На кафедрі медичної біології в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

ПЕТРИК Надія Миколаївна

за очною (вечірньою) формою навчання:

ХАВТУР Віра Олегівна

за заочною формою навчання:

МАРЧУК Ольга Михайлівна

ПЕТРИК НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

У 2018 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університету ім. В. Гнатюка.

Магістр біологічної освіти (2018).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 091 Біологія.

Період навчання: з 01.09.2018 – 31.08.2022 рік.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Порушення кровотворної функції селезінки в умовах алкогольного цирозу печінки у віковому аспекті».

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Ястремська С.О.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Петрик Н.М. Гепатотоксичний вплив тіоацетаміду та етанолу на метаболізм заліза та еритропоез // Мат-ли XXIV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – м. Тернопіль (12-14 квітня). – 2021. – С. 296.

 • Ястремська С.О., Петрик Н.М. Дослідження змін гематологічних індексів на тлі гематосупресії, викликаної дією циклофосфоаміду // Вісник медичних і біологічних досліджень – 2020. – № 4. – С. 109-115.

 • Ястремська С.О., Петрик Н.М. Закономірні зміни еритроцитарних, тромбоцитарних і лейкоцитарних індексів та ензимів плазми крові в різних вікових групах інтактних // Вісник медичних і біологічних досліджень – 2020. – № 2. – С. 50-54.

 • Петрик Н.М. Порушення гемопоезу, викликане хронічною алкогольною інтоксикацією // Мат-ли XXIV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – м. Тернопіль (13-15 квітня). – 2020. – С. 231.

 • Петрик Н.М., Ястремська С.О., Федонюк Л.Я. Зміни гематологічних індексів, викликані алкогольним цирозом печінки // Мат-ли всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини”, присвяченої 80-й річниці з дня народження Я. І. Федонюка (з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку) – м. Тернопіль (9–11 квітня). – 2020. – Частина І. – C.151-153.

 • Петрик Н.М., Ястремська С.О. Досягнення досліджень екстрамедулярного гемопоезу в селезінці (Огляд) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Біологія. – 2019. – № 1 (75). – С. 148-154.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Воркшоп “Mendeley as an integral tool in the arsenal of modern researcher”. – м. Iвано-Франкiвськ (19 листопада, 2021).

 • «XХV міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених». – м. Тернопіль (12-14 квітня 2021 року).

 • Міжнародний вебінар «Інфографіка для наукових статей та презентацій: поради науковцям» - м. Львів (24 грудня, 2020 року).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини”, присвяченої 80-й річниці з дня народження Я. І. Федонюка (з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку). – м. Тернопіль (9–11 квітня 2020 року).

ХАВТУР ВІРА ОЛЕГІВНА

У 2018 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка.

Магістр біологічної освіти (2018).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 091 Біологія.

Період навчання: 01.09.2020 року 31.08.2024 рік.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Конституціональні особливості реовазограми стегна у волейболісток різних соматотипів».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Федонюк Л. Я.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Fedoniuk L., Stravskyy Ya., Khavtur V., Sachuk R. Prevention of subinvolution of the uterus of cows using Acidum succinicum // ScienceRise: Biological Science. – 2021. – Vol. 2 (27). – P. 49-52.

 • Khavtur V.O., Fedoniuk L.Ya. Relationships between time indicators of hip rheovasography and constitutional parameters in volleyball players of mesomorphic somatotype // Мат-ли ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійно-комунікативна культура майбутнього лікаря: лінгвістичний, педагогічний та філософський аспекти», м. Тернопіль (3-4 червня). – 2021. – C. 96-97.

 • Fedoniuk L. Ya., Khavtur V.O. The Structure of the Tendinous Cords of Mitral and Tricuspid Heart Valves in Fetuses in Norm // Abstract book with materials of the international e-conference on Advanced materials science and graphene nanotechnology «Advanced materials science for innovations in technology», Great Britain, London (November, 25-26). – 2020. – P.7-8.

 • Khavtur V.O., Fedoniuk L.Ia., Sarafyniuk L.A., Shapoval O.M., Smolko N.M. Correlations of time indicators of thigh rheogram with anthropometric dimensions in volleyball players of different somatotypes // Reports of Morphology. – 2020. – Vol. 26 (No 1). – Р. 65-75.

 • Хавтур В.О. Взаємозв’язки часових показників реовазограми стегна з конституціональними параметрами у волейболісток мезоморфного соматотипу // Мат-ли всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини», присвяченої 80-й річниці з дня народження Я. І. Федонюка (з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку) – м. Тернопіль (9–11 квітня). – 2020. – Частина І. – C. 205-207.

 • Sarafinyuk L.A., Khavtur V.O., Fedoniuk L.Ya., Khapitska O.P. Evaluation of the Blood Venous Leave in Volleyball Players of the Mesomorphic Somatotype // Deutscher Wissenschaftsherold. – 2019. – no. 3. – P. 40-42.

 • Sarafyniuk L.A., Khavtur V.O., Fedoniuk L.Ia., Khapitska O.P., Sarafyniuk P.V. Connections of rheovasography parameters of the thigh with constitutional indicators in volleyball players // Abstract book with materials of the conference “Natural Science Reading”, Slovakia, Bratislava (May, 30-31). – 2019. – P. 21–22.

 • Сарафинюк Л.А., Федонюк Л.Я., Хавтур В.О. Соматотипологічні особливості реовазографічних показників стегна у волейболісток юнацького віку //Мат-ли VII конгресу наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топорграфоанатомів України”. – м. Одеса (2-4 жовтня). – 2019. – С.136.

 • Sarafinyuk L.A., Fomina L.V., Khavtur V.O., Fedoniuk L.Ia., Khapitska O.P., Stefanenko I.S. Features of total body sizes and anthropometric torso sizes in female volleyball players of mesomorphic somatotype // Вісник морфології. – 2018. – № 3. – C. 32–36.

 • Sarafyniuk L.A., Pivtorak V.I., Khavtur V.O., Fedoniuk L.Ia. Khapitska O.P. Peculiarities of the chest’s size in female volleyball players of different constitutional types // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2018. – № 33. – P. 47–52.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Воркшоп “Mendeley as an integral tool in the arsenal of modern researcher”. – м. Iвано-Франкiвськ (19 листопада, 2021).

 • ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійно-комунікативна культура майбутнього лікаря: лінгвістичний, педагогічний та філософський аспекти», м. Тернопіль (3-4 червня 2021 року).

 • ІІ Міжнародна конференція «Всесвітня медицина в повсякденній практиці», м. Київ (22-23 квітня 2021 року).

 • Online симпозіум «Pro Діабет 2.0», м. Одеса (24 березня 2021 року).

 • Дискусійний клуб «Ішемічний інсульт: від теорії до практики», м. Київ (23 березня, 2021 року).

 • Іnternational E-Conference «Advanced materials science for innovations in technology» London (November 25-26, 2020).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини”, присвяченої 80-й річниці з дня народження Я. І. Федонюка (з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку). – м. Тернопіль (9–11 квітня 2020 року).

 • VII конгрес наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топорграфоанатомів України”. – м. Одеса (2-4 жовтня 2019 року).

МАРЧУК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА

У 2007 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка.

У 2010 році пройшла курси спеціалізації в Національній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика за фахом «Вірусологія».

У 2019 році отримала вищу категорію за фахом « Вірусологія».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 091 Біологія.

Період навчання: 04.09.2020 року 03.09.2024 рік.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: "Оптимізація методів досліджень трансмісивних інфекцій, що передаються кліщами та комарами".

Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент Подобівський С. С.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Marchuk O.M., Podobivskyi S.S., Fedoniuk L.Ya. Research of infections transmitted by ticks and mosquitoes and directions of their optimization // Мат-ли науково-практичної конференції з міжнародною участю «Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми», м. Тернопіль (3-4 червня). – 2021. – C. 53-54.

 • Fedoniuk L.Ya., Podobivskyi S.S., Kamyshnyi A.M., Saturska А.S., Khavtur V.О., Marchuk О.М., Zahrychuk О.М., Furka О.B., Cherniashova V.М. Morphological and physiological, biological and epidemiological features of acariana of the genus Ixodes (Latreille, 1795) - human ectoparasites in biogeocenoses of Ternopil region // Wiadomości Lekarskie. – 2019. – TOM LXXII, no 2. – P. 224–228.

 • Рodobivskyi S.S., Marchuk O.M., Fedoniuk L. Ja., Vakirjak N. P., Podobivskyi W.S., Furka L.B., Jarema O.M. Comparative characteristic of the morpho-physiological parameters biology and epidemiology of ixodidae (Ixodes and Dermacentor) // Deutscher Wissenschaftsherold. – 2018 – no. 2. – P. 10-12.

 • Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Никитюк С.О., Подобівський С.С., Марчук О.М., Кліщ І.М., Корда М.М. Частота виявлення Борелій і Анаплазми у кліщів, вилучених від мешканців Тернопільської області // Мат-ли всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленум ГО «Всеукраїнська Асоціація інфекціоністів». – м. Житомир – 2017. – С. 9 -10.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми», м. Тернопіль (3-4 червня 2021 року).

 • Онлайн-вебінар "Цифрові ідентифікатори організацій ROR та GRID у дослідницькому середовищі". - м. Київ (18 травня 2021 року).

 • Науково-практичній конференція та пленум ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів». - м. Тернопіль (13-14 грудня 2021 року).

 • Онлайн XХV Міжнародний Медичний конгрес студентів і молодих вчених. - м. Тернопіль (12-14 квітня 2021 року).

 • Науково-практичний семінар «Таргетні рішення для діагностики спадкових та онкологічних захворювань». – м. Київ (18 вересня 2019 року).

 • Семінар «Вірусні гепатити – епідеміологія, діагностика, лікування та профілактика». «ВекторБест Україна». –м. Київ (18 квітня 2019 року).

 • VIII Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». - м. Київ (17-19 квітня 2019 року).

 • Воркшоп «Редагування геному дизайн експерименту з системою СRISPR Cas 9». - м. Київ (21 листопада 2018 року).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, IX Міжнародна виставка LABComplEX. - м. Київ (17-19 жовтня 2018 року).

 • Семінар «Інновації у клітинній біології». - м. Київ (29 травня 2018 року).


Пройшла навчання "ПЛР в діагностиці СOVID-19» за участі ТОВ ННЦ «Інноваційні медичні технології». – м. Тернопіль (28–30 квітня 2020 року).

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів