ФЕДОНЮК ЛАРИСА ЯРОСЛАВІВНА

У 1997 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І. Я. Горбачевського з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2003 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Морфофункціональні зміни в паренхімі нирок при адаптації організму до клітинного зневоднення» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2005 році.

Доктор медичних наук з 2010 року.

Докторська дисертація на тему: «Структурна організація змін клапанного апарату при набутих вадах серця» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Вчене звання професора присвоєно у 2012 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Морфологічні закономірності ремоделювання та структурно-функціональні особливості внутрішніх органів за умов клітинного зневоднення;
  • Гістоархітектоніка передсердно-шлуночкових клапанів серця та морфологічні аспекти сухожилкових струн і кровоносних судин клапанів серця в пренатальному та постнатальному періодах онтогенезу;
  • Порівняльна характеристика морфо-фізіологічних параметрів, біології та епідеміології іксодових кліщів.
  • Життєво-екологічні аспекти паталогії людини та тварини в умовах глобальної екологічної кризи.

Є автором і співавтором понад 400 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 4 патенти на корисну модель, 5 монографій, 7 підручників, 8 посібників, 4 рацпропозиції.

Під її керівництвом захищено три дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Є науковим керівником двох дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня.