ФЕДОНЮК ЛАРИСА ЯРОСЛАВІВНА

У 1997 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І. Я. Горбачевського з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2003 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Морфофункціональні зміни в паренхімі нирок при адаптації організму до клітинного зневоднення» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2005 році.

Доктор медичних наук з 2010 року.

Докторська дисертація на тему: «Структурна організація змін клапанного апарату при набутих вадах серця» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Вчене звання професора присвоєно у 2012 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Морфо-функціональні особливості будови внутрішніх органів і морфологічні закономірності ремоделювання клітин і тканин за різних умов патології.

  • Гістоархітектоніка передсердно-шлуночкових клапанів серця та морфологічні особливості будови сухожилкових струн і кровоносних судин клапанів серця в пренатальному та постнатальному періодах онтогенезу.

  • Дослідження видового різноманіття, поширення, біології та екології іксодових кліщів на території західного регіону України.

  • Життєво-екологічні аспекти патології людини та тварин в умовах глобальної екологічної кризи.

  • Еколого-соціальні аспекти патології людини.

Є автором і співавтором понад 650 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 5 патентів на корисну модель, 1 інформаційний лист, 4 авторських права на твір, 4 рацпропозиції, 8 монографій, 8 підручників, 13 посібників, 2 практикуми. Є автором чотирьох книг.

Під її керівництвом захищено три дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Є науковим керівником двох дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня.

Академік ГО «Національна академія наук вищої освіти України».

Членкиня правління ГО «Асоціація випускників Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Членкиня ГО «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ».