О., Бойко Н.А., Костенко Ю.А., Федонюк Л.Я. Применение клапаносохраняющих методик при комплексном лечении больных ИЭ правых отделов сердца // Серц.-суд. хірургія (щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Випуск №16, 2008. – С. 223-226.
 • Захарова В.П., Крикунов А.А, Руденко Е.В., Федонюк Л.Я.,.Бабочкина А.Р, Рыбакова Е.В. Особенности тканевих реакций на искусственные клапаны сердца в норме и при протезном инфекционном эндокардите // Серц.-суд. хірургія (щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Випуск №16, 2008. – С. 129-133.
 • Вітовський Р.М., Ісаєнко В.В., Яковенко І.Г., Білинський Є.О., Антощенко А.О., Бешляга В.М., Сало С.В., Федонюк Л.Я., Кривенький О.В.,.Пєнькова Л.А, Чернякова Л.С. Незвичайне ураження мітрального клапана, що стимулює пухлину лівого шлуночка // Серц.-суд. хірургія (щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Випуск №16, 2008. – С. 73-76.
 • Руденко Е.В., Федонюк Л.Я., Захарова В.П., Витовский Р.М., Хмара Т.В. Морфологические особенности миксом сердца у больных с комплексом Корнея // Український морфологічний альманах. – Т. 6, № 1. – 2008. – с.138-141.
 • Попов В.В., Ситар Л.Л., Федонюк Л.Я., Большак А.А., Ильдани Б. Особенности хирургической реконструкции восходящей аорты при ее расширении в результате стеноза аортального клапана // Клін. та експеримент. патологія. – Т. VII, №1. – 2008. – с.86-88.
 • Захарова В.П., Федонюк Л.Я., Комар И.И., Крикунов О.А., Попов В.В., Литовский Р.М., Руденко Е.В. Роль малых форм дисплазии в развитии приобретенных пороков сердца // Серц.-суд. хірургія (щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Випуск №15, 2007. – с.108-112.
 • Кнышов Г.В., Захарова В.П., Крикунов О.А., Русак А.О., Бойко Н.Н., Федонюк Л.Я., Костенко Ю.А. Инфекционный эндокардит правых отделов сердца. Частота и причины развития заболевания // Серц.-суд. хірургія (щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Випуск №15, 2007. – с.136-138.
 • Кнышов Г.В., Попов В.В., Гуртовенко А.А., Непляха С.В., Федонюк Л.Я., Захарова В.П., Атаманюк М.Ю., Максименко В.Б., Шардухова Ю.В. Ретроградная кардиоплегия при коррекции ми трального порока // Серц.-суд. хірургія (щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Випуск №15, 2007. – с.141-144.
 • Попов В.В., Кнышов Г.В., Жеков И.И., Гуртовенко А.А., Шимон В.В., Федонюк Л.Я. Комплексная коррекция ми трального порока: протезирование ми трального клапана с сохранением клапанного апарата и пластикой левого предсердия // Серц.-суд. хірургія (щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Випуск №15, 2007. – с.228-230.
 • Вітовський Р.М., Ісаєнко В.В., Руденко А.В., Крикунов О.А., Бешляга В.М., Сало С.В., Федонюк Л.Я., Кривенький О.В., Пєнькова Л.Я., Матюшко Л.Г., Списаренко С.П., Малишева Т.А. Випадок атипового перебігу абсцесу лівого шлуночка // Серц.-суд. хірургія (щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Випуск №15, 2007. – с.49-52.
 • Кравченко І.М., Ситар Л.Л., Федонюк Л.Я., Захарова В.П. Аневризми висхідної аорти та аортальна недостатність при синдромі Марфана: проблеми хірургічного лікування та морфології // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - №4, 2007. – с.58-61.
 • Попов В.В., Федонюк Л.Я., Жеков І.І., Непляха С.В., Шимон В.В. Особливості протезування мітрального клапана зі збереженням частини клапанного апарату // Буковинський медичний вісник. - №4, 2007. – с.54-56.
 • Федонюк Я.І., Федонюк Л.Я. Варіантна анатомія артерій передміхурової залози у плодів людини // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2007. – Т.6, №3. – с. 92-93.
 • Федонюк Л.Я. Особливості структурних змін клапанів серця при набутих вадах незапального ґенезу // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2007. - №11 (2/1). – с. 561-565.
 • Федонюк Л.Я. Морфогенез змін мітрального клапана, які пов’язані з хронічною гемодинамічною травмою // Вісник морфології, 2007. – Т. 13, №2. – с.251-255.
 • Федонюк Л.Я. Роль гемодинамічної травми в прогресуванні малих форм уроджених вад клапанів серця // Буковинський медичний вісник. – Т.11, №1. – 2007. – с.116-118.
 • Захарова В.П., Федонюк Л.Я., Руденко Е.В., Комар И.И. Морфологические особенности приобретенных порков сердца невоспалительного генеза // Серцево-судинна хірургія, 2006. – вип.14, с.74-78.
 • Пішак В.П., Ходоровська А.А., Федонюк Л.Я., Пентелейчук Н.П. Морфо-функціональний стан щитоподібної залози в умовах стресу на фоні уведення мелатоніну в різні терміни доби // Буковинський медичний вісник 2006. – Т. 10 №4, с.138-141.
 • Федонюк Л.Я., Захарова В.П. Механизмы альтерации,определяющие развитие патологических процессов клапанного аппарата сердца // Вісник Вінницького Національного медичного університету, - 2006-10 (2) – с.328-329.
 • Федонюк Л.Я. Патогенетичні особливості ревматичної хвороби серця // Таврический медико-биологический вестник. – 2006. – Т. 9 №3. – с.156-161.
 • Захарова В.П., Федонюк Л.Я., Руденко О.В. Клапанні вади серця: механізми альтерації, що визначають розвиток різних патологічних процесів (за матеріалами гістологічних досліджень) // Вісник наукових досліджень. – 2006. – №3.– с.14 -16.
 • Федонюк Л.Я. Морфологічний аналіз природи набутих вад серця // Науковий вісник Ужгородського університету (серія: медицина). – 2006. – Випуск 28. – с.19-21.
 • Федонюк Л.Я. Патоморфологічні особливості клапанів серця, уражених інфекційним ендокардитом із абсцедування фіброзних кілець // Вісник проблем біології і медицини. – 2006, вип.2.– с.387-392.
 • Федонюк Л.Я. Патоморфологія клапанів серця при жировій дегенерації // Клін. анат. та операт. хірургія. – Т.5, №2. – 2006. – с.62-63.
 • Ходоровська А.А., Пішак В.П., Федонюк Л.Я. Ультраструктурна організація щитоподібної залози при дії стресу в умовах зміненого фотоперіду // Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. – 2006, том 142, часть І, с. 101-103.
 • Федонюк Л.Я. Набуті вади серця, зумовлені жировою дегенерацією структур мітрального та аортального клапанів // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. - №4. - с. 8-11.
 • Федонюк Л.Я. Сучасні погляди на морфогенез ревматичної хвороби серця // Клін. анатомія та операт. хірургія, 2005. - №2. – с.18-23.
 • Федонюк Л.Я., Захарова В.В., Крикунов А.А., Ризк Г.Э., Руденко Е.В., Сирота Ю.В., Малышева Т.А. Особенности морфогенеза инфекционного эндокардита, осложненного и неосложненного абсцесами // Серц.-суд. хірургія, 2005. – Вип.13,– с.118-122.
 • Крикунов А.А., Федонюк Л.Я., Ризк Г.Э., Бойко Н.Н., Витовский В.В., Жовтобрух А.Л., Костенко Ю.А. Патоморфологические изменения клапанного апарата при инфекционном эндокардите левых отделов сердца // Серц.-суд. хірургія, 2005. – Вип.13,– с.268-271.
 • Федонюк Л.Я. Морфологічні аспекти факторів, що сприяють абсцедуванню при інфекційному ендокардиті // Вісник наукових досліджень. – 2005. -№1. – с.113-115.
 • Федонюк Л.Я., Захарова В.П., Крикунов О.А., Бойко М.М. Морфологічна характеристика клапанів серця людини при інфекційному ендокардиті // Буковинський медичний вісник. - Т.8, №4. - с.83-85.
 • Fedonyuk L.Ya. Structural changes of nephron components in experimental cellular dehydration of various degrees // Таврический медико-биологический вестник. - 2004. - Т.7. - №4. - С.211-213.
 • Федонюк Л.Я., Петришен О.І. Принцип зворотного зв'язку при викладанні гістології, цитології та ембріології студентам медичного факультету // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2004. – Т.3. – № 2. – С.80-82.
 • Волошин В.Д., Федонюк І.Я., Білик А.Л., Федонюк Л.Я. Остеопороз кісток скелету при тяжкому загальному зневодненні організму // Вісник морфології. – 2003. – № 2. – С. 296-297.
 • Волков К.С., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Федонюк Л.Я., Якубишина Л.В., Бігуняк Т.В., Грималюк О.І. Регенераторні процеси в деяких внутрішніх органах при тяжких опіках за умови застосування ліофілізованої ксеношкіри // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – № 1. – С. 34-36.
 • Волков К.С., Якубишина Л.В., Федонюк Л.Я., Грималюк О.І., Андріїшин О.П., Довбуш А.В. Особливості викладання гістології, цитології та ембріології інозем­ним студентам // Медична освіта. – 2002. – № 3. - С. 121-123.
 • Волков К.С., Андріїшин О.П., Якубишина Л.В., Довбуш А.В., Федонюк Л.Я., Котик В.О. Ультраструктурна та морфометрична характеристика стану нейросекреції гіпоталамуса при тяжких опіках в умовах застосування ентеросорбентів // Таврический медико-биологический вестник. – 2002. – Т. 5, № 3. – С. 70-72.
 • Федонюк Л. Я. Структурні зміни компонентів нефрона при важкому ступені клітинної дегідратації та реадаптації в експерименті // Вісник морфології. – 2001. - № 7. – С. 60-61.
 • Боднар Я.Я., Федонюк Я.І., Творко В.М., Мельник П.І., Федонюк Л.Я., Боднар Р.Я. Структурно-функціональні зміни в міокарді адатованого до дегідратації організму // Український медичний альманах. – 2000. – Т. 3, № 1 (додаток). – С. 7-8.
 • Бензар І.В., Федонюк Я.І., Федонюк Л.Я., Крива І.В. Структурна організація трубчастих кісток скелета адаптованих і неадаптованих тварин в умовах позаклітинного зневоднення // Український медичний альманах. – 2000. – Т. 3, № 3. – С. 16-18.
 • Кузів О.Є., Кузів П.П., Лихацька В.О., Сокальська В.О., Довбуш А.В., Андріїшин О.П., Федонюк Л.Я. Ультраструктура вилочкової залози інтактних щурів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – Вип. 4. – С. 412-415.
 • Кузів О.Є., Климчук Л.Ф., Грималюк О.І., Якубишина Л.В., Довбуш А.В., Федонюк Л.Я., Лихацька Т.В. Природні клітини-кілери крові опікових тварин // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – Вип.4. – С. 111-115.
 • Федонюк Л.Я., Лобода О.Ю. Морфофункціонільна перебудова нирок при дегідратації // Вісник наукових досліджень. – 1998. – № 5-6. – С. 43-44.
 • Федонюк Л.Я., Лобода О.Ю., Романюк Л.М. Морфофункціональна перебудова нирок при дегідратації у віковому аспекті // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 1998. – № 2. – С. 346-347.
 • Fedonyuk L.Y. Structural changes the kidney parenchyma in systemic dehydration and in recovery // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 1998. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 112-114.
 • Федонюк Л.Я., Лобода О.Ю., Микула Н.Х., Федонюк Я.І., Микула М.М. Гістологічні зміни в нирках під дією легкого ступеня дегідратації організму // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 1998. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 110-112.
 • Лобода С.Ю., Федонюк Л.Я., Микула Н.Х., Федонюк Я.І., Микула М.М. Морфологічні зміни в судинній системі нирки під дією тяжкого ступеня дегідратації організму і її реадаптації // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 1998. – Вип.6. – Ч. 1. – С. 76-78.
 • Федонюк Л.Я., Лобода О.Ю., Микула Н.Х., Федонюк Я.І., Микула М.М. Деякі показники структурних змін в нирках при дегідратації організму та її реадаптації // Український медичний альманах. – 1998. – № 3. – С. 138-140.
 • Лобода О.Ю., Федонюк Я.І., Микула Н.Х., Федонюк Л.Я., Мельничук В.В., Тупол Н.Д. Реакція нирок на дегідратацію організму середнього ступеня // Український медичний альманах. – 1998. - № 2. – С. 132-133.
 • Довгань Е.М., Федонюк Я.И., Давыбида Н.О., Боймиструк И.И., Журавлев Е.В., Федонюк Л.Я., Барвинская Т.М. Реадаптационные изменения в костях скелета после динамических нагрузок у животных с нормотоническим типом вегетативной нервной системы / // Український медичний альманах. – 1998. – № 2. – С. 79-81.
 • Ляпіс М.О., Герасимчук П.О., Вікалюк Ю.Ф., Федонюк Л.Я., Ляпіс В.М. Морфологічні критерії стану гемо- та лімфоциркуляторного русла при гнійних ускладненнях цукрового діабету // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 1998. – № 2.1. – С. 162-163.
 • Мельник П.И., Белозецкая-Смиян С.И., Журавлева О.В., Федонюк Л.Я. Морфофункциональные изменения в миокарде при клеточной дегидратации организма // Вісник морфології. – І998. –№ 4.1. – С. 104-105.
 • Левандовська Н.М., Волков К.С., Мельничук В.В., Федонюк Л.Я. Морфофункціональні зміни в мікроциркуляторному руслі щитовидної залози при клітинній дегідратації організму // Вісник морфології. – 1998. –№ 4.1. – С. 82-83.
 • Федонюк Я.І., Сікора В.З., Баран Л.Н., Волошин В.Д., Кравців С.І., Ремінецький Б.Я., Федонюк Л.Я. Особливості будови кісток скелету в реадаптаційний період після дегідратації організму // Ортопедия, травматология и протезирование. – 1994. – № 4. – С. 105-106.